جنگ نرم(سربازان امام خامنه ای) هر آنچه از توانمان بر می آید انجام می دهیم خواه ذره ای نا چیز باشد در خــدمتیـــم: shahedan@mihanmail.ir "مدیر وبلاگ" http://jangenarm1432.mihanblog.com 2018-12-17T10:22:05+01:00 text/html 2015-08-09T08:49:18+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند مهمان افغان خندوانه: ایران وطن فرهنگیم است http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/710 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">محمد سرور رجایی گفت: به لطف خدا و بر اساس کوشش فعالان فرهنگی دو کشور شاهد تغییر نگاه در رسانه های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغان ها هستیم و نگاه واقع بینانه به افغانستان ایجاد شده است که این نگاه حتی به سایت های محلی نیز گسترش یافته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">به گزارش فرهنگ نیوز، محمد سرور رجایی چهره فرهیخته افغانستانی است که این روزها پس حضور موفق در برنامه خندوانه و گفتگو با رامبد جوان توانسته ادامه دهنده نگاه متفاوت به مهاجران افغان و کشور افغانستان باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">رجایی در گفتگو در این خصوص گفت: &nbsp;اتفاقی که در برنامه خندوانه افتاد چیزی است متاسفانه طی سال های گذشته بسیار کم به آن توجه می شد، هر چه خبر در رسانه های ایران از افغانستان پخش شده، اخبار مایوس کننده بوده و همیشه چهره های درجه چندم را از افغان ها را نشان داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وی ادامه داد: در سریال هایی که در گذشته از رسانه جمهوری اسلامی پخش می شد، همیشه شخصیت های افغان در نقش های کارگر، آبدارچی و .... بوده اند و هیچگاه نگاه به افغان ها فراتر از این نرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">تغییر نگاه رسانه ها</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">این فعال فرهنگی ادب و زبان فارسی تصریح کرد: به لطف خدا و بر اساس کوشش فعالان فرهنگی دو کشور شاهد تغییر نگاه در رسانه های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغان ها هستیم و نگاه واقع بینانه به افغانستان ایجاد شده است که این نگاه حتی به سایت های محلی نیز گسترش یافته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">رجایی ادامه داد: دوست داریم چهره افغان ها همانگونه که هست و بر اساس واقعیت های اجتماعی این کشور نشان داده شود؛ چرا که در بین مهاجران افغانستان هم دکتر، مهندس و ... و هم کارگر داریم؛ از این رو چهره افغان های مهاجر باید بر اساس واقعیت های اجتماعی نشان داده شود و سیاه نمایی نشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">ماه عسل و خندوانه نمونه های موفق</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وی با اشاره به برنامه خنداونه تصریح کرد: تا جایی که بنده بررسی کردم خندوانه به همت دوستان برنامه ای از آب در آمد که برخلاف بسیاری از برنامه های قبلی توانست بغض هایی فرو خورده ی مهاجران را بیان کند. پیش از این جمعیت کثیری از افغان ها از برنامه های رسانه ملی که به مهاجران پرداخته اند، راضی نبودند. اما با پخش برنامه های خندوانه و ماه عسل، کاملا نگاه ها تغییر یافته است. همان گونه که نگاه های رسانه ها هم تغییر کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>&nbsp; <br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">مهمان افغانی خندوانه: ایران را وطن فرهنگی خود میدانم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">این فعال فرهنگی ادب و زبان فارسی اظهار داشت: پیش از پخش برنامه خندوانه عده ای از مهاجران با نگرانی به پخش این برنامه نگاه می کردند؛ چرا که کمتر در رسانه ها حرف های دل مهاجران کمتر بیان شده بود، به همین دلیل آن افراد دلنگران که تصور می کردند خندوانه نیز همانگونه است، ولی با پخش برنامه آنها عقب نشینی کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">نباید به خاطر نعمت امنیت و آرامشی ناسپاس باشیم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">سرور رجایی با اشاره به بخشی از سخنان خود در خندوانه افزود: در آن برنامه اگر من کلمه ناسپاس را به زبان آوردم، این است که من ایران را وطن فرهنگی خود میدانم. به همین دلیل منظورم از بیان آن کلمه این بود که نباید به خاطر نعمت امنیت و آرامشی که در جمهوری اسلامی ایران است، ناسپاس باشیم. باید قدردان اقتدار ایران اسلامی در عرصه ی جهانی باشیم. نباید غر بزنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">متاسفانه شنیدم که عده ای این مسئله را بد برداشت کردند و حتی به صفحه اینستاگرام رامبد جوان نیز حمله کردند که رامبد جوان ناگریز شده صفحه برنامه مهاجران خود را در اینستاگرام مسدود کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وی با بیان اینکه خنداونه رویکردی جدیدی نسبت به افغان ها بود، ادامه داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">برنامه خندوانه آغازی است با نگاه و رویکرد جدید در رسانه های جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجرانی که در حضور بیش از </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۳۰</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> ساله شان حتی به نوبه خود از ایران دفاع کردند. در هشت سال دفاع مقدس شرکت نمودند و جانباز و شهید نیز در این راه داده اند؛ البته نمی گویم در میان آنها آدم های بدی وجود ندارد ولی اگر نگاه کنیم میزان شهدا و جانبازان افغان نسبت به میزان جامعه مهاجرت افعان به ایران، آمار درخور توجهی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">منبع: فردا نیوز</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; direction: rtl;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; direction: rtl;">مطالب مرتبط:</span><br><br><a href="http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/472" target="_blank">http://jangenarm1432.<wbr>mihanblog.com/post/472</a><br><br><a href="http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86" target="_blank">http://jangenarm1432.<wbr>mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%<wbr>D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86</a><br><br><a href="http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/315" target="_blank">http://jangenarm1432.<wbr>mihanblog.com/post/315</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-07-08T18:44:54+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند آیا فلسطینیان زمینهای خود را به صهیونیستها فروخته اند؟؟ http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/679 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><img alt="http://s2.picofile.com/file/7162472040/palestine_by_aheney.png" src="http://s2.picofile.com/file/7162472040/palestine_by_aheney.png" height="711" width="520"></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="left"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">درست است که فلسطینیان زمینهایشان را به یهودیان صهیونیست فروخته اند ولی چه مقدار؟؟؟ جدول زیر را خوب نگاه کنید:</span></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width: 75.64%; margin-left: 1.1pt;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="75%"> <tbody><tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چگونگی دستیابی به این زمین ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">درصد این زمین ها نسبت به مساحت اجمالی فلسطین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">در دوران دولت عثمانی و آغاز حکومت نظامی انگلستان بر فلسطین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1.55 درصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">نماینده انگلستان به یهودیان اجاره داد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>0.64 درصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">حکومت نظامی بریتانیا به یهودیان واگذار کرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1.2 درصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از مالکان بزرگ غیر فلسطینی خریداری شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2.31 درصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">از مالکان فلسطینی خریداری شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#FF0000">0.96 درصد</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 168pt; padding: 0in;" width="224"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">مجموع این زمین ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> <td style="width: 183.9pt; padding: 0in;" width="245"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6.6 درصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">یعنی فقط حدود 1 درصد را فلسطینیان فروخته اند.</span></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">وحالا:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><img alt="http://rghiasi.persiangig.com/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86.jpg" src="http://rghiasi.persiangig.com/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86.jpg" height="342" width="516"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">حتما ادامه ی مطلب رو بخونید.</span></p><br> text/html 2015-07-08T06:00:37+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند مردم ناصبی فلسطین !!! http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/681 <div align="center">بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>باز هم با حمله رژیم صهیونیستی و بالا گرفتن طرفداری از مردم مظلوم مسلمان فلسطین این شبهه مطرح میشود که آیا مردم فلسطین ناصبی هستند؟؟<br>اصلا تعریف فرقه ی ناصبی چیست : خلاصه طبق روایات و نظرات , بنده به این تعریف میرسم : <br>هرکس با علی بن ابی طالب علیه السلام و به صورت کلی با یکی از اهل بیت و یا&nbsp; مسلمان علی الخصوص شیعه&nbsp; مخالف و دشمن است&nbsp; را ناصبی گویند .<br>این موضوع از زمان های دور مطرح بوده است شهید مطهری با موضع گیری در این مورد میفرماید : یک وقتی دیدم یک کسی می‏گفت: این فلسطینی‌ها ناصبی هستند… سنی مسلمان است ولی ناصبی کافر است، نجس است. ما با ناصبی نمی‏توانیم معاملة مسلمان بکنیم... و این تعاریف را کار دشمن میدانست و همراه تمام قد از مردم فلسطین حمایت میکردند.<br>رهبر انقلاب با موضع گیری در این مورد جمله لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث را میفرمایند و ایشان نیز با توضیحاتی آن را نقض میفرمایند: <font color="#0000ff">در بحبوحه‌ی این حرفها، یک وقت دیدیم که ویروسی دارد تکثیر مثل میکند؛ دائم میروند پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علماء، بعضی از محترمین، که آقا! شما دارید به کی‌ کمک میکنید؛ اهل غزه ناصبی‌اند! ناصبی یعنی دشمن اهل‌بیت. یک عده هم باور کردند! دیدیم پیغام و پسغام که آقا، میگویند اینها ناصبی‌اند. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیمِ خبیث. در غزه مسجد الامام امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب هست، مسجد الامام الحسین هست، چطور اینها ناصبی‌اند!؟ بله، سنی‌اند؛ اما ناصبی!؟ اینجور حرف زدند، اینجور اقدام کردند، اینجور کار کردند.</font><br><br>لازم به توضیح است که مردم فلسطین در حالت کلی مسلمان و اهل تسنن و شافعی مذهب هستند توضیح اینکه شافعی نزدیک ترین فرقه به تشیع در میان اهل سنت را هم دارد . که مردم سمت کردستان ایران هم بیشتر شافعی هستند و شاید هم در دوستان خود یا نزدیکان شما نیز شافعی و اهل تسنن باشند و ما مشکلی با این افراد نداریم. <br><br>خلاصه چند دلیل برای ناصبی نبودن مردم فلسطین :<br>1- ده هزار شیعه بومی در بین فلسطینیان ساکن در مناطق اشغالی (بدون غزه و کرانه باختری) وجود دارد و تا به حال نشنیده ایم شیعه ای توسط فردی ناصبی کشته شده باشد.<br><br>2- نام چند مسجد در فلسطین :<br>مسجد «الامام علی ابن ابی طالب» واقع در در حواره از توابع شهر نابلس، در کرانه باختری.<br> * مسجد «فاطمهًْ الزهراء» در شهر نابلس .<br> * مسجد «فاطمهًْ الزهراء» واقع در “قریه ارتاح”، در جنوب طولکرم.<br> * مسجد «الحسین بن علی» واقع در خیابان “عین سارهًْ” شهر الخلیل.<br> * مسجد «الحسین بن علی» واقع در “حی الصبرهًْ” در نوار غزه.<br>&nbsp; <br>اگر این مردم ناصبی هستند نامگذاری این محافل و مکان های دیگر به نام اهل بیت چه معنایی دارد.<br><br>3- اگر دقت کنید رهبران مردم فلسطین باید نمادی از مردم آنجا باشند :<br>در میان رهبران و بزرگان و شهدا نام افرادی با مذهب تشیع دیده میشود <br>رهبر فعلی حماس خالد مشعل است که دین وی اسلام و مذهب تسنن دارد ایشان میفرماید : <span class="st"><span dir="rtl">پدر معنوی ما امام خمینی <em>است</em>! <br>آیا رهبر یک ملت ناصبی میتواند محب رهبری شیعه باشد !!<br></span></span><br><a href="bachehayeghalam.ir/wp-content/uploads/2014/07/khamenei-mashal.jpg" target="" title=""><img title="آیا فلسطینی‏ ها و افراد حماس، ناصبی هستند؟" class="imgpanel" src="http://bachehayeghalam.ir/wp-content/uploads/2014/07/khamenei-mashal-300x243.jpg" alt="آیا فلسطینی‏ ها و افراد حماس، ناصبی هستند؟" border="0"></a><br><br>" چمران "<br></div> text/html 2015-05-10T07:34:04+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند متن ترجمه شده فکت شیت امریکایی http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/705 در ادامه می توانید متن ترجمه شده فکت شیت مذاکرات لوزان سوییس که به صورت رسمی در&nbsp; وب سایت دولت امریکا منتشر شده است را دانلود کنید.<br><br><img src="http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2013/04/usa-drapeau.jpg" alt="فکت شیت" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8183078668/%D9%81%DA%A9%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%AA.rar.html" target="_blank" title="ترجمه فکت شیت">لینک دانلود</a><br> text/html 2015-03-07T06:48:47+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند سخنرانی استاد راِئفی پور 93/12/15 http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/704 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAE5AdYDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDlbhn+1TDe3+sbv70iu+fvt+dPuQftU3++386Yo5rhGWI3f++351XvGcKfnb86sxioLwfKaqO4jlNReTJ/eN/30axGlk3H94/X+8a3NSHWsFh8x+tdtPYTNbT5JCw/eP8A99GursHc4+dvzNcjpx5Fdbp/asqqBG4jOVHzt+ZpxZv77fmaag+QU4jiuUYzc+777fnUyFj/ABt+dRYOamjHrQBYQtj7zfnQxb+8fzpUHFDCgRA7N/eb8zTVZgMlm/M05+lR5GKEM1tPgaQglj+ddLaWakAHP51h6XImB8wzXUWbrxyK6Iodh0mjwSj5kBqhN4VtJM/IR9DXQpKuByKm3KFLE8AZNVZBY4K+8HafEhklnaJfXea5nUNH0m2BEV9JLJ/cWQijxh4ykvJzDbsEjjf5vl6kdBmuIvdYlRgwI85u+c4HrSaXRAbjC1tiHmmaJVGSCxYn0pv9uWSNtaeVj7DAFcPNdPO7M0hIHTJpBK+3eiux9QKOQDv11i183YJLjYRjcrUjak0b/PJI4PRWz83pXGWt1IybMNg98cZ962f3xsMyMG2n15FS42A001I3UrxlJIHUZ2sx5qrPOxX5ZwzE42B+abExlgAmJ8sHJOeR6UR20ImZhbW7RhTlWyfxznrU6DKjTFzsaaSMn+8T1rNuo5wGPmsQO4atOV5Mj90kiIMAbBlR9R3q9bNaXxRjaRyI42sDL5ZLetaxlYTRxm+VWwZHz/vGplkkx/rH/wC+jWzdafpTuyxzy28o4KuNwH4+lZktnPb/AH1BB6MpyDXRTkmQ0Nt55VuUYSPkH+8a9U8MawfLRWkbPua8phH+kLwa7XRsgLg4ruw9GNTRmFWbjqj1yHUsxD5z+dO+1B3HzfrXFLeyRRjJ4p661sYEtV18vcVeJFPEpuzO2LfL94/nWXqRbyj8x/OsxPECbfv1Bda3HJGRuFeTODi7M7E7ooys/mfebr61ajDED5m/Os4XUckowe9bEKhlGKxe4PY2tPJEI5P51Lcjd1Y/nUVmMRilu2PQVLMyhKI1DZY/nWFe3uzcqsfzrVkhaTdlqx7m0VXJb9aaA5vULqV8gM35muVvmkOcu/8A30a7K/EQBrlNS2tu2itIksxTLJ/z0f8A76NRmWT/AJ6P/wB9GnMMcVGa0Gg8yT/no/8A30aQySf89H/76NIaQ0FiGWT/AJ6P/wB9GjzZf+ej/wDfRppooGSLLJn/AFj/APfRqZZJcf6x/wDvo1AnWploZEhWlk/56P8A99GmGST/AJ6P/wB9GnGmGgSE82T/AJ6P/wB9Gk82X/no/wD30aKSgstWMkhmP7x/un+I+oopLH/Xn/dP8xRSGekXI/0mb/ro386iXg1Nc/8AHzNj/no386hHWuIosRnpUd5jaafH1pt39w047iOV1IYzXPv9810WpDrXPSD5zXdT2EzQ0/7wrrdP7VyOn/eFdbp3GKzrAjfj+6KeRTYsbRxTzzXIMZjkVMlRd6mjoAsIOKRxT0HFIwpCKz0xE3VI44p0S4WnHcojUvE3ykirKavdQsAHOKZIB1qlIctitG7I0ijorbxJcLgNzU1x4zEJ+znZvkUqq9yccYrmo+CKw9egurWRtUjl3Mo2qu3hRSjJt2KktDmNQM0V1dAx5G4kEHO3nnNZE0MrSgN1wDV3UppLh4ZWkMkk65IB45P86lk0S+SQIY2BOBj0roT7mNr7GUsAzhnC+hqSLzUf90zZ9q7fRPh9PeMhl4z1z2rq4PAVnbMCyfd53VlOvCOhrGjJ6nmkFyyGNRGpPLMWHI9KPkAklkdixORznn0xXoOo+FLeORDAu84K84HauLu9LuYbpldBkD5RnipVWMthujJFL+1VAMMsYbnoRwRU8mo27jZFC8ZYYCp8i/pWDeApeN2wabNK+4ZY/StuVMxZdkvJIJhj5TkkgNmmifep7BmyoFZbuWm3HjtUsUmdqkgY71VhFyd3kwTIScYBPeoGmnRNuSAPQ00n5srkj3HFR72XuRQBZtrkNMolAzn73evR9F052iVh0Iry49d5JwT+tes/DbUzqdpLazY8+3II/wBpT/hXXhq7psyqU1IvXdu8EYDA49cVg3uQpIJr06805Li32lea5W/8PhQxUV7dPHU5QtLc4JYeSloec3Wpz27EBjiqX9vTZ5at3WdFddxCmuQuLaSJyGXpXk4qUZSvE7aSaWp0FjrTNOgLd69H0mfzo0+leK2x23Cc45r1Dw7fbUQE9q8+aNm9D0K2XCVBeShMkVDbXoMfWql3OrOctxWVjJsrm+/eMBnNY2ozSsx4NacbRmVtuKq3pjzSRRzN1EW5JrBvYCuSK6m9yVJVa5+5V5AQa0Qmjlpf9Ye1RGrV5H5cxBqqa0BCU006mmgoaaSg0Uxj061OvSoEqcUiZCMKZUjVGaQkNpKcabTKRYsv9ef90/zFFLZY88/7p/pRSGelXI/0mb/fb+dRAc1Pcf8AH1N/vt/Oosc1wlj4+oouhlDT0HSm3I/d01uDOW1IfernZf8AWGul1IcGublH7w130tiWXNP+8K63Tv4a5Gw++K63TeorOsgR0MX3BUuKjh+4KkNchQ3vU8QzUODU8QpCLCClccUqDilccUCKjjg05eBihxzSU47loGORVJx89WzUDrzmqkzaK0BO1TtbxXls8Eyb42GCKgUGrtuDnNQUcto3gd77ULiKZmVLaZRHs/jzzz9BXqreG7cSxSNEC+AMntineEIEd7t3x8sox+IrsHgiIG3g1z160uaxtRhFI5+HT2R/Kij2r3YCrN3YBI9y4465rRuLlLNemTWaLm91F22QNHGDgMwxmuduT1OhHJaqrLMrFSVHeuQ1GwMd07bGbeOcdRXql3o0gjJkUMfeuZ1HT4PtKyN8zBcY7CtIzsS1c8l1jRwdszRlWOcH1rmrqIxnPQV6pr8SRxEqg2GvMdTdTKVVce2a9HDzckcFeNmZrAde1AGejYx60UhGa6jAf5jBNu5hn0pCxPBOaaR6mgUASK2Biu6+FV0kXjURM3/HxCyqB3Yc4rgwctXYfDSFrj4g6SqAna5dsdgFPNLbUR9FNADGOKzrq0VgeK35FAjrNuBwannZVjjtS0mORT8tcLrGgAbiExXrc0QKkmud1eGPym47VSkxWPEZ7QwXQAHQ11+go7BetZWqRD+0ABzzXY+H7AFVOKUmS0bdshWLNZN7NJ5rbT0rq0sT5XSuf1C0MbOazMJIy7aSQy53dasXMRxk1jm8MFzj3rRe7eWEEKeaDSOwNErRHIrDnhUOwxWxbyF8hs1n3ibZTmhFHHazFtk3AVkdq6TWosxk+1c2a0QhKaadTTVDGHpR3oNFMY9KnWoE7VOtJkyBhxTDUjDiozQShp60mOaU0nagtFixH78/7p/mKKWx/wBef90/zFFIZ6ZcD/Spv+ujfzqPvUtz/wAfU3/XRv5mowOa4DQlSkuR+7pydKLgfu6a3EcvqQzmuZmH7w11Gpd65icfvDXfS2JZYsfviuu07oK5Gw/1g+tddp3QVNYEdJAPkqSo4PuVKOa4xjT1FTRCosVPEOlIZZQUrjilQUrjigkquOaYeKlYZamEVUS4kRFIqbqeRU1vGCeaJG8SNIKuQxY7VYWEVYjiAqUUylpni3R9ME0cssiXAkJyBwewFa8XiebULcPZyhznPFeV+K7mz0+/e0SySSROWkPXnmvXfhroS6V4SXVNQiCz3qh0h/up/CPqetFaMYx52iqU2nynE6t471mDfFblVfJB3Lkj8ap6f4p8UX5/0q6iEY/vNjimeOdImt9SkvIoiIJGzgDgGuDlhvLmdseZz93nGadLknG6SHWUovU9Sm8SXkcYC3Pz4wxV9wqtaeIpbqYx3DDJHDV5+ljdrboYi4n/AIsHIrf0XQdavZVLW77O7nvU1KcUtwhN9jo7tTKjK/zKwrzXxJphtJ96j5SeK9a/suS3hVZGJx7c1y/iewS4sZMDDLyDWdCpyyNK0OaFzyw9aKkljMbkEZ5qSC0luXCRr17ntXp3PNSb0K+BRxXSQ6PYwR4kRriUfewcAVFqek2xsmu7JGiMXMsTNnI9RUKrG9jZ0JqNzA5Br0f4LSQr44ZZGUSPbOI89SeMgfhXnI9O1a/h69m0rxFp15aOyzJOmD9Tgire1jE+tJvuVnTdK0puYgcYyKzphwayRRi31x5SHmuI1nVlUMpYV0+vMUiYivINeu5WuSoJ61rFXJZJFi81EEc816TocGxUGK8+8OQbrhSa9Q0yPaVwKyk/eBrQ6KKEGLp2rntWgHz8V1UCfu6w9TizupXMZHntzZr5+QKnKrHB05rQvLXD5xUBti0ZyKLjijJjkCy9qhviG570twvkzkVDc5MeetUUjF1Jd8BrlHGHI967K5TdG3HauSul2zsKuIMrmkNKaQ1QDD0pMUpozTGOXqKnWoF61YWkyZCt0qM1K1RGghDTTe1KaO1BoixY/wCvP+6f6UUWP+vP+7/hRQB6fdcXUv8Avt/OoRxiprsf6RN/vt/Oq4rzzVE8Zp0/+qNMjNPl/wBXTQmc1qXeuXuB+8rq9SHBrlbkfvK7qWxLJbH/AFg+tdhpvauPsf8AW4966/TecUq2wI6OH7oxUoqKH7lOzk1xsoeKsRdKqg81aipAW46c/SkjFOagRXYc1GwqfGTSGOriVEr4qzAMYqNkIFSwjmiRujRQZSpEqOHnipguDUoogsvBNnruvRXdwgNvE2+ZT/y09FJ/zxXf63d2saJGrhVRQoUcD8BXIy+In0DS1K2xPmEsH7Of/rVxc/xMIvWeSOJXU/dwTisK0alS6Wx00YRi1Ns7+YWl632W4QKj9N68Gs6/+HcLDzdNRY2PVc8H6elc7cePX1dIrVYE82V1WIqc8k8Yr0qxuJYrZVkb5gAD9a5Up09GdFRX1Rx+neAh5oN8wVVPIBrqT/Z2kQeXboMgY3daL+9VUwxYMx4x0/GuQ1K8ZSdrdeBzTblPcz5EibVr5JmYpwfrXJatGZbKVkHOOtWprkszHJOOuaqSXa+UQRuyCPpWkI8opPQ821O3CkMFxzz9atWkIjxIVI46eprS1GxMl78oBVn59AKndILa0kiZArEhY+e9eg53ikcMIe8V9LWGVyQx3N1UitT+ypIH