تبلیغات

نقاط قوت دستاوردهای انقلاب در سه دهه قبل:

1.    غلبه‌ى بر چالشها؛مهمترین نقطه‌ى قوّت ما در این سى و دو سه سال؛ما یك ملتى نبودیم كه سرمان را پائین بیندازیم، راهمان را برویم، كسى به ما كارى نداشته باشد؛ نه، از روز اول قدرتهاى مجهز جهانى، مسلطین جهانى با ما كار داشتند؛ بناى بر اذیت گذاشتند، بناى بر مانع‌تراشى گذاشتند: علیه ما جنگ تحمیل كردند، صدام را به جان ما انداختند، هشت سال ما را گرفتار كردند، تروریست آوردند، تحریم كردند. ما تا امروز بر همه‌ى این چالشها غلبه پیدا كرده‌ایم؛ یعنى هیچكدام از این چالشها نتوانسته است ملت ما و انقلاب ما را پشیمان كند، به زانو دربیاورد؛ ما بحمداللّه راهمان را با قامت استوار ادامه داده‌ایم.

2.    گسترش خدمات به ملت است، كماً و كیفاً. این خدمات نه با گذشته‌ى نزدیك قبل از انقلاب، بلكه با گذشته‌هاى دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمى كه در سراسر كشور گسترش پیدا كرده است، هم كیفیتهاى این خدمات بالاست، خدمات درجه‌ى اول است - مادى و معنوى - هم كمیت و گسترش آنها زیاد است.

3.    پیشرفت علمى است. عزیزان من! این پیشرفت علمى را دست‌كم نگیرید. این پیشرفتها خیلى مهم است. علم، پایه‌ى پیشرفت همه‌جانبه‌ى یك كشور است. این حدیث را من یك وقتى خواندم: «العلم سلطان»؛(2) علم، اقتدار است. هر كس این اقتدار را داشته باشد، میتواند به همه‌ى مقاصد خود دست پیدا كند. این مستكبران جهانى به بركت علمى كه به آن دست پیدا كردند، توانستند به همه‌ى دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم براى ما به عنوان یك پیشرفت حتماً لازم است.  

4.    پیشرفتهاى كشور در ایجاد زیرساختهاى فنى و مهندسى و صنعتى است؛ كه هر وقت بینندگان خارجى آمدند دیدند و بازدید كردند، آنها را به تحسین وادار كرده است. این كارهاى عظیمى كه در زمینه‌ى ارتباطات، راه‌ها، ارتباطات مخابراتى و زیرساختهاى گوناگون فنى و مهندسى و صنعتى و امثال اینها انجام گرفته است.

5.    انتقال ارزشهاى انقلاب به نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوانها را نگاه میكنید، مى‌بینید این ارزشها را دریافت كرده‌اند. ... امام را درك نكردند، جنگ را درك نكردند، دوران انقلاب را درك نكردند، اما اینجور با شجاعت، با شهامت درس میخوانند، تحصیلات میكنند، مقامات عالى را طى میكنند؛ میدانند و میفهمند هم كه مورد تهدیدند، اما میروند؛ این خیلى مهم است، این ارزش است؛ این ارزشهاى انقلاب است در نسل سوم. البته ریزش داشته‌ایم، توبه‌كار از انقلاب و پشیمان از انقلاب داشته‌ایم، اما رویشهاى ما بیشتر از ریزشهاى ما بوده است. نیروهاى فرسوده ریزش پیدا كردند، اما نیروهاى جوان و باطراوت بالا آمدند و رویش پیدا كردند.

6.    ارتقاء جهش‌وار در اثرگذارى در مسائل عمده‌ى منطقه و مسائل جهان است. امروز نظام جمهورى اسلامى، یك كشور اثرگذار است؛ «آرى» و «نه» او در مسائل منطقه، حتّى در مسائل جهانى اثر میگذارد؛

7.    بنیه‌ى قوى و ساخت محكم كشور و نظام در مواجهه‌ى با دشمنى‌هاست. ما در مقابل دشمنى‌ها مضطرب نمیشویم، نگران نمیشویم، دغدغه پیدا نمیكنیم. بنیه‌ى نظام و بنیه‌ى كشور، بنیه‌ى مستحكمى است.