1BHClEtmZvTBFT6J4anvLyEqjxxg7pHcYVV78mmeMdZS10q9ht3Ba8m8mMj/AJ5qOT9Kx5uafLE7HaMG5HmSk7Qa6Dwjpk2teLtMsYcbnnUknsqnJP5CsEdK9P8AgfpwufGM94wBW0tiQf8AaY4/xrvbsjyj3+cfLxWdKODWlcfdrPk71mijlNfTML14zrq7bsn3r23XEzC30rxbxOhSdmFXFks0vC8gNwo9q9S01c7a8b8KXX+mAV7NpB3IhrKStIb2Oot1/dVi6mmCTW/bL+6rH1ZPkJpGEjlrxMrkCqsW5hjbVu7dQuDVOC6RTigqJzGto8d304qNYzJb5PatLXGR5AapW0qiErVIrqZUqcEVymqx7LjNdhMRuaua1uPkNVJiZiGmmnU01oAw0lKaTGKYx69asJVdetWEpMmQ5ulRGpWHFRkc0iEMNN7U40lMtFix/wBef93/AAoosf8AXn/dP8xRQM9RvB/pE3/XRv51Vq5dD/SJv99v5mqmOa880Q+PrUsv+rqKM81M/wDqjQhs53URwa5W5H7yus1IfKa5S5+/XfR2IY6y/wBaK7DTf4a4+z/1orr9N/horAjo4fuU7vTYfuUd64WWSDrVuHpVNetXIaQi3HUjdKYlPbkUxDI13NipxFxSQL81XAmcADk9AK1gtC4lGWPC02JeQKdr1wNCsvtF4hXJAEecMc9Pp0NcpfeJVmsoTBMNrsWdEXDJjsT35z7VTg2X7RI7iFCexq0Y8ivKLjxTfTAbrmRYvTdVWbxHc/aI5La4kjxzw3ej2YvbeR7Te6nDYeHCZLY3JQErDtzuYnjPoK8km0HVtY3NbWaCQtl2XC9fatSfxNearoqvFEXeMAyqnqO5rH0iTXLu5Z7XTbtX3ZD9Af8AgR6VlGDhd3OtJTit7eR2fgTwnaaLqcd9q/NwmPLDDAVj3967jVr2G2+aKVXRumGryfVde8QRSGG9eGXy+CfMUtn0yKqafqt3earCJpXCMeQTxWE6UpvmbL5vZvlO+vNaDoQO1YU0jONzngd802+liicbXDdqy2uzONgPTqalQKc+hLJLvI56fpVadlAHz47ZqKWQRg4IJ6k1UmnHGQMY5NaKJlKQskwGQSMbuK6vwro9nqEhvpWid4m2hHUHafUZrg3mLuMdBU0F1c2m57eZk3feAPBqpwbVkRTnFSvI9K8UTWKWr/bHkeJR1WTaT7cV4drd8dQ1BpAnlwINkUf91RW9f3V3coWnlZwO1ctcPvkPGBWuGp8upGJq8+i2IcZx2r3D4D6dPHDquoSQssUuyOJ2GN2Mk49q8POcV9Q/C/VF1bwXZTCDyvKHkEDodvGRXTPY5ludfc/drPk71o3P3az371CGYGrpuib6V5D4otSzvgV7Jqagoa808QW6uzdKL2Cxw3h5Gh1T2r3Lw+cwIa8g063C32fevYPDo/0ZKJa6kS0OuhbEX4VgazcbY25rcUfuz9K5jXgfJeoRlI5K+vgWIBqjG+5s5NZ93K3nEe9PglYDmqFBkt9hx64rLEmzK5rSn3NGWArHYEyHNNGoySQ7jzWNq3Mdakx21l343xmmhGBTWp5GCRTT3rQCM0UGimMctWEqunarCUiZD26VEamPSoWoIQw9aTtS0lBaLFj/AK8/7p/mKKWx/wBe3+6f5iigZ6pdD/SJv99v51UNW7r/AF83++386pMa841FQ81O3MdVUPNWTzHTW4GFqI4Ncrd8SGut1EfKa5O8/wBYa76OxDG2h/fCuv008LXH2hxMK6/TTwKK2wI6OE/JSk/NTIT8lBPNcD3LRMp5FXITVONckFpI41/vOwArRtZdKVS734l2nBWIVUacpbITdieM9KnEbySLEiM0jdEAyT+FVJfFGnWJxb2ik9jK39BzVGTxjqszMbVmhyMFoVEXH+8ea6YYSctjNzSN2R4NMcrfSeXIpw0QHzj8Ky7vxr5ETpZRrb543jlz/wACPT8K5mfUd0rG5v1Dty3k5kc/VjWJO8BmZh5pTPAc5Ndf1b2S98XM5bDdf1yW+uyjysygA4LEjPrWJcSSIyOBsV14IP3sd6t6nH50W+NPnHTFYxcvHtZ8bPug1n7t2XZone7fbgtmoRcsG5P40W1rcXs6wWsMk0z8CNFyTXbaN8KtVvWWTVJFsIOpQENIfw6D8ahtLcpRb2H+AvtZsdSuU5gdlhIboT1/wq5rGu38UP2MRTIgOMx9K7qLR7LSNFGn2cWy3jUnBOST1JJ9a56/e1kTO1QcdPWuW/NK9jui5QgopnM22nebtckuX7Hsa1hpX2SJXzhhV7SZbC2Vri4xvX7q9hWbrmuplvKIwOlZS5nKyHeNryZSvLht+HbBPQ+9VhdFWYcAAdRWTNefaWG44GKDOpG3kZ6nPWtOTQx59TQlu2lQ4Pzf7PaqL3LHKMc9sVVacK2EBJ7UbiZMkc4zVKNiXK5aUkkcdT0q/HHuQgdFHNULdGI3MQB1qtfa15atBbE88M4pcrk7ILpK7F1W/jhQwod0h7elYsMJmO485/WrGm6Xc6rMTGhMYPzyN0Brs7HR0s8xRKZJF+823qfQVsrQVjGTcnc5WDS7m6lS3itZZJZOFRUOa+jvDDw6F4dsLGGymQRRhWQsMq3fJ+tZXhjQo9MsfPlQG7kHzH+4D/DW/wCUUjyRx6YrGVZscYmhJqXngLHCQx4+Zu9VJr+KCMmV1L+gPSqlxcfZIGdFIkB/iFYMX+kXkks7npuQEfKKh1JMqxsXOsRRIGcZU8Edj6VkXN3baiFjmsoZEbuyc/n1qvqDiXzYWl+YgdBz7YrWs7SCz003V0yxgpnLHlT9KgDmbjwdaecJ7CV7eQ9YZTuX6A9R+NdVoNvJAixzIVcdQa5Z/F1tcai0FuSQD973rvNInW6jUsPofSt4uVtTKduhrCLMf4VzWuQM0TACuuVcR4rH1SEMhpmMjyC5syt024d6hZVjNdJq9uI5S2K5a9bn0qyYmgpjaA89q5+d1W4ODV2CQCPk1QmA80n3oRsU75+mAazJWJQg1rXRBT6Vj3BGCKtCZkSfeNRsOKlkGGNRGqEMNJSmkqih61OnpVcdRViOkyZEh+7UTVKelRNQZoYaSlNNNBoizY/68/7p/mKKLHic/wC6f5iigZ6pd/8AHxN/vt/OqDmrl3IPtE3++386z5HHrXnGqHKTuq0v+rNUVf5utWVk+ShAZmofdauTvPvmusvmyprmbxNzGu6iyWVLb/XCuu0wFgABmuZtocESPwvQepPtWq1zczII4ovLQdgOauo0xJHpfhfRrbWdQe2ub5LeKKEyyMpHA9OeK4XXddgGq3UWmzO9mkhWFz95lBxms+3u9T003bRLJtubdoHbB4U4/wAKwjMicKCfoKyhTgne49TTk1CeU5Ln/gRzT9P1MWzSQSM7bzuUBtoJ71kCWRjhUC/WtnR9BOrfvZ3McKn769Sfat/aRhqTy3Lq3c8jYhjCn/YTJq7Doup3oy1rMwPeZ9o/Kun0y3ttNtUgt1wq/wATHLE+pNaP2nI61jPF1JaX0Gklsjm7bwjddZbuGBf7sKZP5mrqeFdOj5leeZu5Z8fyraEuRTGapUjRa7lKHw7pGebNG/3iTWnaeGdEjlEqaXa7x3Mef502A8iti2pczLsiza2tvb8wwRRHuUQA1O54pFPFNkbilI0gVLhFmjeNidrqVOPQ15Zq73WjXTW9wrKv/LM4ypHqDXqbmqGpWlvfWzQ3MSSoR0YZx9KzjKzNZR5keQnUzsf5uc/gaz5ZJJGJySK6nVfC32Ni9sPNh7j+Jf8AGsGeALkL1B6dxWvMuhzNPqU0G0Zx17U4sSOCM0GMhh1GaVkZeW6UxDFyznB6dKmWRExu/L0qFcAEDGT61RuJzI+0Hgd6OW7FexNe6g0w8mH5Yx1x3qC2tnubiOBF3PIwVRShFC8da7vwB4aF0H1S63CMZSEdN3qc/pVNqESNZM09J0hYLdbO0QM0YyzgcE9zXZaDo8NpK4LrLMnMr9cE84rnfE3iW08OQDT7FEOouBtjxnZu6Enufaux0W1fTtEt7dyz3BTfM+OS55Yn15Nc0r2uWjVBVWBz7FQe9MupWRA5yu3nA4zTIXXcQW3N3PrWZfXQZpI0AKkcEnAqOoyOa8Ls7SSKFORz/jUNsjyx7IkdyDyOmfqfSobHTnun3MA5Ujr0WugeM2Nu32Zd8zpgBRwD9KTsgMTVtR0vwpb/AGq9ImvG5SEdPYetedap4o8UeMZnhsbWX7ODgRwLgfie9dhN4OgeZtT8T6ksadSrt09v/rUsnxA8KaDELfTo3dQedi8H8PWtIv8AlV2J+ZzXhfwVryXO+8tfI5/5aMK9m0fTWtolDuMj0Neeab4903WL391bXaAnHLivSdKnjmjVk3ge+DV3k9zOVjX2gJiszUFyhrVA+Ss2++6aDJnAa7FwxrhdRbDEdK9F1mPKNXnurJ8xq0ZrczI5jjGaGRzz2qKNQGqaSYKAM1RsirPEdvWsu4ixmtOSbPSqFwxPbFNAzFnXBNVz0q3ODkmqZq0IYaKDRTKHL2qxHVdasR0EyJD0qJqm7VE1BmiM0004000XNEWbL/j4P+6f6UUWX/Hwf90/0ooGegXc/wDpM3P/AC0b+dU2l561Xubg/a5v+ujfzqAy5rhsbWLqy/N1qwsvy9ayhJzUqy4osOxLctkGsi4QYLMQFHWtF2LVQZftVx5Y/wBWnLe5rWDsJoit0Z2EhGP7o9BWzbnaBUKw1Mg2jFDncOUvrLgY61zGoWRS/dIVAVjkY7Vdu73ZjYxBHf3rPs7x/NLuQxUHPvW2Hp2d2ZzfYo3Be2k2sQykcMBXdadIkVjAsRGwIMH1rjJ0l1KdvJj/AIssR0FdNb4hhSJc7VAAzU4mSeiKgn1N5LnA61MlzuYc1h+eQOKlgmJlFc6RVjp4ZNwqY8iqdnllFaHlkJmui2g4hbn5q2bU8VjQjDVrW7cCpLNHPy1HI1Ju+WonahlRGk1WuGwDU+apXbcGsWdHQw76XaTXM3kUVy3ICv8A3h1ra1J+tc67kSGg5qm5BJYFuQMgDmqM1mxbA6VDqmqTR3UaW8hQxHJI9fSrUmrwTad9pGBcA7TF/teo9q1tJWZKknuZ+pGO0j8pTmVxk4/hFZCqWyakkL3EzM5JYnJJqeOJAPmNbxVkZN3Y7T9PudQv4LSDBeVwvP8ACO5P0Fe+2Fpb2FnFaQBRDFGEyDwa4L4caWjPc6mV3Ff3URPbuxFd4Lf7Y01ukzwrIuN0fJXIxkA965q0ryt2KitDzW1j/wCEl+KM07Lm0tH3sewCcKPzr2MEpaH5SWIz9K4zwfoumaTb3rWMk90J7gqLidQCwXjjHbOea6zftOFXrjL9vpUzfM9BpWGmQRZMhxwdvPt3rJG+eQPngORz/nmn3chSV5BhiDjGM1jPqYskZpAAAOR61Nr7DOlutXs9HtSrFEPJOOa848QfEe4JaOyJTByrA9DXPeI/EEt7MyK52qcD/wCtUngjwwfEGpGa4AMEJ5B6MfStY01FXkS5N7EdrpniLxnciaWWTymb/WSk7c+1d7pXwj0m2w+qXMtx6gHYorp7WW0tWe0tcMkS/M4xgf7IqWC4lvJ/Mml226jG3oAKzlUk9tBpIzdL8LjTrpl0jRLeKNW/183zMfcZrv8AT4LmJQJnj3dwuKw7SZrqQLBvWNTjd6iuntbdUUcc+tEX3Imiz/Byazb4cVqMMKcVmXvQ1ZjI5LVkyjV51q6EO31r0nVSBG1ec6w48xqtGfU5xhiQ5p7ICtQTyfvMijzWK49qo1T0EdQBVWfbjrTpC3rVWUGqQyjcY5qgw5q9OOM1Rfk1SAjNFKaTvVDHDtViOq4qeOkyZEx6VE1S9qiagzRHimmnnrTe1BaLFl/rz/u/4UUWP+vP+6f6UUFHRXGftk/P/LRv5mmgHFLP/wAfs/8A10b+ZoFchuGKcopKcKQDJ5PLhJ7ngVJaxeVGB3PJNVpv3l3FEOQOTV5aHorATIKSW5trJGmuMsQMpGP4z7+1RXN5FYwF5BlyPkT1NY8ENzqlyZpmOB3PQfSqhDTmkJvoitcmeZzOYyiuSdqj7o9varFrYmcDarJF3Y9WrcigSIbVH4mnED0qnV6IFEjggjhjEca7VFTqKaOKePpWNyhSM1Ysk3TCq9XtOXMv41UNxM6exi4FaTR/JVewUbRWi6/L0rrtoSjPVcNV6FsCqxXDZqaPis7F3LofK0xjUavxRnmlIuG46s+8bg1eLcGsy8fg1izo6HO6ic5rm7uQwwySAEkDgCug1Bsg1m2dm1/ex2yMFLnlj0ApJnNPc4aRXJYvwW5JaqzsyyfKcbenvXoPjPw7Y2GlfaIpZXuY8DeTgNk9MV56VLYODk11wlzK5i1Yv28iTICAAw6j+tTiMEgAZJ4Huay4g8ThxwR2rsPB1lFq2uWxY5ETeY6/3cf/AF8UN2VxHpGgWiaXo9vZ+WVZI8sQerHqal1i9/sjw3fX5OyQIQhHqeBV1syOIo85bgcdPfFcR8ULl7PQ7HSzKXaZ97E8HA9vrXNH3pFvRFr4a39zd6PcR3b7kibMHGWA7iu0NxvABYZADYIx+JxXO+D7AWPhqDGEZ1ySBy1Wbj9zPvkkZCOvGfp9KUtW7DRLqcqknygzLnrjiuE8R3csSvCzkHOM5rqZbyWaIs+1c8Kf71cJryCa9cs25vTtV00Js50RvPOEUfMTgV6vZx/8I3oNvZW+BcSrukcdeRXHeD9KWbURdSjMcR3YI710dpcf2p4gd5GBgtFMnTIOKqeokb6JIsUOnxEmZjvlfoSD2rT3ieZbeDhIxhiB1+tYVrdBIJb+XmSYlVIPI/8ArVs6ayrbiTdwehHFYSRSOt0lEt0G3v1966KHkZHNctpTBsO2SW/hNdRBnaOeKIqwpEz/AHayr7oa1X+7WVe9DWhzyOS1cny2rzLXSyyn616hqq/I1eaeII8s31q4syZyby/NzU6SAgZPFVZomDHNEQyee1aGkWTyOufWqsrHHAqeRMc1G6gpSLM2TLZqhIMGtSRQM1mzDD1aAhNFBoqhiip46gHap46RMibtUTcmpe1Rt1oMyM0004009KC0T2P+vP8Aun+Yoosv9ef90/0ooKOiuP8Aj8n/AOujfzNA6Ulx/wAfs/8A10b+ZpR0rkNwp24KCx7Uw0xvnIQHjvQgFtELPJO3VuB9KvDbHC9xLkQxjk+vtUSKAoAFZerXZmaKzhYlc5IHc9qqK5pXYm7EcEcmq3zSvkJnP0Hp9a6JI0ijCIMKOlV7K2W1t1jH3urH1NWsVM5XY0rCd6MUClrMY0dacKbSigBxrT0tfmFZda+lDLitae4jrbEcCr0nSqdoMKKtSNXRfQaiQkUoOKTPNB471Fx2HbqUNURNOHWpkzSCHk/Kayr1uDWm3CVkXp61mzR7GBenJIqXw4hOouyqWITGBVe7PzmtjwrDlLiTHDELmoZzvcwPiLclYLW0JG5nycHsK4JjknAroPHVyJPEgiXASIBeDWAilnPoDzXXTVomT3HiMKvTJ969G+G1hFZ2d5qEgXfOwijB67RySK4vS7Q3l7sMAlRI2kZWk8tcKMnLfhXpPg67gutBs4oVVZoky8YOdpYnrU1X7oR3OrtIxvZlOR246mvJfFc7eIPiClrGMrAREcc8jrXrOoTpo+gXN/KQUijLY3dWxXl3w/0+S81G41ecZZ2O1j1yT1FZQ0TZTPSFVbWzigB2+WmNq1iagcIXVWMhGd2c/wD6qvCZ5CwcHkHk9DjrUEh8reMqqkYGF4IPp3qL2GY0UzSBkk27mOQScDHoK53WYka5YYIcnr6VvXMOw52jy1PL98f0rN1KJWaBkLMCdmMHoa1W9ySzbyR6P4bZx8slwv6VW0mU22izumDcXMgVSOvWqPiS6DvDbRsdsa7VHatHSUZGhkZQYrVN23+83am1pcDXSMSXcFhGGPlAAcck9z+ddVb2yQKZ3+SDGCnow71ieGrOWS6e5Kg7u/et7VprXT7Q3N+2IVXIjH8VYy3sikbGiq1xKrLzH/CfauvhAVQM4ry/wXrU+sTSTt+7tox8ir0HoK9GtJDIB6VSjYiTL7/drNuhkGtJuErNuO9UYyOb1KLKmuC1u0yWOK9Fvxwa43WUyGpoho82vYthbistZSJOK3dTT941Y3lYkrRFRJGLMmTTADirBxswKrlhg0FlSXqazbgfNWjOeSazrjrVRArmgUGgVYx1Sx1FUqdaRMicVG1SDpTGoMyI00inmmGgtE9l/wAfDf7v+FFLZf68/wC6f5iigo6C5/4/J/8Aro38zQvSkuf+Pyf/AK6N/M0iniuRm4pPBog5Bag/dJpLX/VH6mjoBJdTeRaSPnnGB9aydIi827aZuQg4z61Y1qTbBGg7kmpNGj2WAfu5Jq17sBbs1kNSe1RKalBzWJQopcc0oFL2pAMIpPpTmpOlNAA+tb2kpyKwQMn8a6TSl4FaQ3BHSWv3QKkc4pluMLSSN81as1SFFOPNRq3FOLVBVhDTl60zdUimkUkEnC1j3p4Na8x+WsS9bg1LCRz92fmNdLozCz0AyFcbgXJNczc5Z8DqTitvxVdjSPCXks22R0EaqOPrUpXdjmbPKdRuDfa3POf4pC1S7dvA6VTtxuLP6mtWKNSd5x7V1mRa0vzhFc26kg3ERjxtBwpwW+nAr1rwvoSadpEY8tvMb94+TyTj19B0ri/BGkrqN/LLIGKR4HHTrk/yAr1GaOOND5YG32Oawqy1sVFdThPidqMlzbWGiWsgZ7yUFwOoA9q6bSNFXR9JjtYtuUjAZs+tcnG0WufE64mkH7jT4gihem6vQo5HcMuRGuMcnJIrOWiSKRglH84qhVjux16VSmeQMId6p7qM8itDWLu0tFxK5RXIC8DcT/nvWIdX2SObeJVk/wCejfM2fr0/KjcAuR5Xy3QKtIp2LIRk49utY9yHmglUl1IXgryR702/n3zJczuvnc59QD3ogCGRASxRhjg81SEc/IhvdRiQL99wBXZXkSWVpFZjG4HJb1Fc/aQwwa/I0mQkG5hkdRjitWyuDqPiF5JySkEAPPHXpmtGI321RPD+jpLIy+dLyMdQK8+1jWb/AMQ3qW6sz+YwVEXvUHi7Uze69M6P+7XCqAeMCtvwDpqSSSatNhQmY4Sf7x6n8KSXKuYN9DufCdl9ht4dOt1JEf8ArXH8T969OsYfLiAIwcVxejahpdoPJtnWWXPzEdM12NpcPKoO3ANQrikXpPu1nXFX3Py81nz96oxZi3w+U1yWrLlWrrb37prmNTGQaCWed6rH+8PFYMqkNmup1WPDGubuBjPFaIcRqcrVeQ4Jp6ynHFVpclzTLIJjzVGfpV2X7tUpulUhlY0tIaUVQDhUqVEOKkQ+1BMiwOlMbrT1+lNagzIjTDT2plBaLFl/rz/un+Yoosv9ef8AdP8ASigo3rn/AI/Z/wDro38zTVPFF2f9Nnx/z1b+ZpqngGuU6CXsfpTLPmN/XdS54NNs+I2P+1S6CM/W2zKoz0WtWyXZZQr6IKxdY5uj9BW9CMQoOwUVcvhQluTqamWoFqZDWJRMB607imqc0pNIBjCkpGNNBzTsBIgyw+tdPpa4UVzMPMo+tdVpq4ArWBUUb0Q+SopPvGpk+5UT9TWhtYYDxQWxSAUhBpBYduzUyGq461YjXpUsaGzn5TWFfN1xW3ccKa5+/brUsmTM+yjE+r26N93zAT9BzVL4nX2bi3tVxwu9sfpW14aiEusl2+7GhJJrgvF9/wD2l4mnccIG2KPYUU17xzSMyGPEarWj92IdxiqsansPYVq2Vg17qdnZL1mkVT9Cea6GyD1nwVpv9l+GoQ+DPdHznBHIDfdH5c1q6hdx2NjPcy/OkaF8g8gAcVbRPKVAJUCr8oyMdsVxXxM1Z7XQF06Ha9zfuIwqLzgdfz4FcaXNI02RlfD6EyW9zqMyBpbuVnOfTPFdJe6jPFuS1YNLwpbHCH29TVTRbL+yPD9vZbhvCDzG9Ce1RX0sYPVsbe3GT7CqerBGNc27NI7zMZJmzuZ26/iajabZEPMGwD7qnq30pZb15/8Aj2hVFxgzSc/lUFrApnZ38yWXszHn8KuwhHlmv50iS2ESBhl3z+g/xqVh5KsgXCjIG096egCksXTnt6VVnwGIJJA5HtSApariFhcJnJXY57VDbX5iTUpVJVyURWzyMCr995d7ZSL/ABFcAj17VyMM5CzI5+ckbs/lWkdRMrXErPKSxyc1293dCwstO0WObyY/IDXEg6gnkke9cPcgrJxXofhTQ/7e1tdSuohJZwoMBvuu2OBTm0tWCOx8C6rp8cSw2WnqIhx5sgy7e5Nep20qyRqQAK4y00tROJEtY4SMArGMCutslZYxnistHqTK6Lch+Ws+er8h+Ws6c0zJmRedDXN34yDXSXXQ1zt/0NAji9WT73FcrdAc112rn71cXePhiKtCRVUhWIpJCM00EFs05+lVY0RVm6VRl71cmPWqUnQ1aGQUUUcVQDhUiVGKkSkyWWUHFI4py9KR8UjIgYUxqkbrUZplonsh+/P+6f6UUWX+vP8Aun+YooLNy7/4/J/+urfzNRrUt2P9Mn/66N/M1EK5ToHsfkP0p1v8sQ4ph+4akjPyCkwMfV2BuTz0ArfhYNDGR0Kiue1XH2l63bE5sYCf7oq5/CiVuWRUqdelRCpEPNZFFhaQnANApDSQETn1poNDelNzV2EWrXmUV12nL8orkrEZmrs9OX5BWkEXA1lGI6iYc1PjCVCx5ptG6Y3FJtpdwpQcmlYLjQvNTxjiox1qZehp2JbKt0eDXOag3Wugum4auZ1BuTUyREmT6ROtnpWp3j8AKEB9TXlbM02pMxJJ3Fjmu/1Gf7L4UAJ/18pbHqBxXBWQ3zSueh4p0lo2YSNGHCHc2OK674eWou/FBuXGVtYS+fQngf1rkBtZDz3r0f4ZW4i0y9uzEWM0wRT/ALKjp+Zp1HaLEtzvJJNw2M3Q/wB7la8w1a8/tH4mwRuTJFZJ0JzyetegXFwsayTSBkwvI7AV5F4ckfUPFd3fM3DOfmbnHPFY01uy5M726uXx5CEiQk4CjJ/+sPes64towQ00hkweV6KD6+9X5DFEkiWmS5bLs/Vqyr24KpkE7tpBzQgI5I1JDFhtHr0xTQDEUI/iztOM5qoblc4IAPue9SCR54SVXlT95jxVNCuK2EXL9T1AFQThGiJBGF65PNJch9pJuAxP8IqlIocfKgII4JOeaduoEcN2qu0eAwB696wNTiaO8MqqFVyTgCtu5snhIYOADg5HU1maiPMj3KWbacc1pF6ksZpmnza1fRWMeFkbq56Be5r27SbW3sLG3sbcKIYFCgnjcfWuG+HMNsNPupXQNPJJsztycAdK6bUNUmsgAIZFjHAJTkVjVbk7Fx0PQbNFCgiQH3BrZhYcAHNef6BqL3MSbnOa7ixOVBzRGNkZyZdlPy1nzng1el+7VCbpVGTMm671z2ofdNdBddDWBfjINAjjtUGd1cXqCfOa7nUoyc1yV9B8xq4kmGPlNKxJFSyoEqAuoFWaIryH1qm/erMjZJqq9UiiKjtR3paYAKljPNRVIh5oYmWkNI7U1TxSNSMhjHmmGnGmmmWiey/4+D/un+Yoosv9ef8Ad/wooKPUZfhX4wnuJpF0xFUuxBadRxn61Inwf8XNjdb2iZ9bgV1q+J7y4uJVN/JEgZss7EKB71Qm8YRAN5euQzFeyu4/nx+teTzYlq6id/JSvbmRg3vwh8U22nzTn7ExjQtsWb5jj04qfSfhJq99p1tcnUtPiEsYbaWYkex961W1+7mtUfzWcSDs5IpkU9wmFhPBOcE4FZLEV5aJGrw8EruR5X468Pz+GfEcum3E0U7rGrh4vusCK9L8NfC+DUfDenXzeIYYxcW6ybfL+7kdOvavPvHsF1L4hld4mY7FBI5HTiu68LNef8IvYIrr8sIAXPIrsq+2dKLgtepz0403UalKyN4fCnS0P7zxJn/djX/GpV+Gfh2P/Wa/O30CimW63PlgyA7u9TAP3zz615062Ij8St8jqjQpPZ3Hr8P/AAknDareN9GA/pUo8EeClHz3l23HeX/61VwCVOWqKZG2Nz2rP6zVb3L+rQOT8ZaZoem3cMeiyyuCp8wO2QPTBrl+BWx4gBW8XP8AdrGJr1aDcqabZxVoqM2kX9NGZfxrttOT5RXHaQuXHFdxp6/KK64LQzTL7L8lVXHNXZB8uKrMvPSqaNEyvjmpAM07y809UPpRYLjQnNSgfKacqcUrDC0CMm8OAa5bUn5NdNfnCmuUvP3lwicfMwFZyEzE8UTbIbeDDfu4h37nmucsv9UxPHU1o+Jbkz382W/ixx0AFZVmx8uRQCTjAHrVxWhi9y1bMXUg8qTXtXg5EtPC1iBw7oXPuWJP8sV4h5ohXywPmHevdNPRk0ixt1R/kt0HyrnnArKtshxK3jXVU0zw1cuARK67Fz6txXnPhG3c2hIO0yPjcB0rV+KF9Lix0+TAbmVgO46A0nhaMRWCMAAU53t2+gpRVoDe5sSyfZgIFEjYHA/ve5rPnimmJZ2CdyO9XHuwJcodoZzuJ61JBIz7t+BjovqKWwGI1qyScqMLyC3GaRS6vxu4GDx1rRuwzx4jB255x3/Gs9o+u3kYyBTTuBGZ9yqCMkHoKcFjypU4HcAZquzAztnbt7AU8M235Qx479KLAPYfKytxtyMnvWLdwDBIHXsPWtciQ/6zCrjn1NVHhBXeTu44ycVS0EytoeoXVoGjt5SrLJv2ivStD8TwapD9nv1USKMc96yvC/hGWytH1C5iHm3QCxIRny19T71Hq2hW1nMbhJgkgOdoPX6VMnGTsNXR6RptjCgDRAbT6V09oNqgYrgvC2oO9uisfrXe2jblBpJNbmcixKeKoTdDV6XpVGbpTM2ZN10NYN6Otb1z0NYV53oEc5eoCGrmNQhwSa627XOa5zUE4NUhHI3i8n0rPrWvU68VkN94gVoikRyAVWfvVt1OKrOMVaKK54NFB60UxijrT060wU5etJiZYTpQ1InSlYcCkZEZpppx4FNNMtE1l/x8H/dP8xRRZf8AHwf90/zFFBSPZdY0CW/kaMalJb2u/O2K0B5yeWLNyay/+EPiVBIuv6zOAcYijVentn+ldXf2Utu0jJIZYQx4B+dOf5VBaq7t5lmH39yp+WtuRRduUnmutyjp3hTTrW5aW2v9SilIBe0kRUVjjqBjHPXityz06wZVN6t3bK33ZcbkPsT2NOtmtb8GC9LW10Fyu8dfp3z+ladjqFzpMccM8bXNgRtBKkNED6j+IVqoxtt/XmQ2+5wWq6bHNr7wrFNNbjBWRerj6Cuu0ew0drNI4YCwUYwXOaq61p1tJffaLK0Z4HILLhgFz6AcitrTNA069tMwfa7G5HO4xMTn3z94frVwVOF27X/rZkycn3L0FhYIPlth/wB9E1dSGzXpbxj6is2DTr6C8RbzTHv1xhZYg20j3HGD/nmugTTIyo26DAP9/mtJVI/ZS+8jkfVsrhLH+KK2x7gVDcWWjXHV7eJ/VZFH5jPNaiaSvUaLYj6xg1KNLIwBY2qL/dVFxXJVhTqK04r7y4SqQd4tnkPjrwzMlt/aFnElxFGcO9sd+F9SByK86yCMjkV9OR+GbSO8+1JbrDN6xSFQfwHFcD4xtvhzcXM8d9qlvp2pIcO9qCTu/wBpQMH+dciw0Irlps6JYmcnea/A880deVrt7AfKK47SzaG7ljs7sXUMb7RMEKBx64PNdpZD5RVxVtDZO5bkqKnyGoi+DTZaHgU8YqHzBQJOKVgJ8io5XAWo9/NQTyYWiwGZqLjaea5iRiLlpAR+7Rn59hW1qEvWub1CTZYXcuM5AQH6ms5Es469kLzE5ye9SQW5tofMwTK3P+6P8aZbxC5vACPlBya0r66jEZiQAccn1qjIq2mnFryFJMFpHVAoPUk4r3tYIIoSgkeCONAAyv0wMV4j4bf7T4s0uM8gThufbmvTPHWuHTfDMzIQJ7jEMZ78jk/lWNW7aRcdrnlniG+GseJZ5UdpIgwjjLHJKjiuqsU2wKCQPk4Ark9CsxNdKzDKr+prvIrcDYAApXhs9qc3ayEu5By6gEgv3x2qZbkgBjgdhxyfWn/ZNkgMKk/NjeaaEFvM5YAt94bqjQY8RSTriGBvmXv2qlcQylFV34BxtUdPrWtFfNINoKhgcA+tVbiBmkJc5HUD+ppJ2Y7GT5SROsm0ZBokDYJXJ/HpVt1ZcjaMY5I7CmsFBJ3kcZwvJp3EUQjGIqxIGenBqWOBTdRZAO5lUYPvQZI1jcEDB9ahspRPrNkoZj+9GcDinqB3+oapPFALdJCoQbc98+1cTe215czh2uicHkMa6zUhEATnnrljXOT3gNwqqeCQOBSj5AzsvDMLxRqGxmvRLAnYK4Pw6peNCQa72yGFFWZMsy1Sm6VclqnN0pEsybnoaw7vvW7dcA1hXdAjFuR1rAvk4NdBc96xLxcg00I5G/TrWHJ8rV0eoJ1rnLhTurVDRE78cVWcmrBHHNV3NUiyA9aKU9aMUwCnL1pvenL2oEydOlK3Smp0pzdKRmyM00040w0ykT2P+vP+6f5iiiy/15/3T/Sigo+oW8aeFIZGVdHJZWI5Vf8AGkX4geH4B+50VF+m0V45cuRfSj1dv5mlt2LI+fQ15jnU7/kdqhE9eb4l6apzFosJbHGWX/Com+KR6R6Zar9X/wDrV5TA2Cn0qVCfNepcp9x8sex6W3xVu+SILOMY9CagPxXv2xj7MufSMmvM5m/ctn0piNyuPSp97uyuVdj0a4+KetdIpIBnjJizTB8QPEkhy+oRqPRIFH864GVsKPZq1E5AOaTcrbg4rsdO3jfXSeb+X64ApjeMNaYH/T5h7g1z5PGacOlQ1fcaL1/4q1loGX7fcKWByd9cDsjtllmkl5nk8xy5Gc9OO5rpbwjy+/Q1zlvpour5Rb2jT3LnICIWb8q6MPaLZNRNpHb+A7KxKyy3oEkm75Y88fU16D/Z2n3UZa3AgkH93ofwryiHT7pJAAz2d3HwfMUjj0YV28Gu6JaWi+TrDS3SjDLIMKx9qK7qQlzRZ1YaFOpDla1RLeQyW7lXH0I6Gqg+eRVzgE4z1xUMuvPePtIBUnknt9KtQEW87SyceUpb8e1dNPEc1NuW6MquGcKij0ZPqH9jQxItvdy/aCM4kxhvw7VRVjjBrA1G+ju9etUjjVDJMCdpzkDk/hXU6bbi5v4kYDbnLZ9BVUJv2blNkVoRU1GKK+D3BHpkVWuiQpFdJr9/HLNHbo4IXAAK859jXO3mNprSlU9rG9jOpDkdjmtQfg1zeuy+VpMcY6ysXJ9ugroNR5O1epOBXKeK2YagIuFSJAijPpRKOqMZMxrN9kjYPzMMCmXMbMDJnIHbPSmRq/mZUfdGT6UvmyS5RV4yMnsKozNPwXuTxhYyEE+WWc/gprU+IOrNqWtQWp2iO3TPy/3m/wDrYpng4248Txs+12iidzg8HA9awb2d9Q1y4nPWWU447ZqLXncfQ6HQYXjt42WPhiWJPaulg3yufMkVsDgDpWZpsLLbvgABCAuec1tQKRuOcbjj0rGTuy0hPtiiQgZI681A8yysDgH1H9Kq3cKxBiuSU9+tVopfMUqoy5/h9PxoSuBrQAPlAFXHpTpp9i4DKVK4x61VhLFQZM5IztU8UlzIyQtiNIx1yeaVtQIpLhnUhFIGMHNU5nwoV3Jxx8tP3gA4bkHtVKRuMcbs5qkImtbeS+u0trdN0jHgnt711Fj4Wt9LvLe4uNUjDxncVC8GsDQ7O/uvtstpnMUfLA/oKjkvJpwS8jBxwQRQ03swOrvxYTMT/aY6c4WsmKPQkmUtfzO+eF245rnDdhmKMcVFFbTNfRvyQD2pqFt2K57ZoV3ZKirDGxGOprrbaUMBgYrz3wypEKZrvrP7ootYzbLMhqnL0qzIaqSng0EmbddDWHdDrW3dHg1i3PegRjXPesa7HBraue9Y110NNCOZ1Eda5m6OCa6fUB1rmrscmtIjRRJOKhepWbioHNaFjD1ooozQAtKOtIDSjrQDJlp7dqYtOJ4pGTGGmHvTj1ppoKRPY/68/wC6f5iiiy/15/3T/SimUdxct/xMJf8Afb+Zp1qf3b/jUdyf9Pm/32/maWA4hb3Bry2d5Yj4EX0qZDic1E/yiPnoKepxN9RUgV7g4VxTIz8w+lOuwVkf3FQxHOPpQti0WJT8v/Aq14vuZrGlP7r8a14+V49BUsTJSfl5p+elRZ5p4PIqQK17ngH0NYVr4iuvD8jy2UgjmdthfHIUdvzrdvTlQfrXAaqT/aG3t1wa3owUm0x8/IlJHf2XiO88QpcSXjK0kUR2vjkjBrgobh3PXoc11HgiNrnUGskAL3MZVQTjJx0rmFt2tr2e3lUpJFIyMrcEEGulKKjyroE5S5ubueh6HYXmpxpJGvAHLdvzrsdQa2tdCjhvyrMRtLDrj0qn8O7lZ/Df2dSu+AsGHcgnINYfj+/a2uVtJFZGK7kyCMg9x6159m6nKejOpemmzL0/7LJ4riFoztFGjsdx74xXo2iQIYJ7mViqY2KR196434XWMV8NYnmTdlVhU4+7nJyPfpXSambrSdOttOhkku3XPmSEAE98nHAroqVUoOktzjpwcpqozOlZZPEZEcrPHDGTg9iTT7lHcEIjMfYVxum+NtP0nXru11GAlJZBm6Rs7OOmPT3r0F4YngSe1nWSNwHRlOdwPORW9Op7GCVjlqy55s5WWymjuPtM0YWGD523HrjoPzrzXV7l7vUppWbJdq9N8WaiLbSGQMA78c/4V5KzeZcLkjk1tGbqPmZhLTQ14IILe13SnjuPWsq8vFZPLhHlx5+6O/uaW9nL5AIx9apiEtirSINvw8/2K01LVGwWWL7NED3d+p/AD9aj0O3MuoK+3Oz5se/anXEXk6NZW0ajMhMjY6sSeP0xXU+GtHaGPc42n7xPqfSs5SSTZSRsQxLbJGDgMRyTgc0ya5WNQqjc5XkdB+fetSCwjkdSY2Kg/MX549qm1Cytni3LHll4BxjFc91cuxhJAZ2dZFOGG5QDTks/s6AZA5wFH+easREBUibBIY5UE/N6UvnKgdTtJ/h74p3YWKUmYVw/G3gnPas2edWGAGbtipL64jR5FDHJ9O9ZgkllwQCee47VSQiRpsBQoIPQ98VVd+TvJ/KpvLJI+fdnnA6Ve0zR59Vulit1TA++79FFVdIR3/geyjt/DaTKPmnJZ+OvpVHWrXT7O6dZY1BkO4HFdBo6w2NmunI+REMA4xu9ap+JPDv9p2gkhbbNGDgZ6/WsFK0tS7XR5dqaRrJ5keCM9BUuiaghvEWRR6c9qnk8PX+8q0LZ71Jpvhy6XUASmOehFdClGxnZnqWjRxGNSgrrbXhRXKaPbG1hQMecdK6GW4mtdNubi2tmup4omeK3U4MrAEhR9TxQZsuuarSdDXCHV/8AhG/DmneMG1y41a3unkt9Yt2ZtsVyVZ0EaNzFtYeWVwMqVOO9Wo7RpbW8hh8VXrePbK3F/c6a8j/ZjlA/2cQn5Cu0hcqdwJ3E9qvkYuU37kEg4BP0rFue9YVhd6D8Q/Ed7Zz3p89tME2iCKQgW023fI7kYIlVgo9NqnrmpotetToGnahqV3bWr3VskpEkipuYqN20HqM56VLi0hWItQlaG2mmWJpWRGYRp95yBnA9zXN3tx9ihsJ31Wx1WPULX7UU09GL2rE4EbDvkkKM4bcCCBjNai6rY6/q+naJpesW0c+oXIgM4b/UpgkkZ6scbVHqwp/iGw8Fx+DbnUbLw1qWl3dhdxQSJrqyxi/aQncHKyAuV5kOCCNo/hOKuMdNRpaanK69bXml3It9Qitorna7SWsV0s00AUAjzAo2pnPA3Zp3iPwXJongjR/EF5eq9zq8iNBbQ8pHA0TPlmIyz/c6YA565yOi0ufSviFb+IIdYuIpNa0/SSdKe3LlI4owWJ3uzOzb8A7yTtJx1OKXjTURqPwy+GqGYRxtBNG8zKWEYj8uIsQMkgAk4AzxVpIdkeYOuDULV33xN8H6X4Xl0a90G9a80jU7XdFKZN5aRNocg+jblOOxLDgYA5jxH4X1nwrcW8Os2T2rXESyxFujAgEjP95c4I6g+xBLCxjKjSSKkas7sQqqoyST0AFeiR/BjxHb6Ldavrs1lo1pbxNJtuZg0j4UkABTgEnjlgeelc/PoOseErDw34qePYt3J9pthJEcI0bgruB6hgAw9VNdd8Ybi08R2PhrxpZtMi6rbvHLbSSFhDJGQDtz06kcAA7QcfMaBmF4i8A/8Iz4A0bX7u9Et5q0iPDBF9yOExl+SRlm5TpgDnrkEcWK9O+Impm++Ffw4AYFfss6H6xeXH/jXl4Yeo/OgTO08H+DYvEWgeJ9YuLt4YdFsXmWOMfNLKUcoCT0UFOe59q5U9K9O+G8U/8Awqj4jTRwyMjWqKGCnBwjlsH2BBPoCKy/h3o1lLY6t4ovdHl16LSTEselwgN5jOTmSQcnYoHTac854U0CcbnA5B5BzTTXdeOfFfhfxPZRPYeFjoWswygP5ATypI8HIfAU7gduDt9RmuFNArWJ7L/Xn/dP8xRRZf68/wC6f5iikM7S4I+13LekjfzojO2OMepqO5OJbg+srfzpc/NGM9s15zR3XLjsGQH3oDgyKRVUyfuqFl+UN6VNhlq9wSh9c1Th4YeuKmnlDop9KgQ4mx6ZoS0GmWJD+6Ye2a1YDmMf7orGZv3bfQ1p275jT3UVDQNlvIINKp6VBu+U08Hgc9BU2C5Het8g+tcbfWUl3csYQDIh6Z+8K7G6chFYAd6wbMA38v1rswcVKpZkVX7hm6fdy2V0kis8U0bdQcFTUF/Mz6zPNvLGVt5Ynkk9a7uTRLPVIf3ybJsYWZOGH+NcRrGi3ui3yrcgPE/+rmX7r/4H2rpqUHCVxKtzQ5WdD4a8Qy6JcpOgDL910PRlrQ1T4nan4jsbvR7uytXtAxaArH+8UA8KST0/I1xcU2FFR8mV2DEbjnPrWEYJNsuc+eKj2O9+HOrvpd1ephVilTJBO7BHQ1o6t4hkNncDzOSSCSecVw+j3xsrlsn5JEKmo7u9eZWXPyscmsZU7z5jSNS0LIzNTsS+2V4/KkbkNwQ4+oro/BviS6s9Ll0+SRykD5jGc4U9R+dYuoXFu+mIoQiSIjD5+9WbYzCGWVweoA/WupLnhZnHLSWh03jDVWuXjjKjcANxI61yK4Mw9M1Z1G5a4nLN9KpqcOPrVwVlYhstSxAdhTdpUEf0odsydc49fWjOBVCPQbXSbOewsruQ/wCkrCAAvQVuQxM+0hSqAdMYBrF8M35GgWwCxsY9ykt/DzVm/wBfiRQIw28AcrXJJNuxomrG6LgQWbKoABGTxzVE3KyHznkBAGMMetcy1/fXgYsSkfop5pkK7mUyb9vY+9HIFzcubqNQCgZnyCAo4qhPMrFycAHjgYIqINwzZ2/LxVO5lDEAEsD6U0gAhSQecZ5z1pwjRSCCzEnp0piIzfeyOc4FWl3LIDjeMd6bYESwM8g7luAorvtJhXRdNCMgaVzufHr6VkeHdNRmF7c4wgzGuOCfWtG9uzO5bIVBwpHBJqJO40Qya0rTtJIojAJ27eoqWLxSISol+dcHL4Nc/dHa5Ug4znLDms6W5WFTjBzyRTUUybnZSeMdOK/OmBjJyKzofFdvPdFYU6nrXAajIJPu5BP4VP4eUi859etaqlHcTkz2fS7lpwGY8mtL+252vZNM0bSbvVdQjA8wR4jggJAIEkzcKcEHA3NjtWJohxGtbD+HNKvbt79oZ4L11Ae4tLuW3dgBgZ8tgDgcZIJqtOpmc94m8I3N5MmgXOoQvr+szLqWpSWsX7i1ihjZIgEJy2XYLuPzNg5xiuq0j4jazc6vdabeaFYzLp1s82oahYagWgiKqTtwyDDEjGwtkck9DWHqnhVojG+mRy3MMsjPqdtNqc0MuofJtQPcfM+F5+ThTn16vuk1HWtCh8Mf8I3b+GtBBDXaWt5HK1woOfLTYPl3EAszYJGeuTVqSHcT4geNvGlv4M1oP4ZttLij2W1xdLqaXDIJV/hQKpz8yrntuyAcEiXwzp1p4StrZtD07w9rcvkpnWbjWlSaU7QCFBiby0GMKqtjAGec1kReH7tLjS11GWwltNGjKWJgg2yzHna85PBZATjH8TFs5OKjutE0ZmZjo+mlick/Y48k/wDfNDmhcx0E3xV1my1a/wBPHhe0uJYGR5Hi1oMg3rkAHyeeBWVdfFHxJLavDe6FptwTcxzRtaXrxGNUkVwjb0O4/LjcMDnpWP8AZrWzRktbaC3QnJWGNUBPrgCs+dutTzsTkaniD4la3rHhy80WLSYdMjvGkE9x9s89/KcksiLsUAkHGTngnjOMczpPhnxR4307SNK0rShHpmmfaY4tRncpARJKXOMjLbSCuF3c+lMujkGsb7Ze6WznTtQvrIsxZha3UkQJ9cKQKpSvuCl3NX4lQ2XhWXRPC2lahLPNogkuJ7wMUYXMrK2FAPybQikAHjd1Jya9R0zx34wi0zwpZXvhptS8Q3gnmaL7QLZvJQbVkkBQhd289ccqMfeAHlPg/wAcaT4Pka7uvCMGrat5jSDUJ71g4ycghWRgrf7QwT61h+J/HOseJPGD+I/PksrpcJai3lINvGM4VWGD3OTxkseADirKuelL+0LrOna1qcep+HEMYl2R2ZuDHJasvysrNsO7kegwc1558QfiBqHxA1aC6ureO1tbVCltbIxfZuILEscZY4HOAMKOOpPIE55PJPPNLQFz1DwCNN8XRadperR2br4etpntbO6vfs6X0ksu8hm2kgKM8DOflzxkV6tqXjDUfDnhuaaHwxoFvZWYWXyLLW1zhWBwqLCPTFfLBANAAznAoC57pN+0ffyXds9v4at47ZCxuI3vC7yjHyhW2AJg8nIbPtUVt+0Hd2Og29haeGohPb26wxzzXpdcqoG4oEBI46bh9a8VQ1JniglyZ6N44+MWpeNfDaaK2mxWEbSrJcvFMX84Lyq4IGBuw3U9B+PmppxNNNAr3J7L/Xt/un+lFFl/rz/un+lFAzqrhwbl13D/AFrH9TSiQeYxyMKK6qb/AI/G/wB9v503+/8AWuDlOxM5RHMilQwqVIz5Zw2cHpXT2/3mq1F980nEakcaXHlMM9OaI5AZOvauqPWSki+8PoKOUOY5lnG089K0bWQeVHz/AA1r+tXbb/VJ9KmUdA5jC8wevGKcrjb94YroDSj7v41HKDZzNy48rJI61j6eQb6U5HUV3c/3F+tULT/j7l+orqwatUuRUfuEtm4EY5pdSht7+ze1uVDxuPxB7Ee9btv/AKulk6/hXo1XcygeU3fhm7tizQOtxGOmOG/KsjPluyyAqwP3W4Ir2Y9RXP8AiD/j6T6VyyijS552JgDw1Nab/aFddSHofpUco+ZnA3lwG/dBhgHJ5otIZZoXEClznc2Oij3NddJ99vrVuH/kHSf7wrW1kYt3OEmbadrFSR3BzUe4Ag5Fdu3SkbpTEcgjjaCcZPNLvA7jIrsz0WlFAGZod3s06SJW+bcT+YqKP7fcOVRST2I/xrp9N6TfUV0cH/HvF9DWMtGUjireyktAks9wC3/PMEnP41OJgVCoRuB6HjNdgfun/dqg3+vb/drNajOae4YqV3ZbsoHSqiSsANzgYODu612b/wCraqtv/wAfS/79VZAncy9PsrnUZRHZW01y5GBsU4H9K7Gx+G+pPCs+o3EcSqNxhTlj7Zr0vw7/AMg9PoK1OzfSuGdaTdlodapRW+p5bdskECxRgLEowAveueu7oGMgFWROcZrtr/8A1R+prmbzv9a6YK6OWRxF1dtPJlXxzyD2rOubnKkFgfau0k+8aoTf6x/pXQokXOFmmBbOQB2Ga1vDT5uM571rv3rU0H7/AONX0EdhozgRrXWW8n7v8KyNN+6tdDB9yoaIIC9RSNwav0x+lTYRz90/Xmsa5f3rqbjvWZN1NFgOSuH5PNZk7jnkV183U1Ql70COMnYHPIrDvcc8ivQJe9Z1z1P1q0gPMbojnkVQLD1Fei3NUu341oi0cKWGetG4eoruKDVDOH3D1oDD1ruKO9IDi1YeoqTcMdRXZCnjpQQziCw9aaWHrXcHrTaARyFkwE55H3T/ADFFdpb/AOtP0ooLsf/Z" alt="" height="235" width="353"><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="3">میشل هوئلیک:&nbsp; باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامن ها ی کوتاه فرو بریزیم.</font></span><br></div><div align="center"><b><br>سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم یادواره شهدای شهر مشکین دشت کرج<br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8175413968/jangenarm1432_mihanblog_com.zip.html" target="_blank" title="">لینک دانلود</a><br><br></b></div><b> </b> text/html 2014-10-29T10:35:15+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند ماجرای گفت‌وگوی حضرت امام حسین و عمر سعد در کربلا http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/702 <div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer28048" name="vPlayer28048" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=28048&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh" height="350" width="475"></div><div align="center"><font size="3"><br><br><span style="font-size:11px;"><strong></strong></span></font></div><div align="center"><font size="3"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"> در آن هنگامى که حضرت به کربلا رسیده بودند و عمربن‌سعد در روز چهارم محرم ظاهراً وارد کربلا شد. یک مدتى، چند روزى بین امام حسین و عمر سعد هى گفتگو مى‌شد. چند بار عمر سعد بلند شد، آمد توى خیمه‌ى امام حسین، نشستند با هم صحبت کردند. در یکى از این صحبتها، خطاب به عمر سعد جمله‌ى حضرت، جمله‌ى طلبگارانه است، به عمر سعد مى‌گوید، حالا این‌جا ببینید شما تصور وضع را بکنید، امام حسین یک کسى است که قیام کرده و حالا آمده توى این بیابان به حسب ظاهر گیر افتاده و محاصره شده، ظاهر قضیه این بود دیگر. حضرت با یک مشت زن و بچه با پنجاه، شصت نفر، چهل، پنجاه نفر آن روز شاید هنوز هفتاد نفر هم نبودند. با چهل، پنجاه نفر مرد، جوان، پیر، همه جورى توى این بیابان ماندند، اطرافشان هم چند هزار مرد مسلحى که پول گرفتند آمدند این‌جا آدم بکشند؛ حیوانهاى وحشى، همان عُسلان‌الفلوات که خود حضرت در مکه فرمودند همانند گرگهاى درنده‌ى گرسنه‌ى صحرائى؛ شمشیرها دستشان، نیزه‌ها دستشان و دهانهاى بازشان را منتظر طعمه‌هاى امیرعبیدالله قرار دادند. یک عده اینجورى امام حسین را محاصره کرده‌اند. خب، ظاهر قضیه این است که حسین‌بن‌على این‌جا گیر افتاده دیگر، در یک<span style="font-size:11px;"><strong> چنین وضعى شما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود.</strong></span> حالا هم فرمانده‌ى همان لشکرى که على‌الظاهر پیروز هست آمده توى خیمه‌ى امام حسین، صحبتى که بین اینها خواهد گذشت چگونه است؟ قاعدتاً این صحبت این خواهد بود که او ملامت کند، آقا چرا آمدى؟ حضرت هم بگویند دیگر حالا شده یک کارى بکنیم، فلان. مى‌بینیم درست به عکس است. وقتى مى‌آید توى خیمه‌ى امام حسین، امام حسین سؤال مى‌کنند یابن‌سعد! تو چرا حاضر نیستى که با ما حرکت کنى، قیام کنى؟ او مى‌گوید که من بچه‌هایم در آن جایند و گیر مى‌افتند. حضرت مى‌گویند برو پس نجنگ با ما، از فرمان عبیدالله سر باز بزن. مى‌گوید نمى‌توانم، مى‌ترسم، به من حمله مى‌کنند، مالم را مى‌گیرند. یعنى حضرت او را در موضع انفعال قرار مى‌دهد. به او اعتراض مى‌کند و او در صدد عذرخواهى از امام حسین برمى‌آید. یک چنین روحیه‌ى قوى و محکمى.<br><br>.....................................<br><br>حالا بعضی امروز راه افتادن مذاکرات خاضعانه خودشان را درسی از مذاکرات مردانه کربلا میدانند.و هدف قیام امام را مذاکره میدانند !! هدف قیام است بر علیه ستم و تذویر هدف احیای دین محمد (ص) است هدف گردن کج کردن نیست برای دنیا اون هم حسین ....<br><br>.....................................<br></font><div><br></div><font size="3"><br></font><div><br></div></div> <div style="text-align: justify;" align="center"> </div> text/html 2014-10-21T08:57:54+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند آیت‌الله مهدوی کنی دعوت حق را لبیک گفت http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/701 <div align="center"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"><div class="nwstxtinfotitle">آیت‌الله مهدوی کنی دعوت حق را لبیک گفت</div><p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، پس از نزدیک به ۵ ماه حالت کما، صبح امروز دار فانی را وداع گفت.</p></span></div> <div class="nwstxtpic" align="center"> <span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane"><img alt="خبرگزاری فارس: آیت‌الله مهدوی کنی دعوت حق را لبیک گفت" title="خبرگزاری فارس: آیت‌الله مهدوی کنی دعوت حق را لبیک گفت" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/12/01/13921201000165_PhotoA.jpg"><br><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930729000185#films"><img src="http://www.farsnews.com/shares/img/wm_icon3.gif" class="multimediaicon"></a><br><font color="CCCCCC">-------------------------------</font></span> </div> <div style="float: left; clear: both;" align="center"> <ul class="sociallnk"><li> <br></li></ul> </div> <span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><p class="nwstxttext" style="line-height: 180%;"></p></span><br><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"></span> text/html 2014-09-13T10:27:30+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند وایبر http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/698 <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwKDAwLCgsLDQ4SEA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/9sAQwEDBAQFBAUJBQUJFA0LDRQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQU/8AAEQgBZgKAAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A85ooor9TPqAooooAKKKKACiiigAooooAKWkooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApaSigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKWkooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKKACiiigAooooAKKKKACij8aKADvRRmj8aAA0UUfjQAUUZ96M0AFFFGfegAoozRn3oAKKKKACiiigAoo/GigA70UZo/GgANFFH40AFFGfejNABRRRn3oAKKM0Z96ACiiigAooooAKKPxooAO9FGaPxoADRRR+NABRRn3ozQAUUUZ96ACijNGfegAooooAKKKKACij8aKADvRRmj8aAA0UUfjQAUUZ96M0AFFFGfegAoozRn3oAKKKKACiiigAoo/GigA70UZo/GgANFFH40AFFGfejNABRRRn3oAKKM0Z96ACiiigAoxRRQAUdqO1FAgooooGFGKMUYoAKKKMYoEFFFFAwxRRiigQUUUdqBhRiiigAo7UdqKBBRRRQMKMUYoxQAUUUYxQIKKKKBhiijFFAgooo7UDCjFFFABR2o7UUCCiiigYUYoxRigAoooxigQUUUUDDFFGKKBBRRR2oGFGKKKACjtR2ooEFFFFAwoxRijFABRRRjFAgooooGGKKMUUCCiijtQMKMUUUAFHajtRQIKKKKBhRijFGKACiijGKBBRRRQMMUUYooEFFFHagYUYoooAKKKKACiiigAxRRRQAUUUUAFFFFABijFFFABiiiigAoxRRQAUUUUAFFFFABiiiigAooooAKKKKADFGKKKADFFFFABRiiigAooooAKKKKADFFFFABRRRQAUUUUAGKMUUUAGKKKKACjFFFABRRRQAUUUUAGKKKKACiiigAooooAMUYoooAMUUUUAFGKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAYoxRRQAYooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigQUUUUDCiiigAooooEFFFFAwooooAKKKKACiiigAooooEFFFFAwooooAKKKKBBRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKBBRRRQMKKKKACiiigQUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigQUUUUDCiiigAooooEFFFFAwooooAKKKKACiiigAooooEFFFFAwooooAKKKKBAKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFAgooooAKDRRQMKKKKACg0UUAAooooAKKKKACiiigAooooEFFFFABQaKKBhRRRQAUGiigAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAgooooAKDRRQMKKKKACg0UUAAooooAKKKKACiiigAooooEFFFFABQaKKBhRRRQAUGiigAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAgooooAKDRRQMKKKKACg0UUAFFFFABRRR0oAKKKKBBRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo6UAFFFFAgooooGFFFFAgooopDCijr7fUUnQ9f0ouAtFN3Y7inxK0/CKXP8AsDd/KlzJdRXQlFaFr4d1a9OLfS764PpFbO38hWtbfDHxfeY8nwvq75/6cpB/SodWEd5InmiupzNFdxB8DviBcj934O1dvc2xH860Iv2cfiXNjZ4O1Lpn5kA/rUfWKK+2vvF7SPc83or05f2Zfig65Hg+/wDx2j+tO/4Zi+KP/QnX35p/8VU/WaH86+8PaQ7nl9Feof8ADMXxR/6E6+/NP/iqP+GYvij/ANCffD8U/wDiqPrVD+dfeL2kO55fRXpz/sz/ABOQ4/4Q+/J+i/41Vl/Z4+JMSkt4O1PjriMH+RprE0X9tfeP2kO553RXcTfA34gwE7/B+rjHJItif5VSn+E/jS2z5nhXWFx/05vT9vSf2l94+ePc5Situ48DeJLUEzeH9Tix/fs5B/7LWbPpV9akiayuYiOu+Fhj9K0VSD6od13K1FIWAO0nDeh60Z/zx/jVpp7DuhaKB/nNFAwoo7UnegBaKKKYgooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUdKACiiigQUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigAoo/GjtQAUUUfjQAUUUUAFFHeigAooooAKKKPxoAKKPxooAKKKPxoAKKPxo7UAFFFH40AFFFH40AFFFWNO0261i/t7Gxt5Lu8uHEcUMKlmdj0AA6mpbSV2K6W5WJxXY+Cfg94z+Ihz4f8P3moQk4+07fLhH1diB+VfXXwI/Yu0vw/b22s+N401TVmAddOzm3g9Nw/jb9B6V9SWNjb6bAkFtDHbwoMLHEoVQPYCvm8TnCg+Wir+Z59TGJO0D4G8O/sF+OdRWN9V1LTNIU/eQO08i+3AA/WvRdF/wCCfOlxhTqvim7nbutrAqA/ic19e8UcV488zxU/tW9Diliakup876Z+w58N7IL9pj1K/YdfNuioP/fIFdbpv7K3ws05QE8H2c5He6Z5T/48xr1vFFcksVXlvN/eZOrUe7ON0/4N+BdKA+y+DtDiI6MLCIt+e3Nb1r4Y0myULb6XZwKOgjt0UfoK1KM1g5zluyHKT3ZCtlBH92GNfogFSbAO2PpTuKKjUkTbQB7ClooATb7UmPanUUANxQRTqKAGgH0FG32FOpaAG49qTYD2/SncUUARmBG+8it9RUT6baSg77WFh6MgNWaM07sd2Yd74J0DUQRdaHp1yD2ltUb+YrnNS+Afw61YH7T4J0RyepSyRD+agV39GatVJx2kyueS2Z4pqv7H3ws1QHb4b+xMe9pcSJ+m7H6VxWtfsD+C7zcdO1XVdOJ6Ausij8wK+oDijAFdEcZiIbTZarVI7M+GfEX/AAT9123DNoviazu+4jvImjJ/EZH6V5J4u/Zd+Jfg1Hlu/DU15bJybjTZFuFx7hTuH5V+oNNK5+ld1PNsRD4tTdYuot9T8brm2ms53huIngmQ4aOVSrL9Qajr9W/iB8FvCHxMs5Idd0WC4lYHbcxrsmQ+occ5/SvhT9oL9mDVfg3K2p2Lyar4ZdsC6K/vLcnosgHH0Ir38LmlLEPkl7sjvpYmNTR6M8Pooor2jsCiiigAooo/GgAoo/GigAooo/GgAoo/GjtQAUUUfjQAUUUUAFFHeigAooooAKKKPxoAKKPxooAKKKPxoAKKOlGKACiiigAooo70AFFFGKACjvRRQAUUUd6ACgUUUAFFGKKACijpRigAooooAKKKO9ACdfrX2v8AsO/BeC105/H2pwhrq53Q6crL9yPo0g92IIz6A+tfGek6ZLrWq2enwDMt3MkCAerNj+tfrl4P8OW/hTwvpGj2iBLextY7dFAxwqgV87nGIdOmqUepwYupyx5V1NkL0pTwaKaxxXxp4w4tik8zNeI/tB/tM6T8GrUWFvGNT8STJuitAcJEv9+Q9h6AcmvCfhJ+29rcni2K08am2fR7yQR/aYIthtWJwCfVc9e4rvp4GvVpurFaG8aE5R5kj7lLcZpPM/WoLe6ivLZJoXWWKRQyOpyCCMgj1r5+8UeH/ifpXiS8OmfFfRkeaVprfSdUtkj2RknauQSTxxnHNc9On7R2vYzjHmdm7H0SHyaXJ9K+c7H9oLxV8NNQt7H4qeGls7GZgieItIPm2hz0Ljqo/X2r3/StWtdasIb2ynjurWZQ8c0TblZT0INKpSnS+LbuEoSjuXM9aQSZNZ+v61B4e0a/1O5z5FpC87gdcKMnH5V8HX/7dfjeTxIbq0tbCLR1lyti0ZLNHnoXznOO/wClbYfCVcVd01sXToyq/CfoFnmlrnvAfi608d+E9L16xOba+gWZR/dJHIPuDkfhXQdRXI002n0MmrOzAvt60nmcGvFP2ofjtN8FvC1q2mRxT67qEnl2yTZKRqPvOwHXHAA9TXkP7O37XPiXxp8QrHw34mjtrmHUSyQ3FvH5bRuFLAEdCDg12wwVapSdaK0RtGjOUedbH2SZAPejfx0r4f8AjN+2h4n0rx1qOk+Fo7W10/Tp2t2luIvMeZ1OGPXgZzx+te4/BP8AaCX4jfCrVPEup262t7oyuL1IgdjFV3bkz2I7U6mCr06aqtaMJUJxipM9v8ylVtwzX59N+3X45/4SQ3a21h/ZPm5+wGI7jHnpvzndjv8ApX3j4W16HxR4d03V7X/j3vYEnTPYMAcVGIwlXDJOp1FOlKnZyNWigUVyGItJR+FH4UAGaKPwoP0oAKWkFH4UAFGKPwooACOKz9c0Wz8QaTdadfwJc2d1G0MsLjKspGCK0DSYyKE7O6DVbH5WfHb4UTfB/wCIV5ooZ5bBx59lM45eEk4BPqDwa88BzX3V+334Njv/AARoniOOPNxp12YJHA/5ZSDv/wACVfzNfCg/Kv0HL6/1jDxk91ofQUJ+0gmLR3oor0joCiijvQAUCiigAooxRQAUUdKMUAFFFFABRRR3oAKKKMUAFHeiigAooo70AFAoooAKKMUUAFH40UUAFFFFAB2ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAD8aPxoooAKPxoooAKKKKADtRRRSA9H/AGdNJTW/jb4Rt3G5BerIR/ugt/Sv1OXoMc1+Zf7I6hvj54ZyM4MxGfXymr9NVFfGZy710vI8fGP30hcUxhkYp/akbtXz555+cf7anhi80T413eoTbmttTgjmgcnj5V2Mo+hHT3rwTPHoPcV+kH7Xvwmb4k/DZ7yxh8zWtGJurcDrImP3kf4jke4FfnVpVtDd6rZ21zIbe3lnSOWTuilgCfwBP5V93luIjVwyT3ie5h6ilT16H3h+wz8RtQ8W+BtT0PUWknOhyxxwXDAnMTgkIT6qVPHoRW1+0p4d+HFnLY614w8Kanq1zd5t/wC0dIWXzLdVGQXKMABzxnPevVPhv8PNB+G/hq30vw/arBaABy4OWlbH32buTXVTRrJGVZQwPYjrXyVSvH6w6kFZHlSmvaOSPiy21VPA/hj+2tD1mX4gfCC6f7NqmkakN9zpgY4J5AK4z7f1rtfhDqz/AAb+JVp4LivmvvAvieA6h4duJG3eSxGWhB/p9D3Nb9p8GLzR/if8QTFp8UXgnxHpI3xIw2/adpDAJ27n8a8auxfWH7NXgTX54potR8LeIRHC8qFX8oTFccjpgAfhXoJxqrlTvf8Ay0+aOq8ZrlPtbW9Kh1/Rb7TrgZgu4Xhf6MCD/OvyW8c+FrnwP4w1nQLtSs+n3TwnP8Sg/K30K4P41+u8LrLEjjowzXw5+3n8OhpviTS/F9tHthv0+y3TAceagypP1XI/4DTyiv7Os6T2f5iwc+WfK+p2/wCwP8QP7S8J6t4TuZMz6bN9ptgx58mTqPwcH/vqvq5iR0r8u/2a/iAfh38X9DvZH2WV3ILK6JOBscgAn6Ng1+jPxQ8ZReAPh9revyMM2dszxgn7z4wo/MisszwzhibpfF+ZGJp2qadT4G/bE8f/APCbfGK/tYZfMsdGAsYwDxvHMh/764/4DW3+w/4Bk8SfFF9ekjP2PRIS2/sZXBCj8ixr55v72TUb65vLhy808jTSM3VmYkk/mTX6R/skfDk+APg9p7Tx+XqOrE6hcEjkbgNi/goX8Sa9rGzWDwSpR3en+Z21n7Gkorc8g+Mv7Fd94g8bXuteGtXsba11GZppLW+JUxuxy20jqCea9E034MwfBL9m7xlpS3X22+uNPuLi7uQu1Wfy8YUdgAK+Tf2jviNrfiX4va+smpXEdrp901tawxTMqxqhxwAepIzmvpf4Z+NNQ8b/ALHfiK41S4a6vLSxvLNp5CS8ionylj3OD+lcNaGIjQpucrxutPyMJqooR5npofBa4C8emK/RPwN8f/BHwu+EHg+117XIor/+zYj9jtwZphx3Vc4/HFfnaOn4V0vg34deJ/iJcSxeHtGutWeIASPCvyp6AsSAD7V7eNw1PEQj7SVkjsrU41EuZn6DeHP2w/hl4ivEtRrcmmyucIdQt2iUn/e5A/EivZLO8ivoIp4Jo54JBuWSJgysPUEda/I3xd4G1/wHqIsvEGlXOmXLAlVnTCuPYjg/gTXuv7Ifx+vfBvimx8I6vcvNoGoyCC3MrZ+yzE4XH+yx4x6mvCxOVxVP2tB3RxVMKlHmg7n6COSBxXFeOvjL4P8AhsgPiHXbWxkYZW33b5m+iLk/jiuK/ad+OR+DngyI2GyTXtSLQ2avyEwPmkI7hcj8SK/O1Y9d+IficBftWta3fy8Zy8srHr9B+grlwWXPERdWo7RMqOHdRc0tEfoBD+238MJJxEb+/QZx5r2T7B7+v6V6x4L+I3h34hWH2zw9rFrqsAOG8h8sh9GXqp+or89r/wDY/wDidYaK2pNosUoVN7W0NyrzAf7v9Ac/WvOPCHjLXvhp4mj1PSLmXTtStn2vG2QG2nBSRe47EV3SyzD1ov6vO7Rv9VhNe49T9cpZBHGXY7VHJJOMV5nF+0n8OZ/Eg0JPFVmdR83ycYcR7+m3zNuzOfeuem+L0XxG/Zt13xVpv+i3X9mzLNCrZMEwXDLn+R9K/NlWO7IPzZBGPX1rjwWXLEc6qNprQxo4f2l1LSx+qvjz48eCfhpIkOv69Bb3bqGW1jBlmx2JVQSB7nFavgL4m+HPibpj3/hzVYdRgRtsgTIeM+jKQCPxr8m7y9udUu2nuZpbq5kwDJIxZ2PQepPtX2Z+w18MfE/hq/1rxFqtrNpmmXtqsEFvcAo8zBs79vYAZGT61ri8up4ajzOfvF1cNCnC99T7FHQUYoHSlNfPHnHkX7V2kDV/gP4oj27jDCs4+qspr8xO/Xiv1Z+PcYl+Dni9TyP7OmP/AI7mvylHAr7DJZfu5R8z18E/dYtFFFfSHohRRRQAUUUUAH40fjRRQAUfjRRQAUUUUAHaiiigAooooAKKKKACiiigAooooAPxo/GiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoozRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUd6APYP2SXEfx98Mk92lUfjG1fpsp4r8sf2cdSXSvjh4QmchVN6qE5/vAr/Wv1NU/KK+KzlWrp+R42MXvpjzSUtIRXgnARSx7xtIyp6ivz8/a6/Z9l8A+IJ/FOjW//FO6hJvmjjB/0SY8n6Kx5Hociv0IxxWbr2g2XiPTLrTdSto7ywuozFLBKMq6kc12YTEywtTmW3U3o1XSlfofOX7Jf7Rln4y0O08J6/crb+IbJBFbyTNgXcY4GD/eHQj8a+nN4wOeK/Ob9oL9mnWfg7qra1oIuLvw0ZPMjuICfNsjngORyB6OPxxR4W/bR+IPhzQm064ks9aITZFdXceJU44JIwG/Hn1r1auXrFfvsK9H07HXLDqr79N6H31feP8Aw1Y61Ho9zrlhBqbkYtJLhVkOegxmjxj4L0bx9ojaTrVol9pzushiJIBZTkHj3Ffktq2tXuu6vc6pqFxJc6hcymaW4c5ZmJznP9O1fRHwA/a/1TwLLBo3i+eXVfD+QiXjndNaD3PVkHvyP0oq5RVpQU6TuxTwsoK8Wff8SBYlUDAUAAV538f/AIdr8S/hTrujKgN35JuLVj2mT5l/PGPoTXoVncx3lrDPC4kilQOjDowIyDUjLlSPWvAhOVOSmt0cEW4yv2PxsljeGZ0cGOSMkMMYKkdvwr6V+PXx8/4Tr4DeB9HjnL6hefvNTwecw/KAf95/m/4DXE/tWfDr/hXvxh1JIIvL0/Ux/aFsQOAGJ3qPo4P/AH0K8eznrxj2r9BUIYxU6z6an0CUaqjNnd/A/wABSfEr4o6DoYBNvJOJrpv7sKDc/wCeMfjX6r28CWtvFFGoWONQqqBwABxXyJ+wP8Ovs2lat4yuYv3l032O0Zh0ReXI+pwPwr6//hr5bNcR7WvyraJ5WKnzTt2PyX+MJ/4uv4v/AOwncf8AoZr6h+AH/Jnfjj/dvv8A0WK+XfjEP+LreLv+wncf+hmvqL4Af8mdeOP929/9FCvcxn+60/8At07a38OPyPi9e3OOe/Sv1V+BfgWy8BfC7QNOs4lRmtUnmcDBeR1DMT+dflUucDHX3r9P/wBnL4q6X8Rvhno7wXUZ1KzgS1u7bd88bquMkehAzmsM6U/Zxa2IxilyqxR/ar8C2fjL4M6680SG802I31rMR80bpycH3GQfrX5o29w9tLHNGSjowdWH8JByDX6L/tdfFXTPB3wt1TR1uo21nV4/ssNsrAsEP33I7ADPJ7kCvzs0+xm1K/trK2Qy3FxIsMUajJZmICj8SarKFKOHk57FYRPkfMexftWeMLnxf470aSdyVh0OzZQfWRPMY/iW/SqP7O/xk0b4K+INQ1i/0GbWb2eAQW7RSqnkrnL9QeTgdPStz9rzwHceC/Gmgu6Yt7nR7eFX7eZCojZc/QKfxrjvgXaeBNT8Y/2b4/SZNNukCQXUczRLDNnjfj+EjIz2xXXBU5YK1rx8jZcrpeR9Kf8ADwrSBx/wht9/4Fp/8TXy58ZvHmmfErx9qHiPS9KfRoLxUaW3kcMTIBhm4AHPFfatv+x58ILm0W5iS4eBlDCRdTYqR65zivLPiH4M/Zu+HUzW081/qmoA82umXzzMv+82dq/QmvNwlXC06jdCErnNSnSi/ciznP2c9Tnb4EfGLT2JNvFaLMg7BmRgfz2ivmkdwcevNffOk2/w7P7MfjO8+Hls1tY3FnMLkTbjOJQvSQsScgH1xzXwNg4OPevQwVT2tStNK13+hvRkpOTWmp+j37MHwV8M+F/h3oWtjTLa61y/t0uZb6ZAzqWGcKT90D2r3dU2rjgVw/wM4+EHhD/sGw/+giu7x74r4yvOVSrJyfU8apJuTuwoNKBSGsDM4L47kL8HfF5PH/Etm/8AQa/KU96/UT9p7VF0n4F+LJGbaZLTyVPuzAV+XePyr6/JF+7m/M9fBr3Gwooor6Q9EKKKKACijNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUZooAKKKKACijFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUYooAKKKKACiiigDS8M6y3hzxFpeqR/fsrqO4H/AWB/pX676LqcWsaRZX9u4kguYEmjcHIZWUEH9a/HXv61+gP7FXxaj8W+BE8K3k+dW0RRHGrHmS2z8hH+7938BXzec0HKEaseh52Mg3FSXQ+l6KTqadXyB5AlIadRQBWurOC8t5YJ40mhkUq8cg3KwPUEV8pfGf9iDTtcln1XwPMmlXrku+mTf8AHu5/2D1Q+3I+lfWuPamlB6V0UMRUw8uam7GkKkqbvFn5F+M/h74j+HuoNZ+INIudNlBIV5E/dv7q44P511fwK+B2q/GjxPDbRRS2+hwuDe6gFwEXuinoWP6da/T7UNHsdXt2t76zgvbdvvRXEYkU/gRin2Gl2ml2y29naw2lun3YoECKv0Ar2p5zOVPlUfe7na8Y3G1tRdOsodOsbe1t0EcEEaxxoOiqBgD8hVg9DSgYGKMZr5087c+bv22fhm/jD4cR65ZW7TahojmUiNcu0LcOB644P4V8C6LpF14i1a003T42ub28kWGFIxuyxOB+FfsPNAk0bRuoZGGGVhkEehrmdF+F/hPw5qsmpaX4d06wv3zm4t7dVfnrggcV7eEzJ4ak6TV+x20sR7OPKxfhl4Ntvh/4D0Xw/bABLC2WJm/vPjLN+LEmunzxSouFxS44rxZNyk5Pqcbbbuz8p/j7otzoPxj8W29zGY2a+kmTI4ZHO4MPbmvq39nvwjf3H7JGu2qwus+rRXslurDl1K7VP47T+lfQviX4beF/GF1Dc63oFhqlxD/q5bqBXZfbJFb1vZQ2dvHBBEkEMahUjjUKqgdAAOgr2K2YurQhSS1VvwOyeI5oKNtj8chbyLMIWjcTB/LMe35t+cbcYzn29a2r218RfDrWWt7hb/QdSCA7dzQuVIyCMdRzX6mD4TeDh4h/tweGtM/tbfv+1/Z137v73Tr71d8U+APDvja2WDXtGs9VRfufaYgxX6HqPwr0HnUZNJw06m7xidk1ofklfX91q11593cy3lzIQDJM5dz+JyTX1t+yL+zRfDWLPxv4ps3tIrc79Osp1w7P2lYHoB2B5719QeHvgn4F8K3a3el+FtNtLpfuzLAGdfoTnFduqAdsVy4nNXWp+zpLlRlVxXPHlirHmfx7+DFl8aPBraZK4ttRt286xusZ8uTHQ/7J6EV+a3jnwBr3w51mTTPEGnS2VwpwrMP3co9Vbowr9dioPUVm654b0vxHaG11TT7bUbY/8srqJZF/Ig1zYPMJ4RcjV4mdHEOno9UfkLFq17Hb+RHe3Mdv/wA8lmYJj3GcVN4e8Nar4r1OPT9FsLjU72Q4WG2Tefx9B7mv08/4Zw+Gvn+afBumbs5/1Rx+WcV2egeEdF8K23kaPpVppkPdLWBYwfrgc16cs5hb3IanU8ZFL3YngPgH4D6l8Pv2cPFGgXEgm13VbaaeSKM5VHKYWNfXgV8ArbTPcfZljc3Bk8oRAfMXJxtx654xX7ImNSelcyPhh4TXX/7aHhzTBqu7d9rFqnmbvXOOvvXDhsydFzc1dyOeniXC91e434V6RNoHw58N6dcLsntrCGN1PZggyK6ukRQowKdzXiylzScu5xt3dxKRulB6VDdTpBbSSySCOOMFmcnAUDkk0vIR80ft5+Lk0v4ZaboaOBcateAlc8+XGNzH8yo/GvgY5NetftNfFlfix8Sbm5tZC2kaeptLPnhlB+Z/+BH9AK8l9fWv0DLqDoYdKW71Pfw8OSmkFFFFemdIUUUUAFFFFABRRRQAUUYooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKO9FFABRRRQAUUUUAFFHaigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACt3wN411X4e+J7LXdFuGt721bIwTtkU8MjeoI/p6VhUmKiUIzXLLYTSasz9Pvgf+0J4e+MWlReRcJZa7Gv8ApOmyth1P95M/eU+o/GvWQwr8cNP1G60m7hu7K4ltLmJt0c0MhR1PqCOa+g/h5+2/428KxR2uuQ2/iW0TgSTZjuAP99eD+Iz718nisnlFuVDVdjyauEa1hqfobuHajNfN3hX9ufwDq6KmqJfaJOR83mw+Yg/FM/yr1HQvj78O/ECqLPxjpDOeiS3KxN+T4NeJPDVqfxRf3HHKlOO6PQM0Cs+x1/TdTQPaX9tdI3RoZlcH8jV8H8K5mmtzNprcXNBIFB4x70xmFK4h9GaZvBFLuFADiKKTcKC1Ahc0Um760Z+tAxcUdKTePU/kaNwP/wCqgBc0lGfrRu+tFwAjjilFJuGKTcMUXAduFJ1pMigsKAFzS00MMU0yqvVgPqaLXAfnNLmq73tvGMvPGv1YViar8RvCuhBv7R8R6VY7eonvY0P5E1SjKWyHZvodFnFG4V414k/a2+GHh1W/4qJNSlH/ACz0+Nps/iBj9a8Y8b/8FAFVHi8K+HSz/wANzqb4Uf8AAF6/nXZSwOIq/DD9DaNCpLZH1/q+r2Wi6fPeX91FZ2sSlnmmcKqjHUk18OftL/taf8Jhb3XhXwdPImjP+7u9SXKtcjuidwhHc8n6V4d8QvjL4u+KNy0niHWJrmANlLSL93An0Qcfiea4k19Jg8qjSaqVXdrp2PSo4VQd57ijpz1ooor6I7wooooAKKO1FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUd6KKACiiigAooooAKKO1FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGKMZoooAM9B6c5pCA2cjI+lLR+FIDpvhfcSwfETwx5cjx51K3B2MRkeavpX63KcYr8jfhp/wAlF8L/APYTt/8A0atfrXdXcVlaSTzyLDDEu93cgBVA5JNfI50v3kLI8nGrVWItZ1e00PTLjUL6dLWzt0Mss0hwqKByTXwH8YP2xfFHiLxdK3hDUZtG0K2zFD5aqWuOf9Y2QcZ7D0FR/tT/ALScnxN1Kbw5oE7x+F7Z9ski/L9tcH73+4D0B69a+d+9dWXZaox9pXV2+hrh8NZc0z2C2/a2+KVsc/8ACStL/wBdIIz/AErUg/bT+KMGM6nZy4P/AC0s0P8ASvC6K9l4PDveCOz2VN/ZPoSL9uX4lRgbm0qX/es/8GFXIf28fiEh+ez0WQen2dx/7PXzf3qW0s7jULmO3tYJLmeQ4WKJCzN9AKyeAwq1cES6NLsfSkX7fXjlB8+j6NJ/wCQf+zVPF/wUA8ZrnfoGiyf9/R/7NXzzrngjxB4ZhSbVdFv9OhcDbJc27Rqc9OSKxfbtUrAYSWqiiVRpPZH1J/w8D8Yf9C5ov/fUv/xVH/DwPxgf+Zc0X/vqX/4qvlvNBNH9m4X+QPYUux9O/wDDfnjY9ND0Ue2Jf/iqY/7fXjgrhdG0ZD67ZD/7NXzLR3qv7Pwy+wP2FPsfR837eHxCkz5dposYPTFu5/m9UZ/24fiZLnbNpkX+5Zg/zJr5+NBprAYb+RD9hT7Htt1+2T8UroEDWoIveO0jH9Kx7r9qT4oXYIPiy6QH/nkiL/SvKgpY4ALfQUgOQD+NaLCYdbQX3FKlDsd3efHX4hX4Im8YaqwPXFwV/lisS6+Ifim9ObjxHqs3+/eSf/FVz/8AjXQRfD7xRcQpLF4d1SSN1DK62chBB75xVunRp7pL7h8sI7mXc6zf3efPvrqfPXzZ2b+ZqkVHcc+tTXFvLZzyQTxvDNGxR4nGGVh1BHY1H2rZKO6RVkJz7UuKKKooKK3dK8Ca9rfhrU/EFjp0k+j6YQLy6V1AizjGQTk9e1YR61MZRk9Hewk09gxRRmirGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDS8L6uugeJtJ1N1LpZ3cVwyjqQrhjj8BXvX7Q37Wd38UNO/sDw9HPpegvj7U8mBLc/7Jx91f1P04r5zx/wDWoxXNUw9OrONSa1WxnKnGbUpCE9KXNFFdJoFFFFACN0NfUn7NtvbfD74JeOPiSlpFda7bFrazklUMIgAOg7ZZgT/uivlw/h+Ne9/s7fFvw3ofhXxH4B8amWDw/rYJW8iG4wuVw2frgEHsR7152OjKdG0VfVX9DCsm46HIav8AHnx94/0a98Navqw1m11eWNfKuIIw0b+arL5ZUDbyAMdMV6Ze/Av4XeBda0bwj4v8Q6x/wlupRxMz2KILe2aQ4QNkE9eK5PxT4R+GXw6099V0LxxceKtehuYZdPtIbfy402yqzeYec/KGHbk9K9F8Yan8Kfi7450b4h3/AI3OhyW6W732jSWrNK7xHICtnjPQ8HpXBUnt7FOMfJdehhJ7cisjm/CH7LNndfF/xX4K1zVJ4otN003treQ7V3AldjOCDwNxyB6daZqnwK+H/iD4X+Jde8D+I9Q1HU/DYJvDeRqsU4AySi4BAIyQcnpXT+DP2hfDus/HXxt4o1S6/srS7zRjYWJnU5k2ldvABwTgn8q4L4LePtB8NfCX4paVqWoJa3+q2hSzhYEmY7GGBgepqb4r4m3dcv47ivU/I19M+B3w80n4V+EfG3izxBqen2+poRNa2yK7yvk48v5flAAJOc1Q+IP7Msel/Fjwt4a8NajJd6X4kgFza3NzgtFGOXLYxkAYI4HWqnxM8faFrn7Ovw58P2N+k+saa7G6tlBDRZ3AZ4x3Heu68X/Hvw5pPxE+E2vaZdjU7XRtK+y6gsKkNHuVVI56kYJ/CkpYpPmi3d82nTyHeotfX/gFJf2c/BHiTUPEPhfw9eeIYvE2jwyOLzUIFFndPGcMqkKMc8de3euW8F/BjwjpPwwh8c/ETUtQtrK9uXtrGw0tVMsm1ipYkg8ZU/gPevRPGfj6y1G61fWNN+PF1baXdeZNb6RHaM0yFskRZOMDJx04Fcv4V8WeCPir8DdI8EeK/ER8Lavoly8sF5JCZY5kLMc4+jYPI5FRGpX5PebtdX01RKlUtqzsv2XvDnw3HjPxdFo+o3ushbEtF9rtlCrbEIWzkf6xWyOBXzB8QIPC9v4jlXwhdX15pG0Yk1FAku/ncMDtXtXwP8ZeAfhV8YtXt7fW55/Dd5phsl1a5jxmX5SxKgcKSDiuU0HwP8LLXx5rem6z4ym1HQoLAy2moW0RhEtwTymMNnA/PNdVJulXlOXM7pWNItxm27njmf0r78+KVh8Vrvw14DPw4vfsdoNJT7aFlhTc+yPZxIDnjd0r4GnVFuJPKYtEGO0t1IzwTXvn7SXxS03xTpvgCHw3rckzWGlGG8S3d02SYjAB6ZPytWuMpSrVKfKu+6uvmVVi5ONix8Ofgpo3xA8K+M/FnjrXLvTL7StUdb64iKFWxgycY5YkkDHtxVfwz8EvBniGPxZ4ui1DWJ/h/pDpFapbwg3t05VcqAV7M2On8qpfD/4gaHpX7N3j3w9e6gset6jcrLbwMCXlGEyQceoPWtr9nf4w6Vofw78QeCdS8RzeD7u8mFzY63DHvEb/AC7gf++cfQmuaf1iCm4t6NJdrES9ortGN8QfgHp48P8AhTxH4Kk1GTTtevV08WOsIEngnLFRnAHBI9PeuzT9mrwHD4si8Bz6j4jbxTJACdVjtl+wLMV3bPu9Md8/rXM+PviDN4bv/DF7/wALPm+Ik2n6nHevYrbmKBFQ5B3EkljyPxr03xj8UtI8a6udf0b43XPhXTZo1MukNZl5YWA5Ccjr/nNYyniVGK5tNdbP5dCG6uiucp4A0Gfwt+zh8bdHvRuudOvfssuzuyFVJH5Vx/j/AOANlaXHw5uPClzc3umeLRFCJLghzFMxXPKgdFJPP901f8J/ErRLb4JfFnSdQ1w3OtaxdmS1M6nzbwFh857Anqeleo/sj+M9PvvhHqq67D5y+C55NQtLhxxGjRscA9Mj94MehFEpVqHPUXfbvdf5ibnC8vM+bvjt4J0P4dfEe/8AD2g3Nxd21kiJLJcsGbzSMsOABxkV58DxXqdo3gvxv4S8beJfE2r3Nv41numnsLNCdkgbnB4OeSR17CvKx9cj1r3KEpOPLLdb3O2m21qLRRRXSaBRRRTAKKKKACjNFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUZoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA7Uhx0OCO9LRQAmBS0UUrXATHJ6UUtFAAaMYoooEH4UY4ooxR5DA80d/wClFHSn6gJRjtSiikIQ9KMUtFMYAe2aTr/SlopAIea67Rfinr/h/wACar4QsZoYdI1STzLoCIGR+FGN3phR+tclRj3qZQjNWmrktJ6MO/8AQ0UAUVSKCiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAYooooAKKKKACjFFFABRRRQAYooooAKKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGKKKKACiiigAoxRRQAUUUUAGKKKKACiiigAooooAKKKKADFFFFABRRRQAUYoooAKKKKADFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABiiiigAooooAKMUUUAFFFFABiiiigAooooAKKKKACiiigAooooABRR0ooAKM0UUAFFFFABmiiigA7UUUdKACiiigAooooAKKKKAAUUdKKACjNFFABRRRQAZooooAO1FFHSgAooooAKKKKACiiigAFFHSigAozRRQAUUUUAGaKKKADtRRR0oAKKKKACiiigAooooABRR0ooAKM0UUAFFFFABmiiigA7UUUdKACiiigAooooAKKKKAAUUdKKACjNFFABRRRQAZooooAO1FFHSgAooooAPwooooAKOaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo/CjrRQAUUUUAH4UUUUAFHNFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUfhR1ooAKKKKAD8KKKKACjmiigAooooAKKKKACiiigAooooAKPwo60UAFFFFAB+FFFFABRzRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFH4UdaKACiiigA/CiiigAo5oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACj8KOtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR1ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACijrRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFHWigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKOtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUdaKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAOlFFGaACj8KKKACiiigA/CiijpQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAHSiijNABR+FFFABRRRQAfhRRR0oAKKKKACiiigAooooAKKKKADpRRRmgAo/CiigAooooAPwooo6UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB0ooozQAUfhRRQAUUUUAH4UUUdKACiiigAooooAKKKKACiiigA6UUUZoAKPwoooAKKKKAD8KKKOlABRRRQAUUZooAKKKKACiiigAooooAKKM0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFGaKACiiigAooooAKKKKACijNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRmigAooooAKKKKACiiigAoozRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUZooAKKKKACiiigAooooAKKM0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFGaKACiiigAooooAKKKKACijNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABiiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABiiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABiiiigAooooA//Z" alt="" height="242" width="432"></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی در خصوص تفکر استفاده سالم از ابزارهای پیام‌رسان مانند وایبر را که در یکی از روزنامه‌ها مطرح شده و استفاده ناصحیح آن را بر گردن مخاطب انداخته بود گفت: درست است که استفاده از هر ابزاری به نوع عملکرد مخاطب آن بستگی دارد اما این ابزارها به دلیل آنکه زیر ساختی در ایران ندارند به سمت مقاصد شیطانی از سوی تولید کنندگان آن میل کرده و اطلاعات کاربران را تهدید می‌کنند. از سوی دیگر ابزارهایی مانند <strong>واتس‌آپ ،</strong> <strong>وایبر </strong>و <strong>فیس‌بوک</strong> ابزارهای صهیونیستی هستند به طوری که سرور اصلی وایبر در خاک رژیم صهیونیستی است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>وی اضافه کرد: اگر بگوییم برخی از کاربران در سلاخی مردم بی دفاع غزه شرکت داشته‌اند ادعای واهی نبوده است؛‌ چرا که هر «کلیک»، واحد پول اینترنت است و بین ۴ تا ۲۰ سنت ارزش‌گذاری شده است که در نتیجه &nbsp;استفاده از محصولات شرکت‌های صهیونیستی جدا از ارزش بخشی مضاعف ، موجب تقویت ، کلیک بیشتر و در نتیجه افزایش درآمد بیشتر آنها شده است. ( در واقع با هر کلیک ارزش و اعتبار این شرکت افزوده می شود و صاحبان این شرکت برای مراحل بعدی مثلا به راه انداختن فروشگاه های اینترنتی و ... برنامه ریزی می کنند</strong>)</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>مؤمن نسب به افرادی که می‌گویند «در ارتباط با برخی کالاهای و تجهیزات دیگر هم ممکن است رژیم صهیونیستی سود ببرد»، پاسخ داد: اگر شما بی‌اختیار ۱۰ واحد به این رژیم کثیف کمک می‌کنید و نمی‌توانید تمام این ۱۰ واحد را قطع کنید، لااقل میزان آن را کاهش دهید. ولی اینکه بگوییم حالا که صد هزار تومان کمک می‌کنیم، پانصد هزار تومان هم روش! این عقلاً و منطقاً اشتباه است.<br>این فعال و کارشناس شبکه‌های اجتماعی تفکر برخی از کاربران در استفاده از این ابزارها برای دفاع از مردم فلسطین و تبلیغ علیه صهیونیست‌ها</strong> <strong>را کودکانه عنوان کرد</strong> و یادآور شد: افرادی گمان می‌کنند اگر در سرزمین مجازی صهیونیست‌ها و در جمع همفکران خود شعار دهند می‌توانند پایه‌های رژیم صهیونیستی را بلرزانند درصورتی‌که وقتی به آمارها دقت می‌کنیم درمی‌یابیم که اگر جای صهیونیست‌ها بودیم آرزو می‌کردیم دشمنانمان از طرفی در خانه‌های خودشان و در جمع همفکرانشان علیه ما شعار دهند و از طرف دیگر کمک‌های مادی و معنوی سرشارشان را به کشور ما سرازیر کنند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">وایبر برای اولین بار توسط شرکت اپل و در گوشی‌های آیفون در سال 2010 به منظور رقابت با اسکایپ کار خود را آغاز کرد و کاربران آن در تمام جهان به بیش از 200 میلیون نفر می‌رسند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اما نکته‌ای بسیار جالب و قابل تامل کشور تولیدکننده و موسس این نرم‌ افزار است . گر چه مرکز اصلی شرکت وایبر در قبرس است ، اما خاستگاه آن‌ جایی نیست جز سرزمین‌های اشغالی .</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" lang="FA">موسس وایبر کیست؟</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">موسس این شرکت فردی آمریکایی-اسرائیلی به نام "تالمون مارکو" </span><span dir="LTR">Talmon Maroc</span><span lang="FA"> است. </span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/5442797932343788006?info"><img src="http://bayanbox.ir/id/5442797932343788006?view" height="298" width="430"></a></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">تالمون مارکو <span dir="LTR">Talmon Marco</span><span lang="FA"> یک تاجر آمریکایی-اسرائیلی است . وی در سرزمین‌های اشغالی بدنیا آمده و به عنوان افسر ارشد اطلاعات ارتش مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی کار کرده است.</span><br>بخش اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی ، یکی از واحدهای زیر مجموعه سرویس جاسوسی این رژیم ، موساد است . <span lang="FA">مارکو مدرک کارشناسی کامپیوتر و مدیریت خود را از "دانشگاه تل‌آویو" دریافت کرد و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">به گزارش العربیه، وایبر اپلیکیشنی کاملا رایگان و بدون هیچگونه تبلیغات است، العربیه این سوال را می‌کند که چطور می‌شود نرم‌افزاری خدمات خود را به بیش از 200 میلیون نفر در جهان به طور <strong>رایگان </strong>ارائه کند؟</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span lang="FA">البته وایبر به تازگی فروشگاه اینترنتی وایبر به راه انداخته است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">براساس این گزارش، مارکو صاحب شرکت‌های آیمش و باندو نیز می‌باشد که در آن برنامه‌های مرموز دانلود می‌شود و دارای ابزارهایی است که وارد کامپیوتر افراد شده و از آن‌ها جاسوسی می‌کند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">ذخیره‌سازی آنلاین تماس‌های تلفنی و&nbsp; دفترچه تماس تلفن‌های اندروید</span></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">العربیه مدعی شده است، برنامه وایبر در آیفون و آندروید دفترچه تماس‌ها، پیام‌ها و تماس‌های تلفنی افراد ضبط می‌کند و می‌تواند مکان شما را شناسایی کرده و به تمام فایل‌های موبایل دسترسی پیدا کند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span lang="FA">به گزارش وب‌سایت آیفون کانادا ، در جولای سال جاری ، ارتش سایبری سوریه صفحه وایبر را هک کرده است. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">ارتش سایبری سوریه در پیامی در صفحه توئتیر خود از کاربران وایبر خواسته تا این نرم‌افزار را از موبایل خود حذف کنند ، زیرا این شرکت در حال جاسوسی و ردیابی تمام کاربران است و آدرس‌های آیپی کاربران را ثبت کرده است.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/4776934437465873915?info"><img src="http://bayanbox.ir/id/4776934437465873915?view" height="255" width="435"></a></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">بسیاری از افرادی که در کشورهای مسلمان‌ نشین زندگی می‌کنند نمی‌دانند که برخی از این ابزارها مستقیما از اسرائیل تولید می‌شود و می‌توانند امنیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین قانون تحریم اسرائیل را نقض کنند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">به عنوان مثال، نرم‌افزار وایبر در لیست تجاری وزارت اقتصاد و دارایی اسرائیل ثبت شده است . </span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/6381209481500077417?info"><img src="http://bayanbox.ir/id/6381209481500077417?view" height="475" width="500"></a></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">زین خوئیری </span><span dir="LTR">Zein Khoeiri</span><span lang="FA"> کارشناس آی‌ تی شرکت تله‌کام اعتقاد دارد این نرم‌افزارها مانند بسیاری دیگر از نرم‌افزارها کار می‌کنند اما با چند تفاوت کوچک. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">در وایبر نیاز به ثبت نام کاربری و پسورد یا حتی </span><span dir="LTR">login</span><span lang="FA">‌ شدن ندارد . فقط باید با استفاده از شماره تلفن خود وایبر را فعال کنید . سپس وایبر به طور کاملا خودکار دفترچه تماس تلفن شما را اسکن کرده و افراد دیگری که در لیست تماس‌های شما قرار دارند و از وایبر استفاده می‌کنند را شناسایی می‌کند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">به گفته این کارشناس آی‌ تی ، <strong>وایبر می‌تواند لیست تماس‌های سیم‌کارت‌ ها را دستکاری کند ، به علاوه اطلاعات تلفن‌های همراه به صورت آنلاین ذخیره می‌شوند.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">به گزارش بی‌بی‌سی ، شرکت‌ های امنیتی نسبت به&nbsp;<span lang="FA">تلفن‌های اندرویدی که از وایبر استفاده می‌کنند</span> هشدار داده‌اند. </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA">بنابراین گزارش،<strong> هجوم نرم‌افزارهای اینترنتی مانند وایبر در فضای مجازی به هکرها اجازه شکستن قفل گوشی‌ها همراه و کنترل گوشی‌های هوشمند را خواهد داد. </strong></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/9/30/462636_372.jpg" width="450"></span></span></div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ارتش مصر استفاده سربازان از نرم افزار "وایبر" را به علت سوء استفاده جاسوسی رژیم صهیونیستی از آن، ممنوع کرده است.مطبوعات مصر تأکید کردند ارتش این کشور استفاده سربازان از برنامه رایگان تماس های تلفنی (وایبر) را ممنوع کرده است؛ </span></span></p> text/html 2014-09-02T12:55:30+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند دانلود جزوه ی روش کار فرهنگی http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/696 <div align="center"><font size="3">&nbsp;عمدتاً وقتی آدم به پایگاه‌های مختلف می‌رود، سؤالی که همه‌ی بچه‌ها می‌پرسند این است که «چه کار باید کرد؟»، «راهکار اجرایی چیست؟»، «ما نیرو داریم، امکانات داریم، اما چه باید بکنیم؟» در برابر این سؤالات یک راهکار این است که بگوییم شما این امکانات را دارید، خُب حالا بیایید این کار را بکنید و هر [...]