8.    ارتقاء كمّى و كیفى مراكز علمى ماست؛ یعنى دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علمیه. هم حوزه‌هاى علمیه‌ى ما از لحاظ كمّى و از لحاظ كیفى ارتقاء پیدا كرده است، هم دانشگاه‌هاى ما. اینها نقاط قوّت ماست،

نقاط ضعف در سه دهه قبل:

1.    گرایش به دنیاطلبى ؛ كه گریبان بعضى از ماها را گرفت. بعضى از ما مسئولین دچار دنیاطلبى شدیم، دچار مادیگرائى شدیم؛ براى ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و اشرافیگرى یواش یواش از قبح افتاد. وقتى ما اینجور شدیم، این سرریز میشود به مردم. میل به اشرافیگرى، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده‌ى از ثروت به شكل نامشروع و نامطلوب، به طور طبیعى در خیلى از انسانها هست. وقتى ما خودمان را رها كردیم، ول كردیم، دچار شدیم، این سرریز میشود به مردم؛ در مردم هم این مسئله پیدا میشود.

2.    یكى دیگر از ضعفهاى ما این است كه ما به موازات علم، به موازات پیشرفتهاى علمى، پیشرفت اخلاقى و تزكیه‌ى اخلاقى و نفسى پیدا نكرده‌ایم؛ این عقب‌ماندگى است. البته امروز در مقایسه‌ى با قبل از انقلاب، بمراتب و مراتب بهتر است - در این هیچ شكى نیست - اما باید پیشرفت میكردیم. در علم پیشرفت كردیم، در سیاست پیشرفت كردیم؛ باید در معنویت و در تزكیه‌ى نفس هم پیشرفت میكردیم. در قرآن هر جا تزكیه و تعلیم از زبان پروردگار است، تزكیه مقدم است بر تعلیم؛ آن هم تعلیم كتاب و حكمت - «یزكّیهم و یعلّمهم الكتاب و الحكمة»(3) - فقط یك جا از زبان حضرت ابراهیم، تعلیم مقدم است. بنابراین ما از تزكیه‌ى اخلاقى و نفسى غفلت كردیم.

3.     در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ى مورد نظر اسلام - كه آرزوى خود ما بوده است - نرسیده‌ایم؛ این هم از نقطه‌ضعفهاى ماست. این ضعفها را بایستى جبران كنیم. اینها ضعفهائى است كه نمیشود از آنها گذشتنکات انتخابات پیش رو:

1.      وقتى یك مقام مسئول قانونىِ مورد اعتماد تصمیمى گرفت، ما تسلیم باشیم. همه‌مان باید تبعیت كنیم.

2.      اینجور نباشد كه اگر كسى رد صلاحیت شد، این معنایش این باشد كه او دیگر از هستى ساقط شد؛ نه، صلاحیتهاى گوناگون دیگرى وجود دارد.

3.      مسئولان از توطئه‌ى دشمن در كار انتخابات غافل نشوند. آن كسانى هم كه در انتخابات رأى نمى‌آورند، مواظب باشند آن كلاهى كه بر سر رأى‌نیاوردگان سال 88 رفت، بر سر آنها نرود؛ فریب نخورند


نکات ضعف کنونی آمریکا:

1.     اقتصادی و مالی

2.     سیاسی؛ سیاست خاورمیانه، فلسطین، عراق و ایران

این تهدید به جنگ، به ضرر آمریكاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریكاست. چرا این تهدیدها به ضرر آمریكاست؟ به خاطر اینكه خود این تهدیدها نشان‌دهنده‌ى عجز آمریكا از مقابله‌ى منطقى و مقابله‌ى گفتمانى است؛ یك گفتمانى در مقابل گفتمان جمهورى اسلامى ندارند؛ نمیتوانند در میدان مقابله‌ى فكرى و منطقى، براى خودشان غلبه‌اى ایجاد كنند؛ مجبور میشوند توسل به زور و تشبث به زور بكنند. این معنایش این است كه آمریكا جز زور، هیچ منطقى ندارد؛ جز خونریزى، هیچ راهى براى پیشبرد خود ندارد. این، اعتبار آمریكا را بیش از آنچه كه تاكنون شكسته است، در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شكست؛ این همان چیزى است كه سرنوشت رژیمها را معین میكند. آن رژیمى، آن نظامى كه اعتبارش در چشم مردم خودش بشكند، سرنوشتش معلوم است؛ اتفاقاً بعضى از صاحب‌نظران غربى همین چند روز قبل گفتند كه امروز وضع آمریكا و غرب شبیه وضع شوروى سابق در سالهاى اواخر دهه‌ى 80 میلادى است كه منجر به سقوط شد. یعنى وقتى یك رژیمى، یك نظامى از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، دیگر امیدى به بقاى این رژیم نیست. لذا هرچه تهدید كنند، به ضررشان است.

نقاط ضعف  کنونی اروپا:

1.     اقتصادی و مالی؛ اروپا دچار مشكلات لاینحل اقتصادى است. مردم در اروپا خشمگینند، به مسائل اقتصادى معترضند. من قبلاً هم این را گفته‌ام؛ آن روزى كه ملتهاى اروپا بدانند كه این وضعیت ضعفى كه دچارش شده‌اند، به خاطر دخالت آمریكا و دخالت شبكه‌ى صهیونیستى جهانى است، این اعتراضهاى به خاطر اهداف اقتصادى، تبدیل خواهد شد به یك نهضت عظیم اجتماعى؛ آن وقت است كه دیگر باید منتظر دنیاى جدیدى بود و دنیاى جدیدى به وجود خواهد آمد.

2.     سیاسی؛

تصمیمات بین‌المللى؛ تحریم ایران؛ اینها خواستند در واقع جمهورى اسلامى را، ملت ایران را به خاطر اسلام مجازات كنند. تهدید كردند: تحریمهاى فلج‌كننده، تحریمهاى دردآور! هى گفتند، گفتند. این تحریمها از دو جهت به نفع ماست: اولاً وقتى ما تحریم بشویم، به استعداد و ظرفیت داخلى رو مى‌آوریم، از داخل رشد میكنیم؛ همچنان كه در این سى سال این مسئله اتفاق افتاده است. اگر در زمینه‌ى سلاح تحریم نمیشدیم، امروز این پیشرفتهاى عجیب را نداشتیم؛  جهت دومى كه این تحریمها به نفع ماست، این است كه اینها همین طور مرتباً در تبلیغاتشان میگویند ما این تحریمها را میخواهیم بر ایران اعمال كنیم تا ایران را وادار به عقب‌نشینى كنیم؛ حالا مثلاً در قضیه‌ى هسته‌اى. پس همه‌ى دنیا فهمیدند كه این تحریمها براى فشار بر ایران، براى عقب‌نشینى در قضیه‌ى هسته‌اى و قضایاى دیگر است. خب، وقتى ما عقب‌نشینى نكردیم، چه اتفاقى مى‌افتد؟ این تحریمها براى این است كه ایران را وادار به عقب‌نشینى كنند، ایران هم كه عقب‌نشینى نخواهد كرد؛ نتیجه این میشود كه هیبت غرب و هیبت تهدیدهاى غرب در چشم این ملتهاى منطقه كه قیام كردند، میشكند و عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشم اینها زیاد میشود؛ و این به نفع ماست


 کاری از خادم الشهدا:   سهم من