<br>جزوه زیر خیلی میتونه کمکتون کنه ...<br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8138529350/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_jangenarm1432_mihanblog_com_.pdf.html" target="_blank" title="جنگ نرم (سربازان امام خامنه ای )">لینک دانلود</a><br></font></div> text/html 2014-09-02T10:40:52+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند اگر دیدید موسیقی بر محتوا غلبه دارد، گوش نکنید http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/695 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://rahnava.ir/wp-content/uploads/2014/04/193775_999-300x100.jpg" alt="193775_999"></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینها حرف‌های منتشر نشده‌ای از سیدمرتضی آوینی است که گویا در نمازخانه روایت فتح در جمع عده‌ای از علاقه‌مندان و دوست‌داران هنر و تبلیغات مطرح شده است. موضوع اصلی این بحث‌ها هنر غربی و هنر اسلامی و وجوه تفاوت این دو است. آوینی در این جلسه‌های خودمانی درباره موسیقی و تبلیغات حرف می‌زده که هنوز کهنه نشده و انگار همین دیروز گفته شده است. نگاه شهید آوینی به موسیقی به نوبه خود نگاه بدیعی است که سعی کرده هنر واقعی را مطرح کند و تمایز آن را با مقوله تبلیغات که امروز به طور گسترده ای در غرب جای هنر را گرفته است، بپردازد.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مطلب ادامه دارد ...</font></span></div> text/html 2014-09-01T14:32:48+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند نرم افزار "از قرآن بپرس" برای موبایل اندروید http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/686 <div align="center"><font size="3">پیشنهاد میکنم این برنامه رو حتما دانلود کنید <br><br>ویژگی های این نرم افزار :<br><br>در این نرم افزار سوالاتی پرسیده میشود که با استناد به آیات قرآن به آنها پاسخ داده میشود.<br>لازم به ذکر است آیات به صورت صوتی هم قرار داده شده اند.</font><br><br>برای مثال :<br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/ask.quran4.jpg" src="http://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/ask.quran4.jpg" height="670" width="376"><br><br><a href="http://upir.ir/1393.2/82porsesh.zip" target="" title=""><b><font size="3">لینک دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></a><font size="3">{&nbsp; <b><a href="http://cafebazaar.ir/app/ask.quran/?l=fa#dlAppModal" target="" title="">لینک کافه بازار</a>&nbsp;</b> }</font><br></div> text/html 2014-09-01T06:03:15+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند حضور استاد رائفی پور در نمایشگاه رسانه های دیجیتال http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/685 <div align="center"><table class="auto-style5" height="263" width="558"><tbody><tr><td align="center"><b><font size="1"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;"><font size="2"><font size="1">دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور در دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی</font></font></span></font></font></span></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">با موضوع غزه </span><br>1393/06/04</font><br></font><table id="ContentPlaceHolder1_DataList1" cellspacing="0" align="Center"><tbody><tr><td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"><tbody><tr><td align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart1.flv" target="_blank">دانلود فایل</a></font> </td> </tr> <tr> <td> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a class="voverlay" href="http://www.masaf.ir/index_videolb/player.swf?url=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart1.flv&amp;volume=100" title="دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت اول"> <img src="http://www.masaf.ir/CreateThumbnail.aspx?image=files/thumbnail/34a512a6-bc22-43bf-81f8-0a73089543c3part1.JPG&amp;size=200" style="border: 1px solid rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(204, 204, 204); padding: 4px;" height="101" width="101"> </a></font> </td> <td> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت اول</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </td><td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"> <tbody><tr> <td align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart2.flv" target="_blank">دانلود فایل</a></font> </td> </tr> <tr> <td> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a class="voverlay" href="http://www.masaf.ir/index_videolb/player.swf?url=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart2.flv&amp;volume=100" title="دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت دوم"> <img src="http://www.masaf.ir/CreateThumbnail.aspx?image=files/thumbnail/99f9f799-2033-4aff-bbd2-56aa561a8acbpart2.JPG&amp;size=200" style="border: 1px solid rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(204, 204, 204); padding: 4px;" height="96" width="96"> </a></font> </td> <td> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت دوم</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </td><td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"> <tbody><tr> <td align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart3.flv" target="_blank">دانلود فایل</a></font> </td> </tr> <tr> <td> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><a class="voverlay" href="http://www.masaf.ir/index_videolb/player.swf?url=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/NamayeshgahResanehayeDigital/www.masaf.ir-raefi-pur-chardahomin-hamayesh-hezbollahpart3.flv&amp;volume=100" title="دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت سوم"> <img src="http://www.masaf.ir/CreateThumbnail.aspx?image=files/thumbnail/1d8783c6-b946-4178-8b2b-c9a62eec15abpart3.JPG&amp;size=200" style="border: 1px solid rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(204, 204, 204); padding: 4px;" height="96" width="96"> </a></font> </td> <td> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور - قسمت سوم</font></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><br></font></td></tr></tbody></table></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2014-08-30T07:17:30+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند دانلود بازی ضد اسرائیلی کابوس مرکاوا http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/684 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center">بازی ایرانی کابوس مرکاوا یک بازی ضد اسرائیلی می باشد که درمورد وحشی گری های اسرائیلی ها</p> <p align="center"> نسبت به مردم محروم غزه می باشد و به صورت دانلود رایگان قابل دسترس میباشد.</p> <p align="center"><a href="http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/292/1459990_1_b.jpg"><img class="decoded" alt="http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/292/1459990_1_b.jpg" src="http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/292/1459990_1_b.jpg" height="237" width="422"></a></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><font color="red" size="4"><b><font face="cursive">لینک های دانلود بازی<br></font></b></font></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><br></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3">لینک دانلود 1 :</font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><a href="http://www.astroupload.com/do.php?filename=1406962540841.zip" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/2077125412128579469?view" alt="دانلود" height="30" width="99"></a></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><br></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3">لینک دانلود 2 : <br></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><a href="http://uplod.ir/41guztv512cr/KaboseMerkava.zip.htm" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/2077125412128579469?view" alt="دانلود" height="29" width="96"></a></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3">-----------------------------------</font></b></p> <div align="center"><font color="red" size="4"><b><font face="cursive">کلیپ های بازی در سایت آپارات</font></b></font></div> <div align="center"><b><font face="cursive" size="3"><br>نمای منو:</font></b></div> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><a href="http://hn7.asset.aparat.com/aparat-video/066d0ba251ca5adb7dcaaccc4a940b5d1459956.mp4" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/2077125412128579469?view" alt="دانلود" height="27" width="89"></a></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><br></font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3">نمای بازی:</font></b></p> <p align="center"><b><font face="cursive" size="3"><a href="http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/ddcca12f3c5c58cd4ab1029a9b45b5c51459990.mp4" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/2077125412128579469?view" alt="دانلود" height="27" width="89"></a></font></b></p> </div></div><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br>برگرفته شده از chizmiz.blog.ir<br></div> text/html 2014-08-30T06:34:27+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند کنسرت بحث برانگیز خواننده زن در تهران http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/683 <h1 class="title" align="center"><img class="decoded" alt="http://www.avinyfilm.ir/sites/default/files/content/images/story/93-06/05/635444170320081084_1.jpg" src="http://www.avinyfilm.ir/sites/default/files/content/images/story/93-06/05/635444170320081084_1.jpg"></h1><p><br></p><p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="http://www.avinyfilm.ir/" target="_blank" title=""><b>آوینی فیلم </b></a>، خواننده ای که برخی از اجراهایش در شبکه های برون مرزی پخش شده است از وزارت ارشاد مجوز اجرای صحنه ای دارد. هر چند بسیاری از این اجراها با حضور افراد صاحب نامی از موسیقی ایران بوده اما باز هم در گوشه و کنار برخی رسانه ها به اجرای کنسرت این خواننده اعتراض کرده اند. تک خوانی زنان موضوعی است که سالهاست مورد چالش های فراوانی است. نقل قول هایی از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تک خوانی زنان هم موجب شد تا دوره اغاز او در وزارت دوره پر حرف و حدیثی باشد. حالا با درز چنین اخباری به رسانه ها بازهم موضوع خواندن زن ها به موضوعی پر بحث میان دولتمردان و کارشناسان تبدیل شده است.</p><p style="text-align: justify;">نظر جنگ نرم هم این هست که جمع خوانی یا تک خوانی فرقی ندارد خواننده بودن زن صحیح نیست از مخاطب این مطلب هم میخوام که&nbsp; نظر خودش رو در مورد این موضوع در قسمت نظرات ذکر کنه که آیا خواننده شدن زن شروع یک فساد نمیتونه باشه ....<br></p> text/html 2014-08-22T13:04:34+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند واریز ۲۰ سنت به حساب اسرائیل توسط هر کاربر وایبر http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/682 <div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="http://dl.4clip.ir/img/viber.JPG" alt=" دانلود کلیپ واریز ۲۰ سنت به حساب رژیم اسرائیل توسط هر کاربر وایبر" title="دانلود کلیپ واریز ۲۰ سنت به حساب رژیم اسرائیل توسط هر کاربر وایبر" height="290" width="450"></p> <p style="text-align: center;">دانلود کلیپ<a href="http://musicpu.ir"> </a>واریز ۲۰ سنت به حساب رژیم اسرائیل توسط هر کاربر وایبر</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-2012"></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/c4d134b24836285b1f3f7cfb84469b941499756.mp4">دانلود این کلیپ با گوشی</a></strong></p></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br><br></font> <address style="line-height: 1.7; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 15px 15px 30px; outline: 0px; padding: 20px 30px 20px 20px; vertical-align: baseline; float: left; width: 265.640625px; word-wrap: break-word; text-align: center !important; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgba(74, 112, 158, 0.180392); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"><font face="georgia" size="2">وایبر در سال ۲۰۱۰ توسط ۴ شریک اسرائیلی تاسیس شد. تالمون مارکو مؤسس اصلی و مدیرعامل وایبر مدیا به مدت چهار سال مدیر ارشد فناوری اطلاعات در ارتش اسرائیل بوده‌است. سایر شرکای وایبر هم دوستان وی از دوران همکاری با ارتش اسرائیل بوده‌اند.</font></address> <p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="3"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="georgia">آیا استفاده از وایبر به اسرائیل کمک می‌کند مگر وایبر به یک شرکت ژاپنی واگذار نشده !!!!!؟</font></strong></font></p> <p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="georgia" size="2">در فوریه ۲۰۱۴ یک شرکت ژاپنی وایبر را به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. این خرید تغییری در مدیریت و مکان وایبر ایجاد نکرد. افسر سابق ارتش اسرائیل هنوز مدیرعامل وایبر است. دفترمرکزی وایبر در قبرس و مرکز تحقیق و توسعه‌اش در اسرائیل قرار دارد.</font></p> <p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مدتی پیش برخی از فعالان ضد اسرائیلی وایبر را به عنوان یک نرم‌افزار اسرائیلی معرفی کردند. این ادعا بعدها توسط مدیرعامل وایبر رد شد. وی گفته بود: وایبر حتی یک دلار هم کمک از اسرائیل دریافت نکرده‌است.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مدیر وایبر در حالی در برابرخطر بایکوت وایبر چنین اظهاراتی کرد که وبسایت اسرائیلیBuycott Israel که هواداران اسرائیل را به خرید کالاهای اسرائیلی تشویق می‌کند، وایبر را در لیست ۵ اپلیکیشن اسرائیلی برتر قرار داده است.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پس از واگذاری وایبر به شرکت راکوتن ژاپن وزیر اقتصاد و تجارت اسرائیل در فیسبوک خود این معامله را به معنی درآمد مالیاتی بیشتر و روانه شدن پول زیادی به اسرائیل معرفی کرد. وی همچنین توضیح داده است که هرچند شرکت در قبرس ثبت شده‌است اما مالک اسرائیلی وایبر به دولت اسرائیل «مالیات بر سود سرمایه» می‌پردازد. میزان این مالیات در اسرائیل معادل ۲۵٪ است.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">چرا از وایبر استفاده نکنیم؟</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به نظر می‌رسد سود رساندن به دولت اسرائیل و همزمان تضعیف جنبش‌ بین‌المللی بایکوت اسرائیل برای استفاده نکردن از وایبر کافی باشد. اما اگر دنبال دلایل بیشتری می‌گردید این چند خط را دنبال کنید.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به محض نصب نرم‌افزار، کل فهرست اسامی و شماره تلفن‌های موبایل شما روی سرورهای وایبر کپی می‌شود. از آن پس هم کلیه تغییرات در این لیست بلافاصله به سرورهای وایبر منتقل خواهد شد.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وایبر از طریق اتصال اینترنت و همچنین GPS دستگاه به اطلاعات مکانی شما به طور دقیق دسترسی دارد. این اطلاعات همچنین به طور منظم در سرورهای وایبر آرشیو می‌شوند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این همه ماجرا نیست. همانطور که در ابتدای ثبت‌نام در وایبر بدون توجه دکمه پذیرش را فشار می‌دهید به وایبر اجازه می‌دهید تمام مکالمات شما را ضبط کند. تمامی پیام‌ها، تصاویر، ویدئوها و مکالمات تلفنی شما ضبط می‌شود. اطلاعات و مکالمات ضبط شده شما تا ۳۰ ماه در سرورهای وایبر در اسرائیل و بلاروس باقی خواهند ماند. وایبر همچنین اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران را در اختیار اشخاص ثالث قرار خواهد داد. این اشخاص ثالث نه تنها شرکت‌ها که سازمان‌های اطلاعاتی و دولت‌ها را نیز شامل می‌شود.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید بگویید بیشتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان همین کار را می‌کنند. بله همین کار را می‌کنند اما آیا شما حاضرید اطلاعاتتان در اختیار افسران ارتشی قرار گیرد که تنها از سال ۲۰۰۰ به این سو بیش از ۱۰هزار غیرنظامی را قتل عام کرده‌اند؟ آیا می‌توانید اطمینان کنید اطلاعات شخصیتان در کشوری باشد که دولتش ۶۵ بار قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده‌است؟ آیا حاضرید با پول حاصل از پیام‌های شخصی شما بمب روی سر مردم فلسطین ریخته شود؟</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="right"><address style="line-height: 1.7; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 15px 15px 30px; outline: 0px; padding: 20px 30px 20px 20px; vertical-align: baseline; float: left; width: 265.640625px; word-wrap: break-word; text-align: center !important; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgba(74, 112, 158, 0.180392); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آیا شما حاضرید اطلاعاتتان در اختیار افسران ارتشی قرار گیرد که تنها از سال ۲۰۰۰ به این سو بیش از ۱۰هزار غیرنظامی را قتل عام کرده‌اند؟ آیا می‌توانید اطمینان کنید اطلاعات شخصیتان در کشوری باشد که دولتش ۶۵ بار قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده‌است؟ آیا حاضرید با پول حاصل از پیام‌های شخصی شما بمب روی سر مردم فلسطین ریخته شود؟</font></address></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">بدون وایبر چه کنیم؟</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در ابتدا فراموش نکنیم که تا همین یکی دو سال پیش همه ما بدون وایبر زندگی می‌کردیم .اما به هرحال باید پذیرفت زندگی همه ما پس از ورود این تکنولوژی‌ها تغییر کرده‌است. بنابراین پیشنهاد حداقلی این است: از هر پیام‌رسانی جز وایبر استفاده کنید.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اگر برای انتقال پیام‌ها، تصاویر و ویدئوهایتان دنبال نرم‌افزاری می‌گردید که همزمان غیراسرائیلی، امن و کاربردی باشد Telegram را روی تلفنتان نصب کنید. تلگرام یک نرم‌افزار متن باز است که می‌توان از طریق آن پیام، عکس، ویدئو و فایل فرستاد. امکان ساختن گروه هم وجود دارد. نگران نباشید؛ جز استیکر‌های وایبر هیچ چیز دیگری را از دست نخواهید داد.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تلگرام اطلاعات را به صورت رمزگذاری شده منتقل می‌کند. این به این معناست که در میانه راه هیچ‌کس اعم از هکرها، دولت، سرویس‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی و ارتش‌های آدم‌کش به اطلاعات شخصی شما دسترسی نخواهد داشت. تلگرام یک پروژه غیرانتفاعی است و بنابراین هیچ‌گاه قصد نخواهد داشت از اطلاعاتتان پولی در بیاورد، این به این معناست که کل پروژه و اطلاعات کاربران هرگز به کسی فروخته نخواهد شد. می‌توانید اطمینان داشته باشید که صحبت‌هایتان با دوستتان برای همیشه بین خودتان خواهد ماند. در ضمن تلگرام را می‌توانید روی موبایل، تبلت و کامپیوترتان همزمان استفاده کنید.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">جواب سؤال ابتدای این بخش حالا ساده است. هروقت دوستی در وایبر به شما پیغام داد به جای هر جوابی لینک دانلود تلگرام را برایش بفرستید و بعد از چند دقیقه دور از چشمان برادر بزرگ‌تر و بدون هیچ‌گونه کمکی به قتل‌عام مردم فلسطین به گفتگویتان ادامه دهید !!!<br></font></p><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>البته باز هم چشم و گوش باز در این محیط ها باشید و در یک کلام مطلبی را در این محیط ها به یکدیگر ارسال کنید که اگر روزی از اون جاسوسی شد و یا اون مطلب رو در اینترنت دیدید شُکه نشید ....</b> <br></font></p><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">جهت توضیحات کامل تر و معرفی چند نرم افزار دیگر و استفاده نکردن از چند نرم افزار دیگر مثل واتس آپ به ادامه مطلب مراجعه کنید ....</font></p><p style="line-height: 2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">منبع:</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: left; border: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 24px;"><a href="http://meidaan.com/archive/1229#.U_7mBhFN1b4.google_plusone_share">http://meidaan.com</a></span></font></p><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-07-22T19:18:21+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند می کشیم (حامد زمانی ) http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/680 شاهکار جدید حامد زمانی&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; می کشیم&nbsp; ( <a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/4/31/2453730_532.mp3" target="_blank" title="">لینک دانلود</a> ) &nbsp; ( <a href="http://hn8.asset.aparat.com/aparat-video/c7d9b707eee96d396a31f2f11dd99e381401154.mp4" target="_blank" title="">تصویری</a> ) &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [http://www.aparat.com/v/4bq0w] text/html 2014-05-12T06:51:16+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند که چی بشه !!! http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/678 <font size="2">مدتی پیش آقای علی صفایی رو خدمتتون معرفی کردم ایشان زندگی خیلی ها رو مثل خود من جهت دار و با انگیزه کردن بنده اهداف و حرکت و رشد فکری خودم رو مدیون ایشان هستم توصیه برادرانه میکنم به شما بزرگواری که در حال خواندن این مطلب هستید کتاب های ایشون رو بخونید این کتابها مثل خیلی از کتابهای مذهبی کلیشه ای نیستند فقط امتحان کنید مثلا کتاب رشد رو اول بخونین حتما باقی کتابهای ایشون رو هم خواهید خوند میتونین این کتاب هارو از آدرس http://einsad.ir/ دانلود کنید و نیازی هم نیست برای تهیشون پولی رو پرداخت کنید کتابها به صورت pdf توسط خود انتشارات در سایت قرار داده شدن.</font><br><br>هر انسانی میتواند به آن قله ی اوجی برسد که عالی ترین انسانها رسیدند. مهم مقدار استعدادها نیست تا بگویید ما کمتر از آنها داریم. چون آنها با استعدادهایشان به این جریان نرسیده اند وقتی به آن قله و اوج رسیدند که آنچه را داشتند , خرج کردند و به جریان انداختند ساده تر بگویم :»<br>آنچه آدمی را بالا می برد نه سرمایه است و نه عمل بلکه سعی اوست.<br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://einsad.ir/user_files/gallery/13-123.jpg" style="display: inline; width: 474px; height: 355px;" class="lb-image"></div><font size="2"><br>حالا میخوام یه کتاب زیبای دیگه از آقای سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی که خاطراتشون رو از زندگی با آقای صفایی تو این کتاب آوردن رو به شما معرفی کنم ایشون فردی هستن که از زندگی خودشون لذت نمیبردن و هر جا میرفتن به بن بست میخوردن و در پاسخ به هر چیزی توی این دنیا جمله ی که چی بشه ! رو میگفتن که چی بشه که ما زندگی کنیم , تحصیل کنیم که چی بشه و ... که اتفاقی میشن شاگرد استاد علی صفایی و تحول در زندگی و ادامه ی ماجرا .....</font><br><br><div style="text-align: justify;"><table style="border-collapse: collapse; margin-top: 5px; text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; width: 397px; height: 226px;" dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: justify;" valign="top" width="200"><font size="2"><img style="width: 186px; height: 213px;" src="http://einsad.ir/user_files/works/pictures/64-Rad_pay_noor%28www.einsad.ir%29.jpg" class="img_sub_main"></font></td><td width="100% - 200"><p style="font-weight: bold; text-align: center;" class="titr"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: center;" class="sub_titr"><font size="2"><span class="item">مؤلف: </span>سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی</font></p><p style="text-align: center;" class="sub_titr"><font size="2"><span class="item">وضعیت نشر: </span>منتشر شده</font></p><p style="text-align: center;" class="sub_titr"><font size="2"><span class="item">صفحات:</span>212</font></p><p style="text-align: center;" class="sub_titr"><a href="http://einsad.ir/user_files/works/files/64-Radepaye_noor.PDF" target="" title="">لینک دانلود کتاب</a><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); background-color: rgb(204, 204, 204);"></span><br></font></p></td></tr></tbody></table><p><span style="font-weight: bold;">اگه خواستین این کتاب رو اینترنتی سفارش بدین </span><a href="http://einsad.ir/Main.php?pid=order&amp;mid=1" target="_blank" title="">اینجا</a><span style="font-weight: bold;"> کلیک کنید.</span><br><font size="2"><strong><span style="font-size: medium; font-family: 'B Nazanin';" dir="RTL" lang="FA"></span></strong></font></p></div> text/html 2014-05-12T06:27:36+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند شیوه موثر امر به معروف http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/677 <div style="text-align: center;"><a href="http://media3.afsaran.ir/siUHyzWp_535.jpg" target="" title="روی تصویر کلیک کنید"><img style="width: 399px; height: 214px;" src="http://media3.afsaran.ir/siUHyzWp.jpg" alt=""></a><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">بعضی جوانان به ما نامه می نویسند که اجازه بدهید ما با این تظاهرات منکراتی، مقابله و مبارزه کنیم. خیلی خوب، مقابله بکنید؛ اما چطور؟ بریزید، طرف مقابل را تکه پاره کنید؟! نه، این نیست. حرف بزنید، بگویید؛ یک کلمه بیشتر هم نمی خواهد؛ لازم نیست یک سخنرانی بکنید. کسی که می بینید خلافی را مرتکب می شود دروغ، غیبت، تهمت، کین ورزی نسبت به برادر مؤمن، بی اعتنایی به محرّمات دین، بی اعتنایی به مقدسات، اهانت به پذیرفته های ایمانی مردم، پوشش نامناسب، حرکت زشت یک کلمه ی آسان بیشتر نمی خواهد؛ بگویید این کار شما خلاف است، نکنید؛ لازم هم نیست که با خشم همراه باشد. شما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه خواهد خشکید. </font><br></div> text/html 2014-02-20T18:36:24+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند آهنگ جدید حامدزمانی با عنوان «راز روشن» http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/676 <div align="center"><img src="http://khadem-shohada.ir/sites/default/files/styles/node_big/public/content/images/story/92-11/21/siR7xH1.jpg?itok=fO7hy5li" alt="" height="311" align="bottom" width="355"><br><br><p style="text-align: center;"><br><strong></strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7559247311/Download.gif" title="دانلود" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 118px; height: 35px;"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://hamedzamanimusic.net/dll/mp3/11/20/razeroshan%28hamedzamanimusic.com%29.mp3" target="" title="">دانلود با حجم ۱۰مگابایت</a></p> <p><br></p><br></div> text/html 2014-02-11T16:44:44+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند توصیه به خواندن چند کتاب + دانلود http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/675 <h1 class="entry-title" align="center"><br></h1><h1 class="entry-title" align="center"><font size="2">کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام</font></h1><p align="center"><span style="font-size: small;">“می توانیم با امام زمان (ع) قهر باشیم، ولی اهل عبادت، عزاداری، عمل صالحی و خیر نیز باشیم و کارهایمان هیچ ربطی به حضرت نداشته باشد و اگر داشته باشد، بسیار کم و ناچیز و غیر مؤثر. همان طور که فرزند یا فرزندان یک شخص بزرگ می توانند به انواع عبادت و کارهای خیر بپردازند و پدر مهربان خود را رها کنند و کاری با او نداشته باشند.”</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;">نویسنده : استاد محمد شجاعی</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><a href="http://mahdiyar.ir/wp-content/uploads/2013/11/jwmya2cowpmjup1mu.pdf" target="" title="">لینک دانلود</a></span></p><hr><div align="center"><h2 class="title icon"><br></h2><h2 class="title icon"><font size="2">کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین</font></h2><font size="2">نویسنده : اصغر طاهرزاده</font><br><br><a href="http://lobolmizan.ir/files/articlefile/article_38_Ashti%20Ba%20Khoda.pdf" target="" title=""><font size="2">لینک دانلود</font></a><br><br><hr><b><font size="2"><br>کتاب کمالات وجودی انسان<br><br></font></b><font size="2">نویسنده : استاد محمد شجاعی<br><br><a href="http://www.audiolib-dl.ir/www.ReadBook.ir/Dini%20o%20Mazhabi/Files/Kamalate%20Vojodie%20Ensan%20%5Bwww.ReadBook.ir%5D.rar" target="" title="">لینک دانلود</a><br><br></font><hr><font size="2"><br><b>کتاب ضرورت خودشناسی</b><br><br>نویسنده : استاد محمد شجاعی<br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ostadshojai.persiangig.com/document/pdf/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa%20%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a.pdf" target="" title="">لینک دانلود</a><br><br></font><hr><br></div><h1 class="entry-title" align="right"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="2"></font></h1> text/html 2014-02-10T10:42:24+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – مدیریت زمان http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/674 <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008000;"><strong>دانلود سخنرانی جدید استاد رائفی پور</strong></span></h2> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>موضوع: <span style="color: #ff0000;">چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>روایت عهد ۳۱ – ۱۷ بهمن ۹۲</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;<img style="margin-top: 78px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUExIWFRUUFRQVFBQVFBUWFBQUFBQXFhQUFBQYHCggGBwlHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGywkHyQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAK8BIAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAABAAIDBAUGB//EADwQAAEDAQUFBgUCAwkBAAAAAAEAAhEDBBIhMUEFBlFhcSKBkaGx8BMywdHhI0IHUmIUM2NygpKisvEk/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EACYRAAICAQQBBAMBAQAAAAAAAAABAhEDBBIhMUEFMlFxEyKRYTP/2gAMAwEAAhEDEQA/AOYLSE9r1O4KF9PguU+lcJQ5RI0p0Ku1yma5BcJpj0kgikaChJFJAxBGEkkCFCKSSACkkm1qoaCXGB70QDairY9FUW7UYcpPdCov28b90U578cM09rOaWswrybiSzW7YbkQQVYo7QY7WOoRTKjqcT6kWkFF/amfzBB9oAxifeaKKlnxx7ZMkmU6gcJBkKRBommrQkkkkDLtgqgZqS3tBEyoLBQvFWNoEhsRon4J8lE1jEKJJJIoCCKEIAQWrSqS3n0WUtds3RCaJZRszzeMqG1jtFXG05mcCqtpA70AQszC1SQWYcOKyE6+YhJA0OLE24pyEgEG1FSrRULcFo3VWtNPVBhPHX7ITU66m0FYuJGkeURQhCmuJXEDoiRUlxC4gKIyYWNa9smT8KLowLzOfADghvBbs6LMyQHnriGj6rFtFQtbd1nFXGJ5Ws1bi9kH9s0n7SeB8xxyPHoIVaptV4Ha7X8pkZ9IxCqyCOOGJ+nIJz3TGF6MIgkAcFpSPMc5Ptl6rJpscSGlxJIyB1wKa2sxwAaGyOMyOXNV7ZXa1gECTmwHsgaF3PuVSiXOBu4dOmSCDSq7TDJBuOdhpIGeHhgm0be17gDTAnDDCdMY6LLp2XGDxEHiSAYVt5bRfIMiBA5nEEcBmmBqFzCAAS0xgD2plR2Wu4dk4YTnhww4rL/toiQcTry7/ABUtG0TiD1OAPeUDNl1oLIc3M5tjDLyV+w7QFSQRdcNJzHJc8bcAAM/z/wCq1ZAZaQQHaangVDSZ04NTPE++DpEkyk6QDxCcsz34tNWi5YZnBS2wkj8JmznAFWre4XfFNdEvsyCgigkUApIoIAS0vikAdyzVpWdzXCChCZBVfLxB0Va0thyncwB8BG3Ad6YFJNKcgkBYRTZCWCDUdKZWGCchUdgUCfRVo5q60qjSOKutIQRifA9IIJINRyjtFUMY55ya0uPQCU9Ze8le7Z3wcXdjqHZjwlMzyT2wcvg5Wz2wmo+oRBMnoTw7k23mS7ScY07lVs9Ug4CffFC0En04raj5aTbdsma/AYfePsnzgZhvqQqrHHvU9CkXGDwx7km6BKxVqheGgx2RAw5yZ4prTDYjXPiF227O6AqtvuBjQf8Aq6mnuVSjFuB4evJZPMi/xM8oq9puGELOc0zJ5eS9Nt+6V0G6MtQc+4rCZuo9z8iB0yQs0QeJnJ07OScAtvZWxHPBEYECJH8uMzoPuu+2RusxkS2ecLq7Bs5lMYNHgp/NfRX4qPELVsd4JhjsDwPqEyz1rn1j7r223WBp0B7l5VvfsM2aq4t+SpL25wDm9vnIRjy7nTFKFKzUsDpptMRI0VmFQ3eM0W9/rqtO6qPoMHOOL/wn2eQDipbbW0joo7EMVcrua5p5SmU+zGSKcQhCksCCJQQIS07FZxEyNFmLSsvypoUiG3dl471BaZdirNphx8VUqNcBGiGJEKEIoIGT/DCFxR3k4PQacD7qjtBACcXBVHYlBlklSpElBitBgVdlNSIKgqRMKaV1RBycHpF2PhYm9xHwmji/0afutkOWNvVSBo3tQ4eBTRhqucMq+DjCfeilaZEZ9VGRr77uaFF90rY+aZ1mwt0HV2Xr7WzkMZwWvs7cpzHy54d3ER90N0NqZDhr9Au5BkSuLNkknR044pos7Ou02gYCMPJanxhGJ6D681gNditOyMH7jHKVz2zZonfZ73sQmGzjgB3LRs9GnGc96uU2MPJUkJsxKVAOyxPAgjzVhtjdqPBaj6I4qCraWszP3VLgnsy7VTIC5LfqjesrnR/dkO7sj6rsLZbmEEuIDRnK5/b9Jlay2htNwdNKpEaODSRPghWpJifKo4Pdr+4HV3qtWFm7vt/+enzBPi4laK6z29OqxRX+Iu7OIBMpVaU3je49FSko3yguubGEIFFAoKAUESgUCAtKw4tg5LNV+xWmBd7kIlkNemGvw45Ke21BdAwyTNpMggqi50piGpJJJDJS4KN1YBRVK05KK4UEyyPqI99SSpaUJjaakAQKCfbLLag4Ih4VZGUWbWWoCaY4KEOTw9A7HSFBbaTajHMOo89CpwQUrqBNWqPNKzYOKicF0e1d3rQ0Pq/AcaYc43xBF2ZDrsyB3LniNc+a1TtHy+SLjJpmvsG0lrwAvVrC83Rex95rzXcqx/Eqk6NEr0kCBjgAuLUe6jfCuLNCjVayXvIgCecz6QsLae+zaeVPs6E4TGSxdq2yS4l+AyB0H0WBW2o0mG0viHi6Y7gnDGOcmdAP4gjgWn+nJX7Bv5eOeehXmla1En+7aMY/Gas2WoCAQO7mrliVdEwyP5PWqm8tR7ewCTouY27vVXktHZI0OcrvNyN36bqDXPEk445jBedfxF2a6ha3MAIaQ0tdBPZOZw5ysoR5NJS8GRZ7dWqvmvabjeZxjgAuw2R8Nzmuo1r8EB0atODg4a/lcNathFwYaJvnG8C5rcePaIC6PdPY1SnUa5pDmwA6IMGAT2h8wkHFbz6uzBd9E+zaQbSa0fsln+xxafRWYR2jR+HWrN/xC4dKgFQf9ioQ5Unas+gwyTxx+kSoXky8jeTNbCSmooEJCAUESE1AWJaOzqQidVnK9YmmJCaJkM2lM5qiVet7DmVRKAQkCkkUgAykFYY0KCEQUDVIsfDCBphRtepA9MvgFwcUroSLEwtQA+4EboUUJJCsmuhPpgSOo9VWRaUBZFZNo2pzq5Dy5rCZYRIxJAAjEYBcxtfZpINUMutN5xbEEEnE8wu7+N/Z6T6rBjUcHcYwxB75XObOq1rXaQ04sPZcIhjRqeufisISaPFzQsZuGbtQjiCu3tVEvaQNVyG7GzjStDm4n4dQsniBIHSRiu6pNxxU5ncrMsa/U4y37q1XSb3Zz5lZopMs+F3HiSZXsFlYxwhwGIVDaO7tKsYkeAKcZ8A48nkFekx5JbTF44ki8ceMkwO4LpN1t0jIqVBAzDY9V3uztzaNOHwHeEeSfbbRdeKbBifTVOU3QKKs0NlPNNzQIuZe+9O3x2BTtTW3wRGF4Zt/Cisji1wDh3LoW1QRHEZJQ6HPs8gtO4Vopv7Dg5s4Ohpw5grrN29hOpNl5k8cAPAZLdbbww3XDA/L9fCfNTVnAjDBDYqZwu9VnArXv5mgH/SSPQhYvwwt7fAH9M83jyBXNgrbH7T19NK8aJvhoFqaHo3lZ0cCIQIRQIQIBQSKCQhLQ2a/SFnK/s9+GSaJkLajp0WcVctrjqFTKGC6AgiggYSkgkgBwRDkxEoAlaVIDKhbUThVQWmPdTTCxPFZSCpKB8Fe6jCnKbeRQqL2y3Nc11Op8uJy8fv4rUsuyv0wGOawAH4ZAFx5dlLhlnniufp1y0gjMYrrbMGvY24bggEBpjn6krDJGnZwamG12vJzg7NZxgAm7ePO7E+IPmtWk+RgsTbFRvxi1pMtIDvXzk49VdslUgDjwyjHMrJrhHCnya7XE4E4dfGVrWW0BoAXPiqM/eOXomP2hdCnoo6S17SAH5x8FzQFUk2imC4tkBuV4RpzWcbY6q66DA1JyA1K3n7co06Qp08YgA6lyqMbE5bTj7T/ABBqXoNMgtMY/bAplXfiu4ghwAHXvT9ubCNV3xD8OmSZJe8MniSDrkqtl3YDe1VrUmU+PxAZx0hb7Ykb5ncWWhWrUG1/iX3GHBjRF1pGUnNx6DhzV2w7TkQT3Fc7QtXw2PdQtDKgABhhhwgR8uYATLBtMVzIwcB24OfErOUfKEpeGXt7TLaf+c/9VzcLV2zabwpgaF0+CzSStoL9T1dH/wA/6NARhG+leVnUBJG8gSgQigUpSlAAVyxEgSNFTVqy1w0EFCEx1rrhzeaoFT1LsYZqFNghqSSSQBCSCUoAchCUpIAUIoJIAKcCmpIGTNqKQQVWBTmuQUmTFicyo4CA4jomMqKYQUNJjcVJUzMtFnuyRJJMmTiTxnorlmtPYAGBP0/JUzqQIIOREflYFlr3XFhwIkEfuBB555DJZyieNrILHk46Z09WvDReOQE9VWrWkHDUwPJZtS2S3PEnkdNFUfaMT06YLLYc+4O3rUaUNaYkThryVHZlS1E3qYA4OecughSUrO6vUGseC362yX/D7IOWWvcQr3KKoVW7MetsCtU7VS1Uy85g33HxMBGw7swR8W0XW4mKbZP/ACIAVG2bNtEfI71hM2XsK01nRJ7zC1TQ7S+ToHbBsziRTfVOBF4vE9YaPJQ7EDrPUe12MAhphdFsbdd1IS/PUrL3qDaThHzHALJy3OiXS5G1LXfc3+lpnqeHgpA9Z9iBguIguMxwGnkrMrZKuD2dLFxxpMsQE0sUYKcHpnRYi1BSh6RAQFESCe5qaQkKhqSSCBCQSQQAkkkExBKMIIpDFCQCKCAEkklKAEigigBIhBEBAWOBUjXKdligA1DdByAxJnLor1OxsaQIlwxN4zA0w5yqUGzkyeoYocd/RgbyVXMsriDDnloadRLhis7arL7KdoZm5jS7rHBX99n/AKTRoarfIFVN2qt+zmmf2Ocwjl8zfIjwSyLarPKlmebI2zGG0DgPT0hQvtOJKW1bGabiRx8RoVRdWlCSfRlbR0GydsNY8HU+Ers7LvA0gEERGIOJ4d2K8qOiNO1uadffDxKmWJMqOVo9Ttu8rMiQeQHH6qkd4mg9kwvOH2wnPGVGbSTxwEff0CFiB5j1Wnvm0NxMwPLl71XO2Gz1doVXVJFwOAALiOYa0xnEErn9h7OfaajWgkNBF538rZ9V1W5VqabTXa0QwuN0DgxxZlpgAVcIJMl5HwzStGyqrM6ZjiMR5Kmu9EsxvS3PmEyrSp1PnpNdzIE+IV/j+Dtx+ptcTj/Dhgkuqr7uUnYsLmcvmHniqFo3Zqt+UteOt0+ajazthrsMvNfZiyjKntFhqU/npuHUYeIVdI6VNS6Y68heQKagqxxKYUZQKBCQSQQAkkpQTAcEUJSJSAckrNk2fVqRdYYP7jg3xK17Pus4/NUA4hoJ8yhRbMZ6nFD3M55BdlZ916QON93IkAeAC06GzqbMGU2DSQ0T45q1BnJP1LGvamzg6NhqO+Wm4933V6hsCqfmhvUyfALtywDIKtVdn4fcp7Ecs/Usj9qSOeZsBg+ZzieUAKCo6nSm4yDETMnzWxaHmCfYXN2ymXuu+Ke1I5p6jJNU2Q0GuqvGPZa69n3x6rdpjEnMnPwwUdisYY2G95w7lZFPp6qzA5DfkfojgKrT4gj6rA3YtNyvdOVVsf6m/hdZvlQmzVNSIdP+U3sB3Lz2jUIIIzaQ4dR+FMlaaKi6Z2G2rCDOHdr1C5C2WQtJhd7Yre2rTbMGQCOI5A6LE2pYsTGPXA+ORXHCTTo6ZRTORxQgrWq2X3+VCaPJbbzPYUMffop7NY3PPLirlGhJyXQbLsROMQOJyHck8lBsJaUWOyPfkbpu8S4jBZX8PXxXaDqH/Q4pm+VrwbTBJnEnkMhGmKW4lS7aqX9RcP8AjP0V4VxfyRkfg9lsjuzEZKtaLIWmaZMHEt06t+yuWZoB64xw5Ky4Tp5Lcxsx7LbcYd77lqU3yPfuFn22ygmcjxiZ6gZI2KsQbrsD9OIOoSGaTH6FRWnZ1J/zU2mdYg+Se7390+m+c/fBFDUmumYtp3WpO+UuYfEeBWNbN2qzPlAeP6TB8Cu2B0T2u0KlwTOnHrs0PN/Z5c9haSCCCNCIPgmFelW/Z9OqP1GB0a/uHRy4XbuyzZ6l2Za4Sxx1GoPMKJRo9XTa2OZ7XwzOQlJJSdok1FBAh5XX7sbIaKYqPaC5+IvCbrNInU594XL7PofFqsp6PcAemZ8gV6GHaZAZDlp4BVBWeb6jmcYqC8jqIwiPlMdG4QPPyUwj3qVVpuuvfza094JH2U7TkPeH5Wx4xIMMNSoznPD6o8T7x9hBwwEa4+KQDCcJ8Me4fVVLVhh3ff3zVkjLx+gVS2HCffFAFM9r30/Czm0rrjzyPAcT1WkDdYDqcesnCVXDMfZk8fJAEtBkD8jwUjm+5UjWRom1WpiMva1kv0nt4td6FeQUjgPA9QvbH0pBPDTic8eS8h2zZ7loqty/Ucegcb0f8kikWNjWgh1ycHYt66hdEWkjFcW6sGC9MXSC2OK9B2I8Wii2oBBIxHAjMSuXNGuTfHK1Rz9roxp9FQc0Ls7TsoOWXV2Fj+VipG1GVYqYnLxxW06vDeQCNn2aGqPeJnw6Jjghcsl9HCbTrmpULufkFrbsvuWiyn/GA/3tLR5kLFcMZOS0bJXbNJ7TNyrSdlwe0ruiuDll2e/UG4dApveeCbRE48lJmfHBWZleu3Ix38+C5+2W39S6MW0ji+M3n9jeQGek9F0NtpOcyGwJMEziGawP5tMeqp2yxN+Hda0AN4IGTWKteEqZog+n2WDs6uWVIORhdG5shAAcfL0TgcPeaDXe/UJgdEjwQIkJvDuj8LE3no/Es1791OHjjGTh4T4LVdUx95hVbgdTLTkQ4f6SSENWjTFPZNS+DztJXtsbNNnfdJkES13FsxiNCqKwo+mhNSVp8ARASUjGoG2f/9k=" class="irc_mut" height="152" width="250"></p> <p align="center"><strong></strong>کلیپ&nbsp;صوتی سخنرانی جدید استاد <strong><a title="رائفی پور" href="http://www.yasdl.com/57014/%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%81%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%87%d8%af-31-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-92.html" target="_blank">رائفی پور</a></strong> در سلسله همایش های جنبش مصاف روایت عهد ۳۱ <br></p><p align="center">با موضوع&nbsp;چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟ که درتاریخ ۱۷ بهمن ۹۲ برگزار گردیده ر<a href="http://www.yasdl.com/" target="_blank">و</a> آماده دانلود کردیم.</p> <p align="center">توصیه می کنم این سخنرانی زیبا&nbsp;استاد رائفی پور را از دست ندهید. <br></p><p align="center">شما هم اکنون می توانید&nbsp;سخنرانی جدید استاد <strong><a title="رائفی پور" href="http://www.yasdl.com/tag/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1" target="_blank">رائفی پور</a></strong> را از این وبلاگ دریافت نمایید.<br></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span id="more-57014"></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/note.png" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" height="24" width="24"> فرمت : <strong>MP3</strong> <strong><br> </strong></p> <p align="center"><img alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/chart_pie.png" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" height="24" width="24"> حجم : ۳۱ مگا بایت</p> <p align="center"><a title="یاس دانلود" href="http://www.yasdl.com/?p=36189" target="_blank"><img alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/down.png" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" height="24" width="24"></a> دانلود : <a href="http://dl.yasdl.com/2014/Media/Raefi-pur-REVAIAT-AHD31-Modiriat-Zaman-24k.rar" target="" title="">دانلود&nbsp;سخنرانی رائفی پور صوتی</a></p> <p align="center"><a title="یاس دانلود" href="http://www.yasdl.com/"><img alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/lock.png" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" height="24" width="24"></a> رمز : <strong>www.yasdl.com</strong></p> <p align="center"><img alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/source.jpg" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مدیریت زمان روایت عهد 31 17 بهمن 92" height="24" width="24"> منبع : <strong><a title="یاس دانلود" href="http://www.yasdl.com/" target="_blank">یاس دانلود</a></strong> + جنبش مصاف</p> text/html 2014-02-08T18:47:49+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند فیلم/ آنونس شیار 143 http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/673 <div align="center">«شیار 143» در اوج ناامیدی به مخاطب امید می دهد/«شیار 143» فیلم شیعه و فیلم انتظار است!<br><br><img alt="" src="http://khabarnew.ir/Images/News/Smal_Pic/14-11-1392/IMAGE635270458389118609.jpg" height="224" width="298"><br><br><strong>* بلایی که جشنواره های خارجی بر سر سینمای ایران آوردند/فیلم ها را برای مردم ایران نمی سازیم</strong><br><strong></strong><br><strong></strong><strong>* «شیار 143» در اوج ناامیدی به مخاطب امید می دهد/«شیار 143» فیلم شیعه و فیلم انتظار است</strong><br><br><a href="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/11/15/487376_963.flv" target="" title=""><font color="#FF0000"><b><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">دانلود آنونس شیار 143</span></b></font></a><br><br><b>ادامه ی مطلب را بخوانید</b><br><br><br></div> text/html 2013-12-31T06:45:23+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند بحران کاهش جمعیت http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/672 <p style="text-align: justify;">&nbsp;نزدیک دو سال است که بحث تغییرات جمعیتی در ایران مطرح شده است و خطرات کاهش جمعیت گوشزد می‌گردد. با باز شدن باب این بحث تضارب آرای جالبی شکل گرفته است. عده‌ای اصل قضیه را منکر شده و کاهش آن را باور ندارند. تعداد این افراد چندان زیاد نیست چراکه با مشخص شدن آمار زاد و ولد در کشور جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده است.</p> <p style="text-align: justify;">برخی دیگر علی رغم اینکه کاهش جمعیت را قبول دارند، مضر بودن آن را زیر سوال می‌برند و با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی در کشور این امر را به نفع نسل‌های بعدی می‌دانند. سخن این تعداد اگرچه قابل تامل‌تر به نظر می‌رسد اما مشکلات جدی که کشورهای پیر با آن سر و کله می‌زنند بعلاوه یافته‌های علمی وجود نسبت مستقیمی بین کاهش جمعیت و کاهش مشکلات اقتصادی را رد می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;">گروه دیگر، دو نکته فوق را قبول می‌کنند اما باور دارند که تا وقتی فکری برای مشکلات اقتصادی کشور و دغدغه‌های معیشتی مردم نشود ترغیب مردم به افزایش فرزندآوری نه تنها معقول نیست بلکه از سوی جامعه پذیرفته نخواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">اما گروه چهارمی هم هستند که خطر کاهش جمعیت را گوشزد می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. این افراد در کنار اینکه به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تاکید دارند ولی تلاش برای افزایش جمعیت را متوقف بر این امر نمی‌دانند. این افراد اصرار دارند که اگرچه مشکلات اقتصادی می‌تواند دلیلی برای کاهش تماسل خانواده‌ها به فرزند آوری باشد اما این دلیل در برابر دلیلی به نام تغییر سبک زندگی و نگرش‌های فرهنگی سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. این افراد تاکید دارند که اگرچه ممکن است مسائل اقتصادی موجب شود خانواده‌ها به فرزند کمتر متمایل شوند اما اینطور نیست که با افزایش رفاه و سطح معیشت خانواده‌ها الزاماً به سمت فرزندآو.ری بیشتر بروند.</p> <p style="text-align: justify;">این نکته آخر چیزی‌ست که خود ما نیز اگر دقیق‌تر به اطرافمان نگاه کنیم آن را تصدیق خواهیم کرد چراکه خانواده‌های مرفه بسیاری را سراغ داریم که تعداد فرزندانش یک یا حداکثر دو نفر است.</p> <p style="text-align: justify;">دیدن این چند فیلم کوتاه را از دست ندهید. حداقل فایده دیدن آنها این است که&nbsp; قبول کنیم کمی جدی‌تر به موضوع فکر کنیم. همین هم دستاورد کمی نیست!</p><div align="center"><br>[http://www.aparat.com/v/pdeLk]<br><br>[http://www.aparat.com/v/cpjxK]<br><br><br></div><br><br><p style="text-align: center;"><a href="http://rajanews.com/detail.asp?id=177643" target="" title="">با تشکر از رجا نیوز - لینک های دانلود</a></p> text/html 2013-11-13T13:36:48+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند سخنرانی دکتر روازاده http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/670 <div align="center"><font size="2">سلام<br><br>امروز میخوام دکتر روازاده رو به شما معرفی کنم.<br><br></font><img style="margin-top: 144px;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfLMWDMX5WVwAIHMXtBSm8-loTNlYgtjHgYARjsdohq3CTy9uZWg" class="irc_mut" height="247" width="358"><br><br><font size="2">ایشون متخصص طب سنتی هستن و میتونین با ایشون بخش بزرگی از سبک زندگیتون رو اسلامی کنین.<br>کافیه به سایت ایشون مراجعه کنین و سخنرانی های ایشون رو دانلود کنین.<br></font><br><a href="http://www.ravazadeh.com/fa/ayamidanidke/4-1388-01-17-18-42-30/688-1388-04-07-09-28-12.html" target="" title=""><b><font size="2">کلیک کنید</font></b></a><br><br><br><p>شماره تلفنهای تماس با مطب دکتر روازاده</p> <p>&nbsp;</p> <p>021-66425483</p> <p>021-66424711</p> <p>ساعتهای تماس ساعت 11 الی 14</p> <p>آدرس&nbsp;مطب</p> <p>&nbsp;دکتر روازاده</p> <p>تهران-خ جمهوری،بین کارگر وگلشن،چهار راه شهید یاسری،مقابل بانک ملت،شماره553 (با مترو در ایستگاه نواب پیاده شده کمتر از 5 دقیقه&nbsp;فاصله دارید)</p><br></div> text/html 2013-10-10T06:07:34+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند طنز حساس نشو / قسمت چهارم http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/669 <p><font size="3">چهارمین قسمت از طنز زیبای «حساس نشو» که واقعیت های جامعه را به زبان طنز بیان <br><br>می کند </font><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;حجم : 26 مگابایت | فرمت flv</font></p><p style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;<br>زمان : 00:06:17&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p style="text-align: right;"><a href="http://ansarclip.ir/data/video/tanz/HasasNasho_4.flv"><span style="color: rgb(51, 153, 255);"><br><font size="3"></a><a title="" href="http://ansarclip.ir/data/video/tanz/HasasNasho_4.flv" target=""><font size="3">Direct Download Link</font></a></font></span></p> text/html 2013-09-10T09:57:05+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند اسناد اسنودن درباره ایران چه اطلاعاتی داشت؟ http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/668 <div class="oneNewsTitle1" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(128, 128, 128); width: 580px; padding-top: 30px; text-align: center; padding-bottom: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">14میلیارد بسته اطلاعاتی، عواید آژانس امنیت ملی امریکا از حضور ایرانیان در اینترنت!!<br></div><p style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی طی گفتگویی با خبرنگار رجانیوز، اولویت</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;">‎</span><span style="text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">های امنیتی فضای&nbsp; مجازی کشور سخنان قابل تاملی را از خطرات و حفره‎های امنیتی بزرگی که فضای مجازی کشور را تهدید می‎کند مطرح کرد که مشروح آن را در زیر می خوانید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/96294.jpg" alt="" style="border: 0px none;" height="189" width="388"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px;">روح‌الله مؤمن نسب&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">گفت: طبق اسناد اسنودن، آژانس امنیت ملی آمریکا (</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">NSA</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">) که زیرمجموعه سیا است موفق شده در یک ماه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی شامل تماس‌های تلفنی و اینترنتی را از کاربران و مدیران ایرانی جمع‌آوری کند، که این حجم جاسوسی از یک کشور در جهان بی‌سابقه است.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px;">این فعال فضای مجازی&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">با اشاره به اینکه تعدادی سند توسط اسنودن -جاسوس سابق سیا- منتشر شده است، گفت: این اسناد نشان می‌دهد که ما در فضای مجازی مشکلات امنیتی بسیاری داریم؛ یکی از اسناد فوق سری منتشرشده به نام<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Boundless Informant</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>نقشه‌ای است که نشان می‌دهد ایران ناامن‌ترین کشور دنیا از نظر امنیت فضای مجازی است</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی عنوان کرد: در این نقشه کشور ایران با رنگ قرمز مشخص‌شده و آن طور که نمایش می‌دهد هیچ‌گونه حفره و نقطه کور اطلاعاتی در ایران وجود نداشته و آژانس امنیت ملی آمریکا</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>(NSA)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">که زیرمجموعه سازمان سیا است موفق شده 14 میلیارد بسته اطلاعاتی شامل بسته تماس‌های صوتی و اینترنتی را از کاربرهای ایرانی جمع‌آوری کند که این در دنیا بی‌سابقه بوده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او درباره این اقدام در ارتباط با دیگر کشورها نیز گفت: بعد از ایران، پاکستان، مصر و بافاصله‌ای زیاد کشورهایی مثل افغانستان، عراق و عربستان دیده می‌شوند و کشورهایی چون سوریه، ارمنستان و قزاقستان به نشان امنیت بالا با رنگ سبز مشخص‌شده‌اند و البته این حجم جاسوسی اطلاعات در آمریکا هم سابقه نداشته چون در خود آمریکا دستگاه اطلاعاتی اگر بخواهند اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند با محدودیت‌هایی مواجه هستند که گویا در ایران این محدودیت‌ها وجود نداشته که توانسته‌اند این حجم اطلاعات را جمع‌آوری کنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">اینترنت ایران از کابل‌های جاسوسی تأمین می‌شود</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب خاطرنشان کرد: در یکی دیگر از سندهای اسنودن، نام سه شرکت دیده می‌شود که تولیدکنندگان کابل‌های فیبر نوری زیردریایی هستند. این سند عنوان می‌کند که<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">شرکت‌های مخابراتی «ورایزن بیزنس»، «واد فون کِیبلز» و «بی تی» جزو شرکت‌هایی هستند که دسترسی نامحدود به اطلاعات را در اختیار برنامه جاسوسی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">«</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">جی سی اچ کیو» انگلیس قرار داده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">که البته جالب است بدانید اینترنت جمهوری اسلامی هم از طریق کابل‌های تولیدشده توسط همین شرکت‌ها تأمین می‌شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: یکی از اسناد فوق سری منتشرشده توسط اسنودن که تحت عنوان پروژه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">PRISM</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">معروف شده است و در اینترنت با فایل پاورپوینت 42 صفحه‌ای منتشرشده نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا از سال 2009 "دسترسی کامل" به سرورهای پایگاه‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک و امثال آن‌ها دارد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی ادامه داد: فاز اول این پروژه در سال 2007 با دسترسی کامل به بانک اطلاعاتی شرکت مایکروسافت کلید خورده و اکنون تمام شرکت‌های اینترنتی آمریکایی را تحت پوشش دارد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او درباره این دسترسی ابراز کرد: منظور از این دسترسی یعنی اینکه دسترسی فیزیکی به اطلاعات سایت‌ها دارند و بر اساس قانون پاتریوت اکت یا وطن‌پرستی آمریکا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;">(USA Patriot Act)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">، آن‌ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنت حتی نیازی به دستور محاکم قضایی هم ندارند و مستقیماً اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند و به هر شکل صلاح بدانند بکار می‌گیرند یا حتی کاربری را حذف کرده یا اطلاعات او را تغییر می‌دهند و به نوعی حکومت‌نظامی در اینترنت برپا کرده‌اند؛ زیرا در اینترنت کیث بی الکساندر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>(<a name="OLE_LINK5" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0);"></a><a name="OLE_LINK6" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0);"></a>Keith B. Alexander)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">، ریاست کنونی آژانس امنیت ملی آمریکا که به صورت همزمان ریاست "فرماندهی سایبری آمریکا</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">" (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Cyber_Command" title="United States Cyber Command" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0);"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; text-decoration: none;">United States Cyber Command</span></a>)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">و ریاست "سرویس امنیت مرکزی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">" (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Security_Service" title="Central Security Service" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0);"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; text-decoration: none;">Central Security Service</span></a>)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این کشور را نیز در اختیار دارد، حکمرانی می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب با بیان اینکه اولویت اصلی ما بومی کردن نرم‌افزار و سخت‌افزار محیط فضای مجازی است، تصریح کرد: متأسفانه کمتر کاری در این زمینه انجام شده است و به عنوان مثال ما یک موتور جستجوی قوی یا سرویس ایمیل قدرتمند نداریم و اغلب قطعات کلیدی یا پک کامل رایانه‌ها، سرورها و گوشی‌های تلفن همراه را از شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی با چند واسطه خریداری می‌کنیم درحالی‌که این‌ها مسائل مهمی است که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">آمریکا از ضعف سیم‌کارت‌های ایران برای شنود مخابراتی استفاده می‌کند</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این مدیر فعال در فضای مجازی یادآور شد:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;" lang="AR-SA">اپراتورهای تلفن همراه ایران در سیم‌کارت‌های خود داده‌های الکترونیکی را بر اساس الگوریتم</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>“DES”<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;" lang="AR-SA">رمزگذاری می‌کنند</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>درحالی‌که چندی پیش اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد هشدار داد بر روی این سیم‌کارت‌ها حفره امنیتی وجود دارد که رخنه‌گرها می‌توانند با استفاده از آن همه سیم‌کارت‌های ایران را به جای دیگری دایورت کرده یا همه اطلاعات منتقل‌شده از طریق آن‌ها از جمله تماس‌های صوتی و پیامک‌های ارسالی را دریافت کند و به نظر می‌رسد ایالات‌متحده آمریکا از همین طریق موفق شده است اطلاعات مخابرات ما را شنود کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی ابراز نگرانی کرد: در آمریکا قانونی وجود دارد که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده پس از زمان خاصی از طبقه‌بندی خارج‌شده و منتشر می‌شوند و این خطر وجود دارد که اطلاعات وسیع جمع‌آوری شده که در غفلت مسئولین کشور ما و با نقض صریح حقوق شهروندی توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری شده است، در آینده به صورت عمومی منتشر شود و با این کار حریم خصوصی کاربران اینترنت از میان برود.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">اصلی‌ترین وظیفه بر دوش شورای عالی فضای مجازی است</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی در پاسخ به این سؤال که چه کسی در این فضا و در برابر این موضوعات و مقابله با آن‌ها مسئول است؟، گفت: اصلی‌ترین وظیفه، اکنون بر دوش مرکز ملی فضای مجازی یا در واقع همان شورای عالی فضای مجازی است که اساساً برای از بین بردن این عیب و ایرادها تشکیل شده است ولی متأسفانه به دلیل اینکه رئیس‌جمهور سابق فردی از مدیران مخابراتی را به عنوان دبیر شورا انتخاب کرد، در سال اول تأسیس، زمان طلایی این نهاد بسیار مهم بر روی حاشیه‌های و دعواهای داخلی وزارت ارتباطات گذاشته شد و این فرصت بسیار مهم عملاً از دست رفت</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">و</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>این نگرانی وجود دارد که رئیس‌جمهور فعلی نیز راه اشتباه سلف خود را ادامه داده و فردی مخابراتی یا خودباخته و استحاله شده را به این سمت کلیدی منصوب کند. گرچه با توجه به تکیه بر شعار تدبیر و امید در این دولت، بعید به نظر می رسد آقای روحانی به بی تدبیری برخی افراطی ها در فضای مجازی تن دهد و امید به آینده را از مردم ایران در حوزه بگیرد.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">سیاست گوگل صهیونیستی است</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب اظهار کرد: اگر دقت کنیم بیشتر مشکلاتی که ایران را دچار این همه معضل و مردم ما را تبدیل به برده‌های مجازی استعمارگران نوین کرده است در زیرساخت‌های مخابراتی است زیرا اغلب زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران در استعمار کشور آمریکاست، این باعث شده است که ما از نظر فرهنگی هم بسیار تأثیرپذیر باشیم؛ به عنوان مثال وقتی برای جستجوی یک واژه وارد سایت صهیونیستی گوگل می‌شویم، حرف اول کلمه را که وارد می‌کنیم، یک سری پیشنهادهای بی‌ربط ارائه می‌دهد، اگر از آن کلمات صرف‌نظر شود و به جستجو ادامه دهیم، تصاویر و محتوای بی‌ربط دریافت می‌شود. این سیاست محتوایی خاص برای ما ایجاد کرده که صهیونیستی است</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی در ادامه، ابراز کرد: وقتی وارد جستجوها می‌شویم و تصویری را انتخاب می‌کنیم در واقع وارد سایتی می‌شویم که نتیجه جستجوی ما اصلاً نباید ما را آنجا ببرد یا اینکه کمپانی گوگل در قالب راهکارهای بهینه‌سازی موتورهای جستجو ما را مجبور می‌کند از الگوریتم خاصی استفاده کنیم تا با استفاده از محتواهای مستهجن و مبتذل، بازدید سایت‌مان را افزایش دهد؛ به این معنی که اگر فلان متن یا تصویر غیراخلاقی در مطلب ما باشد بازدید بیشتری از طریق گوگل به سمت ما می‌آید و این یعنی سیاست‌گذاری محتوایی اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">!</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">یادمان نرود که سال گذشته<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">رئیس پر بازدیدترین سایت ایران یعنی گوگل در یک همایش در تل‌آویو، از رژیم صهیونیستی تمجید کرد و به نمایندگی از کارمندان خود با صدای بلند گفت: ما عاشق اسرائیل هستیم!<strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"></span></strong></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">سایت‌های خبری برای بازدید از گوگل، از کلیدواژه‌های زرد و محتوای مبتذل استفاده می‌کنند</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر سایت‌های خبری ما اگر دقت کرده باشید از کلیدواژه‌های نامناسب و زرد استفاده می‌کنند که بازدید از گوگل بگیرند، خوب این یک سیاست‌گذاری محتوایی آن هم در سطح کلان اطلاع‌رسانی و خبری است که این‌ها باید در شورای عالی فضای مجازی برای آن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این فعال فضای مجازی یادآور شد: مرکز ملی فضای مجازی باید دستگاه‌های مرتبط را مورد پرسش قرار دهد و از آن‌ها گزارش طلب و برایشان برنامه‌ریزی و در پایان هر دوره نتایج برنامه‌ها را بررسی کند؛ در حال حاضر خلأ بسیار جدی در این زمینه‌داریم و هر سازمانی در فضای مجازی کار خودش را می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب در پاسخ به این سؤال که تنها شورا باید هماهنگ‌کننده اصلی باشد؟، نیز گفت: دستور امام خامنه‌ای هم همین بود که در واقع شورای عالی فضای مجازی باید هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها باشد و سیاست‌گذاری کلان را در جمهوری اسلامی ایران انجام دهد و در واقع به صورت خیلی هوشمندانه خلأ فضای مجازی را ایشان مورد توجه قرار داده‌اند</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و برای آن نیز بازوی اجرایی به نام مرکز ملی فضای مجازی قراردادند تا بر اجرای مصوبات شورا نظارت جدی داشته باشد و نگذارد عاقبت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه این شورا خاک بخورد! راستی از عاقبت سند عفاف و حجاب خبردارید؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی ما تنوع دارند؛ از سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد گرفته تا دستگاه‌های مانند سپاه که هر کدام به اندازه خودشان فعالیتی در فضای مجازی انجام می‌دهند ولی این‌ها چون از خط مشی و دستورالعمل واحدی پیروی نمی‌کنند و یک مدیریت واحد ندارند، می‌بینیم که جاهایی همپوشانی یا خلأ ایجاد می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او یادآور شد: مثلاً می‌بینیم همه دستگاه‌ها در حوزه خبری کار می‌کنند و کمتر در بحث فرهنگی و تفریحات سالم ورود کرده‌اند. خوب شورای عالی فضای مجازی باید برای این خلائها، فکری کند و کاری انجام دهد که این مشکل‌ها حل شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">زیرساخت عادت به مصرف‌کنندگی پیدا کرده است</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این مدیر فعال در فضای مجازی با اشاره به اینکه در زمینه زیرساخت‌ها هم، وضع به همین شکل است، تصریح کرد: یک وزارتخانه عریض و طویل به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد که از شرکت مخابرات ایران و استان‌ها گرفته تا شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران و در کل دستگاه عریض و طویل وزارت ارتباطات را شامل می‌شود. در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت باید زیرساخت‌های ارتباطات را در کشور تولید یا&nbsp; بومی کند مانند اکثر کشورهای دنیا، منتهی این‌ها بیشتر عادت کردند به یک نوع مصرف‌کنندگی یعنی در واقع کارشان این است که یک کالایی را که در اینجا پهنای باند یا سخت‌افزارهای مورد نیاز است، به هر شکلی وارد کشور کنند و این کالا را که با امنیت کشور و امنیت فضای مجازی کشور در ارتباط است بیاورند در مهم‌ترین مکان‌های اطلاعاتی کشور نصب کنند و چون تخصص استفاده از آن را هم در بسیاری مواقع ندارند، مدیریت بهره‌برداری یا نگهداری از آن را به طرف خارجی می‌دهند و وضع ما می‌شود این که می‌بینید</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">به جای تولید سعی بر استفاده از کالاهای آمریکایی و صهیونیستی داشته‌ایم</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او با طرح سؤالی مبنی بر اینکه به عنوان مثال الآن بروید و ببینید کدامیک از زیرساخت‌های ما را تولیدکننده داخلی ایجاد کرده است؟، ادامه داد: اگر کسی برود و بررسی کند، غافلگیر کننده است که ما این قدر وابستگی داریم. از فیبر نوری گرفته تا سخت‌افزارها و نرم‌افزارها&nbsp; به توان نیروهای داخلی تکیه نکرده‌ایم. سعی کردیم به هر شکلی شده کالاهای خارجی، آمریکایی و صهیونیستی را تهیه و در کشور استفاده کنیم. خوب انتهای آن سندی می‌شود که توسط اسنودن منتشر شده است یعنی این سند به حدی برای مدیران کشور فاجعه‌آمیز و خفت‌آور است که اگر ما همه از غصه بمیریم بجاست</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این فعال دنیای وب افزود: شما ببینید ما برای خاکمان این همه شهید دادیم و به عبارتی برای هر صندلی ریاست هفت شهید داده‌ایم و برای حفظ تمامیت ارضی مان این همه تلاش کردیم و الآن چشممان را باز می‌کنیم و می‌بینیم که با سوء مدیریت تعدادی از مدیران، متأسفانه تاکنون هیچ تحولی و حتی تحرک قابل عرضی در مخابراتمان صورت نگرفته و پیوسته مدیران جدید همان رویه غلط مدیران پیش از خود را دنبال کرده‌اند و این شد که ما اکنون در زمینه فضای مجازی دست آورد قابل تکیه‌ای و اعتنایی نداریم</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">وضعیت خراب، اولویت‌های وزارتخانه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب گفت: این قدر وضع خراب است که وزیر ارتباطات جدید وقتی وارد وزارتخانه می‌شود، اولویت وزارتخانه‌اش را به خاطر اینکه بگوید کاری انجام داده‌ام می‌گذارد افزایش پهنای باند بین‌المللی! یعنی همان جایی که نقطه ضعف ما است. این در واقع برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا است که ما در واقع پهنای باند بین‌المللی‌مان را بدون برنامه و حتی بدون مراجعه به عقل جمعی در شورای عالی فضای مجازی، افزایش دهیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">او ابراز کرد: ما در کشور نه سیستم عامل مناسبی و نه سایت کاربردی خوبی ارائه کرده‌ایم. شرکت‌های خصوصی ما وقتی می‌خواهند سایتی بزنند اولین چیزی که لازم دارند پهنای باند است که بتواند سرورشان را با آن تأمین کنند. خوب ببینید پهنای باند در کشور ما چه قیمت گزافی دارد و چه مبالغی از جیب ملت به جیب شرکت‌های واسط می‌رود؟ درحالی‌که اصلا نیاز به پهنای باند بین‌المللی نیست! خوب این صاحبان سایت‌ها را مجبور می‌کند پهنای باندشان را از کشورهای دیگری من جمله آمریکا، کانادا، آلمان و کشورهای دیگر بگیرند؛ تصور کنید وقتی سایت ما اقامتگاه قانونی‌اش در کشور دیگری است در نتیجه قانون آن کشور هم بر روی سایت نافذ است و به خاطر همین مسئله مطلبی علیه آمریکا یا صهیونیسم نمی‌توانند در سایت‌شان بگذارند و اگر مطلبی بزنند سرورشان از طریق پلیس امنیت آنجا تصاحب می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تقریباً همه ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی و تأمین‌کنندگان سرور در ایران از این برخوردهای شنیع خاطرات گفتنی تلخ بسیاری دارند.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">این فعال فضای مجازی گفت: شما ببینید آیا این‌ها واقعاً معضل نیست؟ حال ما به جای اینکه به آن‌ها فکر کنیم بیایم پهنای‌باند بین‌المللی را افزایش دهیم؟ به نظر من اشتباه است زیرا ما برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی گردش کلیک نداریم</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">این<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://blog.ramim.ir/" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0);">وبلاگ نویس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در ادامه گفت: روزنامه گاردین چند روز پیش و دقیقاً در 15 شهریور اسنادی را منتشر کرد که بر اساس این اسناد فوق سری،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">اداره امنیت ملی آمریکا و آژانس شنود دولت بریتانیا از ارتباطات رمزگذاری شده اینترنتی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">SSL</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">) رمزگشایی کرده‌اند! به این شکل آمریکا و انگلیس به ایمیل‌ها و حساب‌های بانکی کاربران کشورهایی که از پهنای باندِ اینترنتِ بین‌الملل برای ارسال ایمیل و دسترسی به حساب‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، دسترسی کامل دارند. متأسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به جهت عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات که تکلیف برنامه پنجم توسعه است، پهنای باند مورد استفاده تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و کاربران ایرانی را باواسطه از آمریکا خریداری می‌کند و اخیراً هم وزیر جدید بدون توجه به هشدارها، با افتخار افزایش 15 درصدی "پهنای باندِ اینترنتِ بین‌الملل ایران" را اعلام کرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);" lang="AR-SA">بسته پیوست شده مقام معظم رهبری باید اجرایی شود</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);">*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">مؤمن نسب در پایان درباره راهکار قطعی برون‌رفت از این شرایط تصریح کرد: مرکز و شورای عالی فضای مجازی اگر بسته‌ای را که امام خامنه‌ای پیوست حکم تاریخی خود کردند را اجرا کنند، همه این مشکلات حل می‌شود و قطعا ما جزو سرآمدان فضای مجازی در جهان می‌شویم و بر اساس آن بسته در آینده نه چندان دور به دلیل ماهیت سیاست‌پذیری فناوری اطلاعات، ما به زودی می‌توانیم بعد از اینکه ایران در فضای مجازی به استقلال و آزادی رسید، یک الگوی اینترنت امن، آزاد و پاک را به جهان ارائه دهیم و این در یک جمله یعنی انقلاب اسلامی در فضای مجازی...</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 17px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><br><a href="http://rajanews.com/" target="" title=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">باتشکر از&nbsp; </span>رجا نیوز</a></p> text/html 2013-09-09T20:12:12+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com حاجی سوریه خط مقدم مقاومت اسلامی http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/667 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20px; "><div class="body" style="overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 14px; "><div class="cnt post_list" style="text-align: justify; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">ایران، لبنان و سوریه سه ضلع مقاومت اسلامی است که دشمنی غرب و کشور های به اصطلاح اسلامی حاشیه خلیج فارس به آن&nbsp;<b>مشروعیتی</b>&nbsp;بخشیده است و اثبات می نماید صراط قدم گذاشته در آن صراط نور است. انشا ...</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">به راستی چه شده است که غرب ، صهیونیست و دوَل عربی اینگونه منافع خود را در نابودی این مقاومت دیده اند.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">چه شده است که کشور هایی که خود را مدافع مظلومین جهان! می دانستند و اسلام را خشونت طلب و مانع آزادی ، حال اینگونه با کمک اعراب خشونت طلب حاشیه خلیج فارس به جان کشور سوریه افتاده اند.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">چه شده است<span>&nbsp;&nbsp;</span>که دستگاه تبلیغاتی غرب که محوریت ماموریت خود را اسلام ستیزی تعریف نموده ،حال خود را حامی مسلمانان مظلوم معترض به رژیم بشار اسد می داند!؟</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">پاسخ به این سوالات را می توان در چند جمله خلاصه نمود.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">محوریت ماموریت دستگاه های تبلیغاتی غرب، در تقابل با اسلام خلاصه می گردد ، اسلام ستیزی، اساسی بر خوراک فرهنگی افکار عمومی جهان در دستگاه های مختلف غربیست و تمام تلاش خود را برای ایجاد این تفکر به کار بسته اند.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">تعریف دشمنی غرب علیه اسلام را باید باز خوانی نمود و سوالی اساس پیش آمده در این بازخوانی این است که<b>غر ب با کدام اسلام در ستیز است؟&nbsp;</b>تعریف غرب از اسلام خشن و متحجر چیست؟ و یا بهتر بگوییم کیست؟<b></b></font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">غرب تهدید منافع خود را در اسلام تکفیری ، وهابی و یا اسلام خنثی فردی نمی داند و چه بسا منافع خود را در این نوع اسلام آمریکایی در یک کلام، تعریف می نماید. ستیز آنها با اسلام نابیست که مطالبه و صیانت از حقوق مسلمین جهان و مظلومین عالم را وظیفه شرعی خود ، و در کنار اجرا به وظایف فردی ، خود را مسئول در قبال اجتماع و مردم می داند.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">آنها به منظور ضربه زدن ونابودی این نوع اسلام، که می توان امام خمینی (ره) را روشن کننده راه آن پس از سال ها انحراف و ظلمت دانست، فرو ننشستند و توانستند با تعاریف هنرمندانه ، تفکرات تند تکفیری ها و وهابیت را با شیعه گره بزنند و شیعیان را تندرو، خشن و متحجر، و در مقابل تکفیری ها را مسلمین مظلوم در نگاه جوامع جهانی معرفی نمایند</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">حال آنکه حمایت ها و پشتیبانی های آنها از تکفیری ها ، وهابیون و آل سعود نشان دهنده ی تفکرات پست و دشمن طلبانه آنها در قبال شیعیان و همفکران آنهاست.</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">آزادیخواهان جهان!(غرب و همفکران آن) با ایجاد فضایی امن برای دستگاه های تبلیغی اعراب تکفیری، موقیعتی آماده نمودند تا اسلامی با تفکر تحجرگرا ، به راحتی ترویج گردد و در این سو با دشمن تراشی های متعدد کشورهای غربی و اعراب تکفیری تنها شبکه های تلویزیونی مروج اسلام ناب را به مرز نابودی بکشاندند .</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">و در آخر بنظر می رسد دگر تحمل مقاومت و روشنگری های اسلام ناب، که از کشور های مسلمان هم پیمان جمهوری اسلامی ایران متساعد می گردد را ندارند و تلاش خود را به کار گرفته اند تا به خیال خام خود مقاومت را به زانو در آورند و اسلام ناب را به نابودی خود نزدیک نماییند .</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">نمی دانند این بی خردان عالم ! که اسلام زنده است و زنده خواهد ماند و نابودی از آن آنهاست. انشا ا...</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; " align="center"><span class="apple-style-span"><span dir="RTL" style="font-size: 11.5pt; " lang="FA"></span></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; direction: ltr; unicode-bidi: embed; " align="center"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span class="apple-style-span"><span dir="RTL" style="font-size: 11.5pt; " lang="FA">به نام خداوند بخشنده مهربان</span></span><span class="apple-style-span"><span dir="RTL" style="font-size: 9.5pt; " lang="FA"></span></span></font></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; direction: ltr; unicode-bidi: embed; " align="center"><span dir="RTL" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">هنگامی که یاری و پیروزی خدا فرا رسید</font></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-top: 5.75pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.75pt; margin-left: 18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; " align="center"><font class="Apple-style-span" face="tahoma"><span dir="RTL" lang="FA">و ببیبنی مردم گروه گروه وارد دین می شوند</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="FA"></span></font></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0px; direction: ltr; unicode-bidi: embed; " align="center"><span dir="RTL" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma">پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است</font></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; "></p></div></div><div class="post_detail" style="min-height: 23px; background-image: url(http://cdn.bayan.ir/blog/templates/233/bg-container.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(42, 52, 52); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(62, 67, 69); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(58, 55, 57); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(92, 105, 104); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.496094) 0px 2px 5px; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.496094) 0px 2px 5px; padding-bottom: 5px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div class="cnt" style="padding-top: 4px; "><div class="det_left" style="text-align: center;float: left; padding-bottom: 5px; margin-left: 5px; "><span class="inline" style="float: left; padding-right: 7px; padding-left: 7px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(119, 119, 119); "><a href="http://omidbakhsh.blog.ir/1392/06/19/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#comments" style="color: rgb(168, 214, 253); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition-duration: 0.3s; text-shadow: none; "></a></span><a href="http://omidbakhsh.blog.ir/1392/06/19/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#comments" style="color: rgb(168, 214, 253); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition-duration: 0.3s; text-shadow: none; "></a></div></div></div></span> text/html 2013-08-27T17:46:19+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند یه تیکه زمین .... http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/666 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد<br><br>ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد</font><br><br><img src="http://dl.denadownload.com/music/Mohammad-Esfahani.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="368" hspace="0" vspace="0" width="317"><br></div><br><div align="center"><font size="2">جهت دانلود این ترانه ی زیبا <a href="http://dl.denadownload.com/music/Mohammad%20Esfahani%20-%20Ye%20Tike%20Zamin.mp3" target="_blank" title=""><b>کلیک کنید</b></a></font></div> text/html 2013-07-23T09:14:08+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند صوت: ترانه «آرمیتا» با صدای حامد زمانی http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/665 <div align="center"><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">به مناسبت دومین سالگرد ترور دانشمند شهید داریوش رضایی‌نژاد</span><br><br><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"></span><img src="http://weblognews.ir/wp-content/uploads/2012/03/111290-05.jpg" height="157" width="110"><img src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/64936.jpg" height="156" width="263"><img src="http://weblognews.ir/wp-content/uploads/2012/03/111290-04.jpg" height="155" width="114"><br><br><a href="http://www.rajanews.com/userfiles/flash/sound/Armita.mp3" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">لینک دانلود</font></b></font></a><br></div> text/html 2013-07-19T17:49:54+01:00 jangenarm1432.mihanblog.com رضا کبودبند جایگاه ازدواج در قرآن کریم http://jangenarm1432.mihanblog.com/post/664 <div align="center"><span style="color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none;"><br>سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در برنامه درسهایی از قرآن در حرم مطهر امام رضا علیه السلام .</span><br><span style="color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none;"></span></div><span style="color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none;"><br></span><div align="center"><span style="color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none;">حجم : 12 مگابایت (صوتی) : «</span><a href="http://ansarclip.ir/data/sound/ezdevaj/qaraati_jayegah.ezdevaj.dar.quran.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(97, 97, 97); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(255, 140, 0);">لینک دانلود</span></strong></a><span style="color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none;">»</span><br></div>